AKTUELNOSTI SVIJET 

Vi ste kriminalci, to nije moralno, nema tu nikakvih vrlina

Izvršioci naredbi, to su ljudi koji održavaju sistem ropstva…

Ponoviću, izvršioci naredbi su ljudi koji održavaju postojanje ropstva.
To ne održava vladajuća klasa i gospodari ili takozvana elita, koji i nisu elita bilo čega, već su dno kante za đubre.
Ljudi koji održavaju ropstvo su ljudi koji dobrovoljno izvršavaju njihove naredbe.
Niko ovo ne želi da čuje i ljudi će vas mrziti ako im to kažete. Izvršavanje naredbi znači po definiciji da radite ono što vam je naređeno, bez da prosudite sami da li je ta akcija koja vam je naređena ispravna ili nije ispravna. To je definicija izvršavanja naređenja i da li iko uopšte može to da opovrgne.
Prema toj definiciji ako izvršavate naredbu, data vam je ta naredba i vi je odmah izvršite, zato što izvršavate naređenje, vi nećete uopšte da se zapitati, što ova osoba traži to od mene, da li je ispravno da to uradim, da li je moralno, da li treba to da uradim, zato što neću nikoga povrijediti ili ne treba da izvršim naređenje, zato što nešto povređujem, ali to ne postoji u glavi izvršioca naređenja.
On će reći “razumijem” i izvršiti naređenje, zato što se zove izvršilac naređenja. To je izvršavanje naređenja, to je definicija izvršioca naređenja, to nije moja percepcija, to je stvarna definicija izvršavanja naređenja.
Ako osoba a ovo je ključno da razumijete… ako osoba izvršava naređeni zadatak, po definiciji ta osoba ne može da se pridržava onoga što savjest nalaže, zato što imati savjest, znači da osoba ima slobodu izbora da izabere ispravnu akciju a ne neispravnu.
Koncept izvršavanja naređenja je potpuno u suprotnosti koncertu izvršavanja onoga što savjest nalaže. Ne možeš istovremeno raditi ove dvije stvari, nemoguće da radite to istovremeno, to su kontradikcije po definiciji.
Većina ljudi ovo ne shvata, jer ukoliko izvršavate naređenje, ne možete istovremeno da radite po svojoj savjesti, gdje imamo pravo izbora baziranog na znanju ispravnog i neispravnog.
Evo gdje nas izvršavanje naređenja vodi po pitanju nacije a to je primjer nacističke Njemačke, nije da nismo već vidjeli ovo.
Sproveli su nas kroz sistem školovanja, pošto vojskom nisu uspjeli da nas porobe, rekli su hajde da pošaljemo ideologe da uđu u umove njihove djece. Ako mislite da se to nije desilo, onda ste zaista izrazito naivni. Ne samo nacisti već i komunisti, to su samo forme socijalizma i to je feudalizam. U svjetskom socijalizmu ne postoji privatno vlasništvo, državi sve pripada, ne postoje imovinska prava.
Nevažno je odakle dolazite, ako ste levica to je komunizam, ako ste desnica to je nacionalni socijalizam, to je ista sila a zove se feudalizam, zovimo to pravim imenom.
Zove se feudalizam što je samo eufeminizam, odnosno drugi izraz za ropstvo. Oni želi neofeudalizam, zato što je novi svjetski poredak u stvari poredak ropstva i to je već ovdje, već nam je stiglo a naš cilj je da se izvučemo od toga.
To je rezultat izvršavanja naredbi, izvršavanje naredbi vodi društvo u tom smijeru, to nije nikakva vrlina. Izvršavanje naredbi je zlo, baš me briga da li je u pitanju čovjek kojeg smatraju svecem i koji mi izdaje naređenje, ako ja to izvršim, upravo sam počinio zlo što se mene tiče.
Ako ja radim samo na osnovu nečijeg naređenja, to je zlo, tu nema nikakvog morala, to nije vrlina, to je pravo zlo.
Hajde da budemo savršeno jasni i nedvosmisleni… ne postoji mogućnost za moralno izvršavanje naredbi, ta dva termina su potpuno u suprotnosti. Izgovor kao “samo sam izvršavao naređenje” nikada ne predstavlja validan izgovor ili opravdanje za nemoralno kriminalno ponašanje i ovaj loš pokušaj odricanja od lične odgovornosti, nikada ne smije da se prihvati kao opravdan izgovor za takvo ponašanje.
I nacisti su se branili time da su samo izvršavaju naređenja, samo su radili svoj posao.
“Zaustavio sam vaš protest, nemate prava da govorite, političari su mi tako naredili, ja sam došao da radim svoj posao, da vas gađam zvučim topom, ja samo radim svoj posao, izvršavam naređenja…” to su klasična opravdanja. Ali ne, vi ste kriminalci, to nije moralno, nema tu nikakvih vrlina.
To se naziva kriminalno ponašanje, kriminalna aktivnost a oni pokušavaju da to predstave kao ispravno ponašanje, pomoću opravdanja. Niko ne treba da prihvati njihovo opravdanje.
Znate šta su njihova opravdanja, to je 100 % sranja, koje je potpuna laž, to je čista laž.
Oni vas gledaju pravo u oči i kažu “nisam ja odgovoran za to, ja jesam to uradio ali nisam odgovoran, zato što sam samo izvršavao naređenja”.
Ovakva odbrana nije uspjela u Nirnberškom procesu nacistima i niko u svijetu takva opravdanja ne treba da prihvati, zato što se vjeruje u legitimitet autoriteta i vlade, zbog kontrole uma.
Oni u to vjeruju, oni misle da tu imamo legitimitet, većina ljudi vjeruje da za ovo kriminalno ponašanje postoji zakonitost, zato što klasa ljudi koja sebe naziva Vladom je na “magičan” način postala prožeta i nadarena takvim pravima.
Vjeruju da imaju prava koja drugi ljudi nemaju, oni u to vjeruju ali je najgore što ljudi koji su pogođeni ovakvim kriminalnim postupanjem i oni vjeruju, da ovi zločinci imaju prava da to rade. Gandi je svojevremeno rekao “vi pomažete sistem zla najefikasnije, kada se pokoravate njegovim naredbama i odredbama. Sistem zla ne zaslužuje takvu odanost. Odanost tome znači učešće u zlu. Dobra osoba će se oduprijeti zlom sistemu, cijelom svojom dušom to znači da će odbiti i sistem i njegove naredbe…

Related posts

Leave a Comment