AKTUELNOSTI KRIMINAL POLITIKA SVIJET 

Uzrokovanje bolesti i genetskih mutacija eksperimentalnim vakcinama

Mi ne želimo da primamo vakcine, koje sadrže teške metale, aluminijom, živu, formaldehid i drugi otrove, kao ni djelove abortiranih fetusa, niti životinjsku DNK…

Za izradu vakcina još 1960. počeli su se koristiti tkiva abortiranih beba.
Izvršena je velika manipulacija i majke su lagane, kako će njihove bebe imati velike deformacije ako nastave sa trudnoćom, te su ih tako ubijedili da abortiraju.
U stvarnosti, prema zvaničnim podacima, izvršeno je dvadeset sedam abortusa zdravih beba, dok se nije pojavila jedna sa simptomima bolesti.
Potrebna su im živa tkiva da bi mogli razvijati vakcinu, tako da se postupak vrši tako, što se abortiraju fetusi i odmah seciraju, bez ikakve anestezije, što je užasno.
Poseban problem je to što su tvrdili, kako su ćelijske linije besmrtne no to nije istina. Replicirali su ih tokom decenija i na tim ćelijskim linijama su pravljene vakcine, no problem sa ćelijama fetusa je to što su izuzetno opasne, pošto su jako kancerogene.
Što se radi više repliciranja, postaju sve kancerogenije i sve više izazivaju rak.
Dodatni i još veći problem je to što vakcine sadrže DNK abortiranih beba i tu se ne radi od kompletnoj DNK, nego izuzetno malim fragmentima.
Doktor Tereza Dajzer je uradila studiju, vezano za taj postupak… ona se cijeli život bavi istraživanjem matičnih ćelija i u tome je ekspert.
Takođe je rađena studija sa djecom koji su imali ozbiljne i kombinovane sindrome. U studiji su korištene matične ćelije kao tretman i za kratko vrijeme u roku od 3 – 4 godine 2/3 ove djece je dobilo leukemiju, nekoliko njih je i umrlo a ono što smo iz toga naučili je da dolazi do nečega što je nazvana “Insertovana mutageneza”.
To je kada se DNK drugog ljudskog bića kombinuje sa DNK osobe, koja prima vakcinu ili terapiju matičnim ćelijama i tako dolazi do mijenjanja DNK.
Dešava se mutacija kod DNK osobe, koja od donora prima drugi DNK a to se dešava i kod matičnih ćelija i kod vakcina.
Doktor Tereza Dajzer je posmatrala djecu sa insertovanom mutagenezom uzrokovanom vakcinama i otkrila je a i FDA vrlo dobro zna da postoji problem sa ubrizgavanjem DNK i oni su limitirali količinu DNK, koju možete ubaciti u vakcine, jer je to opasno.
Posmatrali su količinu DNK fetusa u vakcinama, koje se daju djeci i količine DNK fetusa u MMR vakcini, Varičela vakcini, hepatitis vakcini… i te količine u mnogome prekoračuju dozvoljenu granicu, postavljenu od strane FDA.
Ima je mnogo više nego što je dozvoljeno i to su mali fragmenti, koji se potom kombinuju i ubacuju se u nukleus ćelija djece, koja primaju te vakcine.
Insertovana mutageneza je jako povezana sa pojavom raka kod djece, posebno sa limfomom i leukemijom a trenutno se dešava eksplozija tih bolesti od kada se krenulo sa masovnom vakcinacijom djece takvim vakcinama.
Osim eksplozije raka, kod djece imamo veliki broj autoimunih bolesti svih vrsta, što je logično.
Auto imunost je nesposobnost tijela da vidi razliku između sebe, između svojih ćelija i nečega što dolazi izvan tijela, tako da počne napadati samo sebe.
Ne postoji bolji način za izazivanje auto imuniteta od ubrizgavanja DNK drugog ljudskog bića u vaše tijelo i tijelo je tada zbunjeno pa imamo eksploziju autoimunih bolesti kod djece i takođe leukemije i nešto što se zove kimerizam.
Time je mnogo veća šansa, odnosno opasnost da budu neplodni i u jako malom broju studija urađenih na ljudima, postoje uvjerljivi dokazi da ovo takođe doprinosi poremećaju polnog identiteta a to kod tinejdžera je glavni uzrok samoubistava.
Kada pogledamo sve ovo, mi ne možemo u isto vrijeme da budemo i za život i za vakcine i to ne zavisi samo od vašeg stava o ovome. Stav koji moramo imati se ne odnosi samo na abortus već šta se sve dešava našoj djeci, koja primaju vakcine i kako to utiče na njihove živote.

Related posts

Leave a Comment