AKTUELNOSTI KRIMINAL POLITIKA REGION 

Zbog čega vas testiraju i zašto im treba vaš DNK

Važno je da se razumije šta 5G radi i šta kažu da radi…

Iz dokumentacije koja postoji se vidi da je ova tehnologija kuvala oči kao jaja, tokom drugog svjetskog rata.
Važno je da znate da je ovo vojno oružje, to su frekvencije za napad i ako ništa drugo ne znate ovo morate znati.
To je ratovanje mikrotalasne zračenjem, postoji bio rezonanca svake osobe, baš kao što imamo otisak prsta i svaka osoba ima individualni DNK bio rezonancu.

Ubacuju glasove u glave ljudi u grupi i kodirali na takav način da bi mogli napadati određene pojedince.
Kada dobiju vaš DNK, oni uzorak onda stave u super kompjuter i u njemu pokreću algoritme, koji biokodiraju elektromagnetni prenos da bi rezonovao vašim tijelom i nakon toga oni mogu da emituju sa satelita, repetitora ili aviona i na mnogo drugih načina a taj signal će uticati samo na vas.
Istraživanje elektronske kontrole uma nije novo a prekretnica se u ovoj oblasti desila šezdesetih godina 20. vijeka, kada je doktor Delgado demonstrirao daljinsko upravljanje na biku koji napada, povezivanjem radio antene sa elektrodama ubačenim u mozak bika.
Delgado je dokazao da agresivni impulsi životinje, mogu da se zaustave pomoću elektronskog manipulisanja mišićnih refleksa bika, što su fantastične mogućnosti ako spolja možemo modifikovati dešavanje unutar tijela.
Moguće je slati poruke i najbolje je to što se više ne koriste elektrode a zatim je pokazao kako može malo promijeniti ponašanje majmuna, pomoću pulsirajućeg magnetnog polja male snage gdje se nisu koristili implanti antena.
U barklijevoj laboratoriji su pratili ljude, pomoću elektromagnetnih frekvenciji koju emituje DNK pojedinca a ona u svakom živom biću ima jedinstvenu frekvenciju, što se koristi za fokusiranje i od tada se pravi oružje da bi nas u potpunosti kontrolisali.
Samo im je potrebno da identifikuju DNK otisak sa vašim imenom i onda mogu da vas nadgledaju dvadeset četiri sata dnevno, to je prvi dio a potom GPS stupa u funkciju.
Tom tehnologijom se uključuje u rezonantnu frekvenciju DNK ciljanog pojedinca što omogućava potpunu kontrolu uma duha i tijela čovjeka od strane onih koji vode program.
Jedna od najvećih kompanija na svijetu je imala masivnu bazu podataka o DNK ljudi u svom vlasništvu.
Milioni ljudi, njihove emocije, misli, njihove umove, njihov rad srca, pokrete mišića, snove, sve što vide i čuju se bilježi i manipuliše sa ovom tehnologijom.
Digitalni prijemnik je ljudski mozak i možete biti u sobi sa 100 ljudi, tok energije, elektromagnetni talasi, svi su prisutni ali samo vi to primjećujete. Prošlo bi kroz sve ali oni ništa ne bi osjetili i samo žrtva osjeća efekat energije, zato što samo pojedinac posjeduje specifičan potpis moždanih talasa sa kojima je energija povezana.
Super kompjuter počinje nadgledati sve elektromagnetne aktivnosti mozga žrtve, putem ovog dvosmjernog toka energije i šalje informacije nazad u svoju bazu podataka.
To je kao kada igrate igricu i možete vidjeti svijet očima tog pojedinca.
Sve sinaptičke emisije mozga žrtve se skidaju i preuzimaju brzinom svjetlosti, odnosno tom brzinom se mogu preuzimati i otpremati podaci nazad u bazu podataka pošto je super kompjuter programiran da izgrađuje pomoću raznih programa kognitivni model vašeg mozga.
Na taj način se kreiraju, manipulišu i koriste paralelne stvarnosti da bi na taj način postigli postigli potpunu kontrolu vašeg ponašanja.
Na taj način mogu da utiču na žrtvu tokom sastavljanja misli dok ona razmišlja i priprema se da djeluje.
Super računar već ima svaki vektor vašeg emotivnog stanja, tako da unaprijed mogu predvidjeti uticaj na vaš život i da vas potpuno kontrolišu.
Oni su kreirali digitalni model zemlje i svim ljudima u digitalnom GPS koordinatnom modelu u vertikalnoj dimenziji od 1,5 centimetar, svaka zgrada, svaki put sve i žele napraviti “Internet stvari” gdje u digitalnom prostoru, tačno znaju šta radite u stvarnom vremenu.
Žele da znaju koji program gledate, kakav sendvič jedite u kom dijelu kuće se trenutno nalazite, sve žele znati.
Kako se osjećate kada jedete, kad vas neko vrijeđa, kada se voli ili je u vezi s nekim i svi ti razni aspekti ljudskog iskustva se koristi za programiranje same tehnologije.
Ono što se podrazumijeva pod veštačkom inteligencijom je softverski sistem, koji može raditi sve što i čovjek, bukvalno sve a sama priroda istraživanja i razvoja koji se odvija u Sietlu i Wašingtonu, usmjeren je ka nadgledanju ljudskih bića sa svrhom snimanja svakog aspekta ljudskog postojanja da bi se pratile naše misli i osjećanja i da bi te informacije dobio računarski program, koji se koristi na robotima i na samim računarima da bi što više bili kao ljudi.
Očigledno je da su kompjuteri bolji od ljudi u nekim stvarima, tako da sada ne samo da mogu da rade sve isto što i čovjek, već to mogu mnogo bolji da rade od ljudi.
Dakle imate posla sa daljinskim sistemom neuronskih mreža koja vas pogađa vas za ciljem da utiče na emocije, gdje se koriste relejne stanice, elektromagnetni satelit ili mobilna platforma koja se veže za vaše emotivno stanje. Jednom kada se kognitivni model izgradi, počinje da djeluje, da nadgleda i manipuliše to emotivno stanje.
Oni moraju mapirati svih 7 vektora emocionalnog stanja a da bi mogli napraviti taj kognitivni model, kao obrnuto projektovanu volju, intelekt i osjećanje, što je u stvari ljudska duša.
Shvatili su šta da rade sa ljudskim tijelom i sa 5 čula mogu raditi šta požele, da manipulišu ljudskom anatomijom pomoću tehnologija za kontrolu uma ali sada su prešli na dušu, intelekt i emocije. Oni grade lažne stvarnosti u koje žele da vas uvedu da bi mogli da se igraju Boga…

Related posts

Leave a Comment