AKTUELNOSTI KRIMINAL POLITIKA REGION 

ZASTARJELOST POKRETANJA I VOĐENJA PREKRŠAJNOG POSTUPKA

Prekršajni postupak ne može se pokrenuti ni voditi za prekršaje za koje je propisana novčana kazna do 3.000 KM ili kazna zatvora u trajanju do 15 dana, kada protekne godinu dana od dana kada je prekršaj izvršen. Rješenje kojim se obustavlja postupak protiv okrivljenog donosi se kada se utvrdi da je nastupila zastarjelost za vođenje prekršajnog postupka…

 

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet : 80 0 Pr 100636 18 Pr


 

 

ZASTARJELOST POKRETANJA I VOĐENJA PREKRŠAJNOG POSTUPKA

 

Na osnovu ZAKONA O PREKRŠAJIMA REPUBLIKE SRPSKE :

Zastarjelost pokretanja i vođenja prekršajnog postupka – član 99
(1) Prekršajni postupak ne može se pokrenuti ni voditi:
1) za prekršaje za koje je propisana novčana kazna do 3.000 KM ili kazna zatvora u trajanju do 15 dana, kada protekne godinu dana od dana kada je prekršaj izvršen i
2) za prekršaje za koje je propisana novčana kazna veća od 3.000 KM ili kazna zatvora u trajanju dužem od 15 dana, kada protekne dvije godine od dana kada je prekršaj izvršen.
(2) Za poreske, carinske i finansijske prekršaje zakonom se mogu odrediti rokovi duži od rokova iz stava 1. ovog člana, ali ne duži od tri godine.
(3) Zastarjelost za pokretanje i vođenje prekršajnog postupka prema odgovornom licu u pravnom licu cijeni se prema zastarjelosti za preduzimanje prekršajnog postupka prema pravnom licu ako je za isti prekršaj propisana kazna i za pravno lice.

Razlozi za obustavljanje postupka – član 181.
Rješenje kojim se obustavlja postupak protiv okrivljenog donosi se kada se utvrdi da:
1) sud nije stvarno nadležan za vođenje prekršajnog postupka, 2) je postupak vođen bez zahtjeva ovlašćenog podnosioca, 3) je okrivljeni u toku prekršajnog postupka umro ili je okrivljeno pravno lice prestalo da postoji brisanjem iz sudskog registra, 4) okrivljeni ima diplomatski imunitet, 5) je podnosilac zahtjeva od započinjanja do završetka pretresa odustao od zahtjeva, 6) je okrivljeni za isti prekršaj već pravosnažno proglašen odgovornim, oslobođen ili je zahtjev protiv njega pravosnažno odbijen ili je postupak protiv njega pravosnažno obustavljen ili je okrivljeni u krivičnom postupku pravosnažno proglašen krivim za djelo koje obuhvata i obilježja prekršaja,
7) je nastupila zastarjelost za vođenje prekršajnog postupka i
8) postoje i druge okolnosti koje isključuju vođenje prekršajnog postupka.

Vezano za datum 27.09.2018. navodnog prekršaja naveden u Zahtjevu za pokretanje prekršajnog postupka, 15-01-3-211-30-1619-18 te ZAKONA O JAVNOM REDU I MIRU, članovi 7 i 24, koji su takođe navedeni u pomenutom zahtjevu a za koje je predviđena novčana kazna od 100 KM do 300 KM u članu 7 i novčana kazna od 500 KM do 1.500 KM u članu 24, što je zbirno maksimalno 1800 KM, ističem da su još pred pretres održan 02.10.2019. nastupile zakonom predviđene okolnosti za obustavljanje postupka, istaknute podebljanim tekstom s obzirom da se postupak ne može voditi – član 99, stav 1) za prekršaje za koje je propisana novčana kazna do 3.000 KM ili kazna zatvora u trajanju do 15 dana, kada protekne godinu dana od dana kada je prekršaj izvršen.
DANA 27.09.2019. PROTEKLA JE GODINA DANA OD NAVODNOG PREKRŠAJA TE JE SUD OBAVEZAN PRIMJENITI NAVEDENE ODREDBE I OBUSTAVITI POSTUPAK…


NEVEZANO ZA ZASTARJELOST KOJU NISAM NI HTIO POMINJATI PRIJE NEGO SAM SASLUŠAVAO SVJEDOKE, OSIM ŠTO SAM OSLOBOĐEN KRIVNJE, DOKAZAO SAM PRED SUDOM DA MUP, SUDSKA POLICIJA, TUŽILAŠTVO I SUD LAŽIRAJU OPISE, LAŽNO SVJEDOČE, FALSIFIKUJU I MONTIRAJU PREDMETE IAKO NISU NADLEŽNI, SVE SA CILJEM DA ME ODVUKU NA UDALJENU TERITORIJU I UBIJU.

DETALJE O TOME SAM RANIJE VEĆ OBJAVIO I OVDE SE NE POMINJU ALI ĆE SVJEDOČENJE SLUŽBENIKA KOJI SU NATJERANI DA KRŠE ZAKON BITI DOKAZ U KRIVIČNOM POSTUPKU PROTIV KRIMINALACA KOJI SU NA LAŽIRALI NADLEŽNOST I MONTIRALI PREDMETE U ISTOČNOM SARAJEVU DA BI ME U SADEJSTVU SA SAUČESNICIMA IZ BIJELJINE NAMAMILI NA NIŠAN NJIHOVIM PLAĆENIM UBICAMA.
U NASTAVKU JE KOMPLETAN TEKST RJEŠENJA IZ KOGA SE VIDI (PREMA OPISU SUDIJE), DOBAR DIO RAZBOJNIŠTVA IZVRŠENOG OD STRANE SLUŽBENIKA A PO NALOZIMA ŠEFOVA IZ MAFIJAŠKOG REŽIMA.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902
Zdenkobajo@gmail.com

Related posts

Leave a Comment