NOVOSTI 

ŽELE DA NAS UVEDU U SISTEM ROPSTVA I DIGITALIZACIJE LJUDSKOG TELA I UMA

Centralne banke pokušavaju da uvedu novi sistem ali još uvijek nije spreman za rad i sada smo u periodu velikih promjena i neizvjesnosti…

Tako centralni bankari, pokušavaju održati dolarski sistem i produžiti ga, dok ubrzavaju uvođenje novog sistema a moraju uvesti taj sistem na način, gdje niko neće shvatiti o čemu se u tom sistemu radi.
Ako mali broj ljudi želi da kontroliše većinu, postavlja se pitanje kako uvesti u klanicu sve ovce a da one to ne shvate i ne pruže otpor.
Savršeni način je pomoću nevidljivih neprijatelja. Zato smo imali rat protiv terorizma sa nevidljivim teroristima a sada je virus savršen jer je nevidljiv.
Ne možete dokazati da ne postoji jer je nevidljiv. Nevidljivi neprijatelji su uvijek najpoželjniji a posebno ako ih se ljudi plaše jer ako ih koristite i uvodite strah, onda će ljudi tražiti od Vlade da ih zaštiti od nevidljivog neprijatelja.
Druga efikasna taktika je “zavadi pa vladaj” i onda u međuvremenu koristite medije, koji imaju važnu ulogu i oni mogu muškarce i žene, okrenuti jedne protiv drugih ili crnce i bijelce. Jedan od razloga, zašto se puno imigranata dovodi u Evropu je da bi se opušta populacija okrenula protiv njih, kako bi vlada bila u sredini, tako da ove taktike “zavadi pa vladaj” ili nevidljivi neprijatelj se uvijek koriste, kako bi se ljudi plašili i pristajali na ponuđena rješenja.
I naravno, nevidljivi virus vam omogućava da napravite ogromne kontrolne mehanizme. Možete zaustaviti ljude u okupljanju i organizovanja, zaustavite njihova viđanja, gdje bi razgovarali o tome šta se dešava i slično a pomoću aplikacija za praćenje kontakata vidite ko s kim priča. Ako možete da ih uvjerite da rade i pohađaju školu preko interneta, onda bukvalno možete slušati sve što govore.
Možete uspostaviti nevjerovatnu količinu nadzora, pomoću teorije da nas štiti od nevidljivog virusa, to je jako pametno.
Kao što vidite mnogo ljudi vjeruje, ne svi ali mnogi.
Suštinski ono što se pokušava je da se ljudi natjeraju da prihvate rješenje, prije nego što vide kuda to vodi, zato što se radi o sistemu transakcija koji više nije valuta, već sistem kontrole. To je kao kredit u prodavnici kompanije, gdje ako svaka centralna banka započinje sa digitalnom valutom, onda mogu da vam uključuju i isključuju novac, zavisno kako se ponašate.
To je to i naravno znamo da to žele kombinovati sa transhumanizmom, što bukvalno znači da ako primim vakcinu, ona može uspostaviti ekvivalent operativnog sistema u mom tijelu i onda sam fizički povezana sa finansijskim sistemom, ovo je ekonomski rat.
Imali smo na vrhu 1% ljudi a od aprila smo vidjeli da su globalni milijarderi, povećali svoju neto vrijednost 40 posto što nam govori da je bio vrlo uspješan globalni ekonomski posao za njih, gdje imamo ovu globalnu kapitalističku klasu, mada ne treba da je nazivamo kapitalističkom jer nije, to je ekonomski totalitarizam i vidjeli ste da su uspjeli da konsoliduju fantastične iznose ekonomskog bogatstva ne samo kroz brisanje prihoda srednje klase, koje su usisali u svoje kompanije, već i kroz značajno poboljšanje bogatstva i moći najvećih G7 zemalja u odnosu na tržišta u razvoju.
Zemlje sa najnaprednijom tehnologijom i pristupu vještačkoj inteligenciji i softveru i digitalnim sistema uključujući i svemir, dramatično konsoliduju ekonomsku moć u odnosu na slabije nacije.
Korona virus je u najkraćem institucija nadzora, neophodna za pretvaranje planete iz demokratskog procesa u tehnokratju jer ovo što vidimo je promjena u kontroli i inžinjeringu. Novi kontrolni sistema tehnokratije koju nameću je ono što se naziva transhumanizam.
U suštini vakcinama ubrizgavaju u tijelo materijale, koji stvaraju ekvivalent operativnog sistema. Pošto svi znaju ideje Mikrosofta, gdje morate na svom kompjuteru da preuzmete njihov sistem što im onda omogućava da uđu u vaš računar i onda svakog mjeseca ili na 2-3, morate ih ažurirati zbog „virusa”.
Vraćamo se dakle magičnom virusu, koji može riješiti sve probleme, tako da je ovo sličan sistem za vaše tijelo. Ubrizgati materijale u svoje tijelo, koji u suštini stvaraju nešto kao sistem prijemnika i onda bukvalno svakoga morate da povežete sa vještačko inteligencijom i u to se uključuje i njihov sistem transakcija. Biblija to zove žig zvijeri a ljudi za to odavno znaju.
Ovdje se radi o digitalnoj identifikaciji, praćenju ljudi vezano za njihove financijske transakcije i to je dakle svijet bez privatnosti.
Ono što je važno da se razumije je da ako se uspostavi više centralnih banaka i kripta valuta, onda imamo sistem gdje svaka centralna banka u svijetu, može individualno da vas isključi iz transakcija, ukoliko im se ne sviđa vaše ponašanje. Dosta ljudi je upoznato sa sličnim sistemom socijalnog kredita u Kini.
Ukoliko instaliraju pametnu mrežu u njihov auto, njihovu zajednicu i sada u tijela, onda imate danonoćni nadzor i ako ne radite ono što traže i ne ponašate se kako žele, oni su u mogućnosti da vam isključe pristup novcu. Imaće prostornu kontrolu, ako vam kažu da ne možete putovati dalje od 5 milja vi ste onda u potpuno digitalnom sistemu kontrole.
Ovdje govorimo o priključivanju, gdje postajete kiborg i ja bih to opisala kao sistem ropstva. Tu se radi o prelasku slobode, slobodi kretanja i slobode da kažemo šta želimo u potpuni sistem kontrole, dvadeset četiri sata dnevno, uključujući kontrolu uma.
Imamo tehničare koji vode telekomunikacija, imamo vojsku koja je zadužena za svemir i operaciju “warp speed”, oni stavljaju satelite, onda imamo farmaceutsku industriju, koja pravi injekcije, koje su pune misterioznih sastojaka za modifikaciju vaše DNK a možda vam i uzrokuju neplodnost i onda imamo medije, koji nas obasipaju propagandom a zatim centralne banke koji pripremaju kripto sisteme centralnih banaka.
To su različiti stubovi a važno je da kada gledate šta se svakodnevno dešava, posebno u medijima, oni se trude da ih drži odvojeno da ne biste vidjeli, kako će postati zajedno. Integrisani sistem koji je spojen u vaše tijelo i um a sa ciljem da vas uvedu u sistem ropstva.
Drugim riječima ako želim sve da radim kroz pametnu mrežu onda ta mrežu treba da se uvede u vaš kraj a onda u vaše tijelo.
Kako ću to postaviti u vašem komšiluku i u vašem tijelu a da vi ne shvatite da je to zamka.
Početkom godine sam napisala članak pod nazivom “Prevara sa injekcijama” i rekla da Bil Gejts, pokušava ubaciti operativni sistem u vaše tijelo da bi preuzeli vaš um a koriste viruse, kao izgovor za ažuriranje tog sistema u budućnosti da bi oni imali pristup.
3 mjeseca kasnije, rađen je odličan serijal o Gejtsu i nekoliko ljudi je to potvrdilo. Tokom mjeseca je Yahu, radio anketu gdje je 44% republikanaca izjavilo da smatraju kako Gejts želi da im ugradi čip i onda sam vidjela da se dešava neki napredak.
Upravo tada je Gejts nestao a uvedena je operacija pod nazivom “warp speed” zato što im to treba a interesantno je da su za vođu te operacije izabrali čovjeka koji je bio stručnjak za interfejs mozak – mašina injekcije, to je jezivi rezime za taj posao.
Kompanija Amazon je preduzimač a počeli su zatvarati nasumično dobit, kada su sklopili velike ugovore s CIA, da bi obezbjedili Cloud, ne samo za CIA već i za 17 američkih obavještajnih agencija kroz taj krovni ugovor.
Ministarstvo odbrane, sklopilo je ugovor sa Mikrosoftom i onda im ti ugovori omogućavaju da nakon priključivanja svih na to, radikalno promijeniti način na koji rade tokovi gotovine i onda bukvalno možete zatvoriti sva mala preduzeća ili skoro sva i sve staviti na osnovni univerzalni dohodak, što je u osnovi kontrolni sistem i sve to vodite preko vojnih clouda.
Mislim da ono što se trenutno dešava je da gospodin “Global” koristi tehnologiju da bi se prebacio na sistem gdje sa robotskom vještačkog inteligencijom i softverom, nekolicina može kontrolisati većinu sa mnogo manje glavobolja i straha.
Morate zapamtiti da se gospodin “Global” mnogo plaši ljudske populacije.
Istorija nam je pokazala da ponekad opšta populacija ubije rukovodstvo a 320 miliona ljudi u Americi imaju više oružja.
Ako uporedimo robota i čovjeka, gospodin “Global” se pita ko od njih radi efikasnije, drugim riječima ako treba da upravljam planetom i svim prirodnim resursima, koje ću koristiti za moj profit a da budem siguran da su moji rizici smanjeni, koliko ću želeti da koristim robota a koliko ljudi.
Ideja povezivanja servisa Cloud s kripto sistemom je da sa vještačkom inteligencijom i softverom, mogu natjerati ljude, kako da radi sve poslove.
2017. sam bila na Aspen institutu i razgovarala sa kapitalistom, koji je tip milijardera, pogledao me svojim nevjerovatno mrtvim očima i rekao.
“Vidi dušo ja mogu da preuzmem svaku kompaniju potpuno automatizovanu za softverom i robotikom i otpustim sve ljudm jer više nisu potrebni.”
Dakle ako sve mogu da rade sa robotima, šta će raditi sa ljudima, više im nisu potrebni i imate dvije vrste vizije svijeta.
Moja vizija svijeta je da su ljudi suvereni pojedinci, čija sloboda dolazi sa božanskim autoritetom. Na tome je zasnovan bilten o pravima u Sjedinjenim državama, deklaracija nezavisnosti, Ustav, sve se vrti oko imidža suverenog pojedinca, kao nekoga ko je slobodan po božanskom autoritetu, dok je u viziji tehnokratije, ljudsko biće je običan prirodni resurs, poput nalazišta nafte i kao takav, treba da se koristi.
Nisu suvereni pojedinci nego radna snaga i oni su efikasniji ili manje efikasni od robota na raznim funkcijama.
Oni dakle na ljudsku rasu gledaju kao na stoku a ne kao na nekoga sa kim dijele empatiju, jednostavno na nas ne gledaju kao da ne pripadamo istoj vrsti i u stvari oni misle da će pomoću bio tehnologije, mnogo duže živjeti od nas i sasvim drugačije nego mi, tako da mi sada imamo jedan od izazova sa tajnošću, gdje jedna grupa postaje sve više tehnološki napredna.
Počinje da se odvaja od drugih kulturno pravno i finansijski.
To znači da su se bukvalno odvojili i napravili posebnu civilizaciju, oni više ne smatraju da su dijelom naše civilizacije a njihovi pripadnici se kriju i zato tu grupu i nazivam gospodin “Global”.
Moje lično iskustvo sa tim ljudima iz te grupe i frakcijatako pokazuje ali ne znam ko sve stvarno kontroliše. Moram reći da planetom upravlja sila i ono što je važno da se razumije, vezano za ova dešavanja je da se većina ljudi ako govorimo od trans humanističkom sistemu, odnosno sistemu ropstva, većina nas to podržava, finansira i izgrađuje.
Ako pogledam sve glavne rukovodioce farmaceutske industrije, zašto oni izgrađuju sistem, gdje će njihova djeca i unuci biti robovi, zašto to rade centralne banke.
Već dugi niz godina postoji teorija kod klase sa novcem, da ako zaradim dovoljno novca, mogu da se odreknem, da se izvučem, mogu da jedem organsku hranu umjesto GMO a moji unuci neće morati da se vakcinišu.
Ali ako gledamo ko implementira sve ove razne aktivnosti mi sami sebi izgrađujemo sistem ropstva a to znači da imamo moć i da to zaustavimo.
Mi ne moramo da finansiramo kompanije, koje ovo rade, niti da radimo za njih, čak ne moramo da plaćamo porez jer vlada krši sve zakone, koji se odnose na finansijsko upravljanje i mi možemo da ih pozovemo na odgovornost. Tako da mi u stvari gradimo i finansiramo zatvor za sebe, šta nam daje moć da to zaustavimo.
Zato je važno da shvatimo, kuda ovaj sistem ide i neće biti izuzetaka.
Rješenje je kao prvo, unijeti transparentnost u sve što se dešav,a treba razumjeti sistem i prestati sa izgradnjom istog. Ako radite za farmaceutsku industriju i pomažete u izgradnji ovoga, prestanite, radite nešto drugo, gradite lokalni sistem sa svježom hranom, tako da imate hranu.
Prestanite sa finansiranjem ovoga, zato što ćemo morati da obnovimo ekonomiju ispočetka, ukoliko ne želimo ovakvo centralizovani sistem.
Nemojte pomagati vojsci sa operacijom “warp speed” nemojte pomagati tehničarima da shvate, kako da ubrizgaju nanočestice u tijela i prikače vas sa Cloudom, ne pomažete farmaceutima da prave vakcine, koje truju djecu do smrti, ne pomažete poljoprivredi da uzgaja GMO hranu, koja truje ljude do smrti, ne pomažete Vladi da zavodi korumpirana pravila za zdravstvenu krizu, koja su katastrofalna jer pomažu privatnim ustanovama i milijarderima da se bogate.

PLANOVI POLITIČKO FARMACEUTSKE MAFIJE

Ketrin Ostin

Related posts

Leave a Comment