AKTUELNOSTI KRIMINAL POLITIKA REGION 

GRAĐANI TRAŽE PRAVDU A REŽIM PRIKRIVA ZLOČINCE

Pravda za Davida pisala OHR-u, OEBS-u i EU zvaničnicima…

 

„Pravda za Davida i svu decu Bosne i Hercegovine”, Beč, Austrija, u saradnji sa udruženjem građana „Put Pravde“ Banja Luka, Bosna i Hercegovina, uputila je zvanični dopis institucijama OHR-u, OEBS-u, Delegaciji Evropske unije u Bosni i Hercegovini i kancelariji komesra za proširenje EU, Brisel, Belgija.

U dopisu se između ostalog traži usmeni prijem advokata porodica ubijenih, Davida Dragičevića i Đenana Memića, Ifeta Ferageta. Ističe se neadekvatan rad pravosuđa, uznemiravanje i diskriminacija aktivista ljudskih prava “Pravda za Davida” od strane pripadnika policije Ministarstva unutrađnjih poslova Republike Srpske.

Dopis prenosimo u cjelosti:

“Poštovani,

Pravda za Davida pisala OHR-u, OEBS-u i EU zvaničnicima

Obraćamo Vam se ispred humanitarne organizacije „Pravda za Davida i svu decu Bosne i Hercegovine, Beč, Austrija, osnovane od strane roditelja ubijenog Davida Dragičevića i udruženja građana „Put Pravde“ Banja Luka, Bosna i Hercegovina, osnovanog od strane aktivista ljudskih prava „Pravda za Davida“.

Neki od naših ciljeva su stvaranje institucionalnog okruženja za konačno rješenje ubistva Davida Dragičevića, Dženana Memića i svih neriješenih ubistava i drugih zločina u Bosni i Hercegovini. Takođe, promovišemo vladavinu zakona i zalažemo se za usklađivanje zakona Bosne i Hercegovine sa zakonima Evropske unije.

Ubistvo Davida Dragičevića bilo je povod za prve, civilne, dugotrajne, nepolitičke proteste koji traju do današnjeg dana. Tokom protesta je došlo do kršenja osnovnih ljudskih prava i kršenja slobode izražavanja medija koja u Bosni i Hercegovini praktično ne postoji. 28. marta 2019. godine bio je sastanak Visokog komesara za pregovore o proširenju Evrposke Unije, Johanesa Hana, majke ubijenog Davida Dragičevića i oca ubijenog Dženana Memića. Na tom sastanku razgovarano je o pravosuđu Bosne i Hercegovine.

Visoki komesar je rekao da će doći do određenih promjena u pravosudnom sistemu. Nakon toga, 5. decembra 2019. imali smo priliku da vidimo Izveštaj g. Reinharda Priebea. Uprkos svim tim događajima, apsolutno nema napretka u istrazi ubistva Davida Dragičevića. Trenutno se ne sprovodi adekvatna istraga i nema informacija iz Tužilaštva koje vodi slučaj. Nakon brojnih pitanja o toku istrage u slučaju ubistva Davida Dragičevića, apsolutno nema odgovora od strane Tužilaštva.

Umjesto toga, isto Tužilaštvo vodi preko stotinu prekršajnih postupaka protiv aktivista ljudskih prava „Pravda za Davida“. Vodi se preko 300 krivičnih postupaka protiv preko 30 aktivista, između ostalog, zbog uzvika „Pravda“ i „Pravda za Davida“. Još uvijek je prisutna i jako izražena diskriminacija aktivista „Pravda za Davida“ koji trpe progon.

Posljednje hapšenje desilo se 30.06.2020. Na primjeru aktivista ljudskih prava „Pravda za Davida“ vidimo kako se krše osnovna ljudska prava kao što je pravo na život, pravo na slobodu okupljanja i udruživanja. Aktivistima ljudskih prava „Pravda za Davida“ nije dozvoljeno okupljanje i udruživanje u cilju izražavanja nezadovoljstva zbog neadekvatnog funkcjonisanja institucija sistema. U slučaju okupljanja na glavnom trgu u Banja Luci, policija iste sekunde hapsi aktiviste.

Izveštaj g. Reinharda Priebea nije donio nikakve promjene u pravosuđu Bosne i Hercegovine.

Institucija Visokog tužilaškog i sudskog vijeća i dalje radi na isti način, finansira se iz budžeta evropske unije pri čemu nijedna od preporuka Izveštaja g. Reinharda Priebea nije sprovedena. Od ubistva Davida Dragičevića prošlo je dvije i po godine. Sastanak majke ubijenog Davida Dragičevića, Suzane Radanović i visokog predstavnika bio je u martu 2019. godine. I pored svih nastojanja da Vas informišemo i dobijemo konkretan odgovor i djelovanje sa vaše strane do toga nije došlo.

I pored svih predočenih dokaza koje posjedujemo, kako porodica Dragičević, tako i advokat Ifet Feraget, od Vas smo do sada dobili odgovore o Vašoj zabrinutosti i izražavanju nezadovoljstva. Istraga o ubistvu mladog banjalučkog studenta Davida Dragičevića se uopšte ne sprovodi i pravosudne institucije Republike Srpske pa tako i Bosne i Hercegovine ne rade svoj posao.

Kao što je prethodno opisano pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i dalje svakodnevno sprovode teror, represiju i diskriminaciju nad građanima Banja Luke, aktivistima ljudskih prava „Pravda za Davida“. Određeni broj aktivista ljudskih prava „Pravda za Davida“ je preko 60 godina starosti, pri čemu ih pripadnici policije, Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske svakodnevno malteretira, zlostavlja, privodi u stanicu i diskriminiše po svim osnovama.

Naše razočarenje je utoliko veće, jer institucije Evropske unije nastavljaju da podržavaju, finansiraju i time podstiču rad ovako nefunkcionalnog pravosuđa. Smatramo Vas odgovornim jer ste učestvovali u kreiranju i aktivno finansirate pravosudni sistem koji, iz prethodno opisanog, ne radi adekvatno, niti služi svrsi za koju je kreirano.

Želja i zahtjev porodice Dragičević je da u najskorije vrijeme primite na usmeni razgovor advokata porodice Dragičević i Memić, Ifete Ferageta. Nadamo se da ćete uzeti u obzir predoćeno činjenično stanje i primiti advokata, Ifete Ferageta na usmeni prijem.”

Pravdazadavida.info

Related posts

Leave a Comment