AKTUELNOSTI SVIJET 

Vakcinama planiraju da od ljudi prave genetski modifikovane organizme

Genetski inžinjering ubrzava pravljenje COVID-19 vakcine…

Ako gledamo stopu smrtnosti, vidimo da je potpuno isto kao i u prethodnim godinama.
Na sajtu CDC, postoji stranica gdje se poredi smrtnost od početka godine do sada, odnosno ova godina od 1. januara do danas, poredi se sa prosjekom iz prethodne 3 godine.
Ja sam ovo pratio nedjeljama i vidio da je ili malo ispod prosjeka ili malo više, za par procenata i to se mijenjalo, tako da imamo isti broj ljudi koji su umrli ove godine kao i prethodnih.
Sve nam ovo govori da nema nikakvih dokaza da postoji nova bolest, odnosno nema nove bolesti, koja uzrokuje smrt.
Zato što bismo onda vidjeli povećanje u stopi smrtnosti ove godine u odnosu na prethodne godine.
Čak je i doktor Fauči napisao za engleski magazin 28. februara da je ova kovid pandemija slična sezonskom gripu i na osnovu toga ne može se reći da su ove ekstremne autoritativne mjere koje oduzimaju naša prava garantovana ustavom u bilo kakvoj vezi sa bolešću, nego je u pitanju nešto sasvim drugo, jer inače zašto nemamo ovakve procedure svake godine kada je sezona gripa.
Zato se vakcina tako jako gura, umjesto da većina populacije dozvoli tijelu da radi ono za šta je sposobno i koristi svoj odbrambeni imuni sistem.
Za vakcine nikada nije naučno dokazano da mogu spriječiti bilo koju bolest.
Ako istorijski gledamo bolesti, kao što su morbile, polio i difterija, vidjet ćemo da je veliki broj slučajeva ovih bolesti, počeo da se smanjuje skoro na trenutni osnovni nivo, odnosno bolesti su nestale među ljudskom populacijom prije nego što su vakcine uopšte bile dostupne.
Moderne vakcine se čak ne testiraju tipom standardnog testa, kroz koji svi drugi farmaceutski proizvodi prolaze da bi dobili odobrenje za upotrebu a to je randomizovano kontrolisano ispitivanje, gdje postoje dvije grupe i to jedna grupa koja uzima lijek ili prima vakcinu a druga grupa dobije placebo, odnosno ako se to koristi u testiranju vakcina, placebo treba da bude recimo obična slana voda, koja se toj grupi daje umjesto vakcine.
Onda se ove dvije grupe prate i porede rezultati, te se provjerava da li je neko dobio bolest od koje vakcina treba da štiti, porede se grupe da bi se zaključilo je li vakcina efikasna ali naprotiv ova testiranja se uopšte ne radi za vakcine.
Ne postoje nikakve studije koje dokazuju da vakcine sprečavaju bolesti. Ovo je samo prečica da bi se vakcine brže izbacile na tržište a odobrenje dobijaju tako što nekome daju vakcinu i ta osoba razvije antitijela ali ako u osobu ubrizgate bilo koju stranu supstancu dobićete odgovor imunog sistema koji stvara antitijela.
Ove vakcine koje sada pokušavaju da razviju nevjerovatnom brzinom i koje sada testiraju, za njih se koristi potpuno druga vrsta tehnologije u odnosu na prethodne vakcine u prošlosti.
Vakcina za navodnu virusnu bolest je sadržala taj virus u nekoj formi, međutim sada oni koriste samo genetski materijal za koji tvrde da je od nekog virusa a u ovom slučaju da je to materijal od virusa SARS Kov 2 a koji nikada uopšte nisu izolovali. već su od toga samo navodno uzeli dio RNK i od toga napravili neku sekvencu i kažu da će od toga uzeti gen.
Oni navodno koriste RNK sekvencu ali plan je da to ubrizgaju i koriste drugačiju tehnologiju koja je navodno efikasna, gdje će naše ćelije prihvatiti ovaj strani genetski materijal.
Onda će navodno da napravi proteinski proizvod, odnosno naše ćelije treba da pravi proteine virusa i to kao treba da dovede do imunog odgovora.
Oni tako tvrde ali ovo je ista tehnologija pomoću koje prave genetski modifikovane organizme.
Po meni, ovo je njihov pokušaj da od ljudi naprave genetski modifikovani organizme. Ovom vakcinom će moći da manipulišu populacijom na neki dublji način, bar to je njihov plan…

Related posts

Leave a Comment