AKTUELNOSTI KRIMINAL POLITIKA REGION 

USTAV I LJUDSKA PRAVA U VANREDNOM STANJU

U članu 25 ustava koji je u ovom slučaju posebno zanimljiv navodi se da je “zajamčena sloboda misli i opredeljenja, savjesti i uvjerenja kao i javnog izražavanja mišljenja”. Ovo pravo na javno izražavanje mišljenja ne može da se suspenduje ne samo za vrijeme vanrednog stanja, nego ni u eventualnom ratnom stanju ili stanju neposredne ratne opasnosti. To u praksu znači da policija, odnosno režim ne mogu nikako da zabranjuju a posebno ne mogu da kažnjavaju građane za iznesena mišljenja, bilo da se radi o usmenom razgovoru, bilo u komentarima ili objavama na društvenim mrežama…
 

USTAV I LJUDSKA PRAVA U VANREDNOM STANJU

U ovoj trenutnoj histeriji oko politički i medijski naduvane “pandemije” Korona virusa, na mala vrata je uvedeno vanredno stanje, zabrana kretanja i veliki udari na garantovana ljudska prava o čemu će najviše biti riječi, mada je tema mnogo složenija a obuhvata je i 5G mreža, problem migranata, vakcine, pripreme za ukidanje papirnog te uvođenje virtuelnog novca, čipovanje ljudi i slično, vezano za planove “novog svjetskog poretka”.
S tim u vezi, ukazaću na nekoliko vijesti objavljenih u posljednjih oko mjesec dana te relevantne članove iz Ustava i zakona. Počinjemo sa člankom, koji kako se vidi u naslovu, sadrži riječi “virus Korona izmišljen da zaustavi privredni rast nekih zemalja”. Nije uopšte toliko bitno ko je tu izjavu dao, dovoljno reći da je u pitanju premijer, odnosno predsjednik Vlade.


Ta vijest je kako se vidi objavljena 04.03.2020. i nije jedina jer je bilo a ima i danas onih koji smatraju da je u pitanju prevara, da opasnosti uopšte nema, nego je posrijedi dimna zavjesa koja treba da nas zaslijepi, dok se u pozadini odigravaju stvari koje moćnici ne želi da vidimo. Tako je recimo još nedelju dana ranije kako se vidi iz sadržaja članka od 26.02.2020. iznesen stav da je u pitanju najsmješniji virus u istoriji čovječanstva.


Ovdje nije u pitanju mišljenje nekog novinara ili slučajnih prolaznika, nego dugogodišnjeg stručnjaka iz medicine, koji je komentar dao na osnovu trenutnog stanja broja zaraženih od virusa korona u odnosu na slične primjere prethodnih godina.
Činjenica je da, ne samo da nije postojala neka veća opasnost u odnosu na prethodne godine, nego je i neshvatljivo u medijima naduvavana priča o tome, što je mnogima opravdano bilo neshvatljivo ali je malo neobično u cijeloj toj priči da se javno na TV ekranima od strane medicinskih stručnjaka i vrha države, dijele savjeti i nagovaraju ljudi da je sada najbolje otići u Italiju u šoping jer kako su čuli da će tamo biti veliki popust a što se dobro vidi u članku.
Naredna vijest na prvi pogled djeluje, kako nema nikakve veze sa prethodnim a prema datumu objavljivanja 09.03.2020. vidi se da je uslijedila neposredno poslije izjave premijera Viškovića o tome da je u pitanju izmišljeni virus a u ovoj vijesti, ministar bezbjednosti Fahrudin Radončić, kaže da njegov dogovor sa Dodikom predstavlja državnu tajnu.


Malo je neobično da ne kažem nezakonito da ministar bezbjednosti raspravlja o državnoj tajni sa osobom koja nema nikakvu funkciju u tom entitetu i kako se jasno vidi u članku kaže da je sa Dodikom riješio jedan “ekstremno riskantan bezbednosni problem”.
Dalje pojašnjava da se radi o nečemu što spada u “apsolutno državnu tajnu i ekstremno važnom pitanju koje može naštetiti državnim i nacionalnim interesima” i kaže da su to riješili.
Tako dakle umjesto da o tome razgovara sa trenutnim predsjednikom ili premijerom, ministar sigurnosti se obraća Dodik Miloradu koji formalno nema nikakvu funkciju a u stvarnosti kako je ovdje poznato svi drugi koji smo na funkcijama radi isključivo po Dodikovim naredbama te je jasno i ministru Radoniću da je tako.
No to im ne daje pravo da privatno u 4 oka raspredaju o državnim tajnama i pravi planove šta dalje da rade.
Ovde je potpuno jasno da sastanak Radončića i Dodika ima direktne veze sa izjavom premijera od prije dva dana o izmišljenom virusu, odnosno najsmješnijem kako ga neki drugi tumače jer se to nije uklapalo u aktuelno stanje u svijetu i planove ranije napravljene o kojima većina političara ovdje nije tada znala ništa.
Odmah poslije sastanka Radončića i Dodika, situacija se drastično mijenja i od najsmješnijeg izmišljenog virusa, dolazimo do toga da se on, odnosima korona virus, proglašava najvećom opasnošću koja se pojavila u istoriji čovječanstva.
Ta promjena je bila munjevita i samo na nekoliko dana kako se vidi, 16.marta 2020, predsjednica Željka Cvijanović u medijima izjavljuje da će biti proglašena vanredna situacija.


Druga vijest na ovoj slici u sredini je od 28.03. 2020. i obavještava nas da je proglašeno vanredno stanje a u tekstu se pojašnjava da je narodna skupština donijela odluku o proglašenju vanrednog stanja zbog epidemiološke situacije uslijed korona virusa.
Ali mnogo prije toga pojavila se vijest u medijima još 19. marta 2020. kako se planira kažnjavanje zbog kako kažu “lažnih vijesti o korona virusu”.
Taj plan je u medijima objavio poznati epidemiolog i stručnjak za viruse, Dragan Lukač koji kaže da se to odnosi na prenošenje lažnih vijesti putem sredstava javnog informisanja i društvenih mreža.
Ovo prethodno je naravno, bila mala šala, odnosno satirični komentar, jer nije u pitanju nikakav stručnjak, nego osoba koja je na poziciji ministra unutrašnjih poslova a koji kako se na slici vidi osim zakonom predviđenih kazni, uopšte se ne ustručava da kažnjava neistomišljenike i šakama.
Obavijest je pokazala da režim uopšte ne razmatra bilo kakvu borbu za zdravlje i živote građana, nego im je prioritet da unaprijed stvori strah i spriječi građane da iznose bilo kakva svoja mišljenja, koja bi se razlikovala od sada to već možemo sigurno tvrditi njihovih smišljenih laži.
Zaista je neobično da umjesto medicinskih stručnjaka o epidemijama i zdravlju priča predsjednica, ministri pa i skupština a pogotovo policija, dok su pravi stručnjaci nestali a kako je do toga došlo, pokazaće nam naredne vijesti ali predhodno ćemo obraditi temu ljudskih prava i članova iz Ustava vezano za uvođenje vanrednog stanja.
Pošto je bilo nekih komentara u medijima da je cilj uvođenja vanrednog stanja to, da uzak krug ljudi može preko predsjednika republike da donosi uredbe bez odobrenja skupštine o novim zaduženjima, možemo vidjeti da u članu 81, piše da se to može činiti za vrijeme ratnog stanja i neposredne ratne opasnosti i to u slučaju ako narodna skupština ne može da se sastane.


Podsjetimo da niko nije iznio stav o tome da narodna skupština ne može da se sastane a do danas su već donesene neke uredbe, posebno one o kažnjavanju za navodne lažne vijesti.
Dalje se u članu 81, tačka 3, kaže da u vrijeme ratnog stanja i neposredne ratne opasnosti, mogu da se obustave pojedine odredbe Ustava, vezano za pojedine ljudske slobode i prava osim onih koja su navedena u članovima 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 24 i 25.
I da zaključimo, kako je Ustavom predviđeno da predsjednik Republike dobiva dodatne nadležnosti u eventualnim uslovima uvođenja ratnog stanja ili neposredne ratne opasnosti ukoliko narodna skupština ne može da se sastane.
U članu 70. Ustava stoji da narodna skupština u skladu sa zakonom proglašava pod 1) ratno stanje, pod 2) neposrednu ratnu opasnost i što je u ovom slučaju najbitnije pod 3) proglašava vanredno stanje za Republiku ili dio Republike u slučaju ugrožavanja bezbjednosti ljudskih prava i sloboda i normalnog funkcionisanja državnih organa.
Iz sadržaja tačke 3 vidljivo je da je pravni osnov donošenja vanrednog stanja u ovom konkretnom slučaju vezano za korona virus, samo ugrožavanje bezbjednosti, da to nema veze sa ljudskim pravima ali je suštinski najbitnije to da je narodna skupština proglasila vanredno stanje a ne ratno stanje niti neposrednu ratnu opasnost.
To u praksi znači da predsjednica Republike, nije dobila nikakva dodatna ovlaštenja jer je iz sadržaja člana 71, vidljivo da ih dobija samo u slučajevima ako se proglasi ratno stanje ili neposredna ratna opasnost i to pod uslovom da narodna skupština ne može da se sastane.
Pravno gledano, vidi se da je grupica ljudi iz vrha režima, ovim praktično izvršila državni udar.
Ne ulazeći uopšte u to da li je priča o koronavirusu i pandemiji izmišljena ili prenaduvana, odnosno da li je stvarna, činjenica je da su svojom glasačkom mašinerijom uveli vanredno stanje opisano u tački 3 a hoće da primjenjuju i već su u nekoliko navrata primijenili ovlaštenja koja su Ustavom predviđena samo za situaciju predviđenu tačkama 1 i 2, koje se odnose na ratno stanje ili neposrednu ratnu opasnost.
Ministarstvo sigurnosti, Sipa i Tužilaštvo Bosne i Hercegovine, već sada može početi sa aktivnostima i istražnim radnjama, protiv ove kriminalne grupe koja je suspendovala Ustav i zakone te prigrabila ovlaštenja na koja nemaju nikakvo pravo a ustavni sud bi morao po službenoj dužnosti ili na inicijativu ovlaštenih organa da se odredi o uvođenju vanrednog stanja i posljedicama te odluke, prvenstveno o primjeni ovlaštenja koja su vezana samo za proglašenje ratne opasnosti a nikako za vanredno stanje koje je formalno uvedeno.
Vezano za prava garantovana Ustavom iz svega je vidljivo da se u slučaju uvođenja vanrednog stanja, nijedno od njih ne može ukinuti ali da vidimo prvo ona koja moraju ostati čak i u ratnom stanju. U članu 23, piše da je zabranjeno korištenje podataka o ličnosti koje je suprotno utvrđenoj svrsi njihovog prikupljanja.
Taj član na slici nije uokviren jer može da se suspenduje za vrijeme ratnog stanja, što u praksi znači da će policija špijunirati građane odnosno danas već ih špijunira.
Crvenim pravougaonikom su označeni članovi 24 i 25 koji se ni u kom slučaju ne mogu suspendovati a u članu 24 stoji da je stan nepovrediv, što znači da niko ne može vanredno bez pravosnažnog rješenja, dolaziti u stan, upadati i provaljivati ni u vanrednom stanju a što se pokušavalo predstaviti da je moguće.
I sad dolazimo do člana 25, koji je u ovom slučaju posebno zanimljiv a u njemu piše da je “zajamčena sloboda misli i opredeljenja, savjesti i uvjerenja kao i javnog izražavanja mišljenja”.
Ovo pravo na javno izražavanje mišljenja dakle, ne može da se suspenduje ne samo za vrijeme vanrednog stanja, nego ni u eventualnom ratnom stanju ili stanju neposredne ratne opasnosti.
To u praksu znači da policija odnosno režim ne mogu nikako da zabranjuju a posebno ne mogu da kažnjavaju građane za iznesena mišljenja, bilo da se radi usmenom razgovoru, bilo u komentarima ili objavama na društvenim mrežama.
Ovo je veoma bitno da narod zna, ukoliko se desi da ih policija optuži za iznošenje navodnih lažnih vijesti i treba da se od tih optužbi brane pred sudom.
Većina građana ne zna kakva su prava garantovana Ustavom a nažalost ne znaju to ni mnogi pripadnici policije i kada se sve rezimira, jasno je da iako nema zakonskog osnova za kažnjavanje, mnogi građani će izbjegavati bilo kakve komentare u strahu da će biti kažnjeni, što je glavni cilj i prioritet režima, kako bi bez smetnji mogli plasirati svoje pripremljene laži.
Na narednoj slici, prikazani su članovi iz Ustava od broja 10 do broja 17.
Nijedan od ovih članova ne može biti suspendovan prilikom vanrednog stanja a samo članovi 12 i 16, koji su obilježeni slovom `X` odnosno prekriženi na ovoj slici, mogu da se suspenduju prilikom ratnog stanja ili stanja neposredne ratne opasnosti.
Korisno je da se svi upoznaju sa pravima garantovanim Ustavom u ovim članovima a ovdje su pravogaonicima uokvirena prava i to od člana 10, gdje stoji da su “građani Republike ravnopravni u slobodama, pravima i dužnostima, jednaki pred zakonom i uživaju istu pravnu zaštitu, bez obzira na rasu, pol, jezik, nacionalnu pripadnost, vjeroispovijest, socijalno porijeklo, rođenje, obrazovanje, imovinsko stanje, političko i drugo uvjerenje, društveni položaj ili drugo lično svojstvo”.
Članom 14. se garantuje “da niko ne smije biti podvrgnut mučenju, svirepom nehumanom i ponižavajućem postupku ili kažnjavanju. Zabranjeno je i kažnjivo svako iznuđivanje priznanja izjava, zabranjeno je na bilo kom licu bez njegovog pristanka, vršiti medicinske i druge naučne oglede a ovo je posebno važno da znate ukoliko uskoro bude pokušana, prisilna vakcinacija nad narodom.
Niko dakle bez vašeg izričitog pristanka ne može da vas vakciniše pa čak ni da vas liječi i naravno ne može da eksperimentiše na vama kao zamorcima ukoliko vi to sami ne prihvatite dobrovoljno.
U članu 17 je propisano da svako ima pravo na naknadu štete koju mu nezakonitim ili nepravilnim radom nanese službeno lice ili državni organ, odnosno organizacije koja vrši javna ovlašćenja. Lice koje je neopravdano osuđeno ili nezakonito i bez osnova lišeno slobode ima pravo na rehabilitaciju, naknadu štete, javno izvinjenje i druga zakonom utvrđena prava.
Ovdje je dakle važno da svako kome je nanesena šteta, ima pravo, (kada padne ovaj mafijaški režim) da pred sudom traži materijalnu nadoknadu od države a takođe je bitno to da svaki pojedinac je krivično odgovoran za bilo kakvo kršenje zakona, ustava i garantovanih prava te protiv njega treba podnijeti krivične prijave za šta će odgovarati u krivičnom postupku gdje su predviđene zatvorske kazne.
Ovo naravno nije prvi put da policija odnosno režim pokušavaju da brutalno gaze garantovana prava a sada podsjećam samo na nezakonitu zabranu okupljanja građanima, vezano za opravdane proteste zbog smišljenog prikrivanja ubistva Davida Dragičevića.
Pripadnici policije su pokušali proturiti laži da je za svako okupljanje potrebno njima podnijeti zahtjev da bi oni znali unaprijed šta se priprema i manipulisali sa svojim kontra protestima i praktično takođe pribavljaju sebi prava i ovlaštenja koja nemaju.
To se dobro vidi iz člana 30 Ustava, gdje piše da građani imaju pravo na mirno okupljanje i javni protest, sloboda okupljanja može se zakonom ograničiti samo radi zaštite bezbjednosti ljudi i imovine.


Možemo reći da je zabrana okupljanja u vrijeme eventualne opasnosti od zaraze opravdana no više je nego jasno da u takvim situacijama niko normalan nebi ni učestvovao u nekim skupovima kad prijeti opasnost da će se zaraziti pa čak i umrijeti.
Ali u normalnim uslovima u zakonu o javnim okupljanjima u članu 30, jasno je napisano, stav “1) Drugi javni skupovi su okupljanja građana, čija je svrha ostvarivanje državnih, vjerskih, humanitarnih, kulturno-umjetničkih, sportskih i drugih interesa, koja nemaju za cilj ostvarenje prihoda i ne prijavljuju se.
Opšte je poznato da su policija i režim zaveli teror svojim lažima i progonili građane sprečavajući čak da sjede na klupama a tek godinu dana kasnije je pred sudom u više postupka pokazano da je sve bilo potpuno nezakonito i da građani nisu učinili nikakve prekršaje.
To brutalno prisvajanje ovlašćenja na koja nemaju pravo, režim i policija čine i sada na mnogo višem nivou, jer praktično hoće da svaki građanin od njih mora tražiti dozvolu, ne samo da ode u neki drugi grad, na rijeku, u šumu… nego bez dozvole ne može da izađe iz dvorišta i to je ono što bi oni željeli.
Za to vrijeme, dok je narod zatvoren u kućama, pripadnici mafije mogu nesmetano da nastave svoje poslove, mogu da transportuju migrante, da se namještaju tenderi a nije zanemarivo ni montiranje 5G mreže, koja je obavezna za sve države članice NATO pakta, odnosno one koje sarađuju sa NATO paktom a poznato je koliko je bilo tokom prethodne godine sastanaka i natezanja oko sporazuma koji je na kraju potpisan i poslat a sada dolazi na naplatu.
Svjedoci smo svakodnevnih vijesti o broju preminulih kako kažu od virusa” korona” a radi se o osobama čiji je prosjek starosti oko 80 godina te je jasno da bi svako od njih u tom životnom dobu preminuo sa ili bez korone.
Sa druge strane a što je posebno važno marginalizovane su vijesti vezane za glavnog zdravstveno sanitarnog inspektora Desimira Miljića.
Taj gospodin je prema svom položaju i stručnom znanju, morao da upravlja i rukovodi ovom situacijom, vezanom za pandemiju, da predlaže mjere, izdaje naredbe a kako se vidi 11.03.2020 je imao zvaničan intervju na državnoj televiziji.


Gospodin je takođe učestvovao na sastanku sa političkim vrhom a u svom obraćanju javnosti, nema nikakvih naznaka o nekoj velikoj opasnosti i vanrednim mjerama.
Samo dva dana kasnije 13.03.2020. u medijima se pojavila vijest pod naslovom “Glavni republički zdravstveni sanitarni inspektor Desimir Miljić ubio se danas u Banjaluci”.


Iz daljnjeg teksta se vidi da je beživotno tijelo gospodina Miljića, pronađeno obješeno u blizini rijeke Vrbas a onda se ponovo insinuira da se gospodin “ubio” i dodaje “u vrijeme sve aktuelnijih priča o virusu korona”.
Ovdje je neko sebi dakle, dao za pravo da kvalifikuje slučaj bez ikakve istrage, iako postoji realna mogućnost da je gospodin ubijen a onda se to predstavlja kao samoubistvo.
Svjedoci smo danas da se praktično svaka smrt objavljuje kao smrt od korone bez obzira da li je u pitanju neka druga bolest ili prirodna smrt a ako je neko zaista stradao od korone onda je to upravo gospodin Miljić, samo je preciznije reći da je stradao zbog korona zavjere.
Takav stručnjak je nesporno znao, šta je virus, šta je zaraza, šta je epidemija, šta je pandemija i nisu mogli neki diletanti, nametati mu svoje stavove i naravno u vanrednom stanju koje su planirali ne bi mogli da rade šta žele a sada kada gospodina više nema, ovom situacijom gdje su potrebni medicinski stručnjaci, upravljaju kriminalci koji su u godinama iza nas uništili i opljačkali sve što im je došlo pod ruku, uključujući robne rezerve i banke.
Zaista je sramno da se opisuju i u prvi plan stavljaju vijesti o smrti stogodišnjaka u svijetu a gospodin Desimir Miljić se ne pominje ni od strane medija, ni policije niti bilo koga iz tzv. vlasti.
Što se njih tiče, izgleda da im je dovoljno ono što su napisali na kraju članka, kako je prijavljeno “samoubistvo” čime su oni što se njih tiče očito “riješili” slučaj.
Dobro nisu ispričali kako se nesretni gospodin, prethodno potukao, opljačkao neku kuću pa potom izvršio samoubistvo.
Toliko o policiji kao dijelu režima pa da podsjetimo malo i na aktivnosti predsjednice a u ovom članku se vidi iz naslova da “Premijerka Cvijanović laže – snimak dva papka je autentičan”.


U pitanju je dobro poznata afera, odnosno kriminal u kome je učestvovala današnja predsjednica uz naravno saučesnike iz vrha režima, kada su novcem građana kupovali narodne poslanike da bi glasali za njihove kriminalne zakone i omogućili nastavak pljačke.
Slijedi podsjećanje na bezobrazluk, laži i razbojništvo policije i režima, kroz članak iz 2018-te, sa naslovom “Dragičević se potukao sa 3 lica opljačkao kuću i sa mosta skočio u rijeku”.


Danas je poznato da su ovo bile gnusne laži i sad zvanično se vodi istraga protiv NN lica za ubistvo a kompletna policija je angažovana da spriječi istragu i teroriše građane koji zahtijevaju da se pronađu ubice i nalogodavci ovog zločina.
Istorijat razbojništva, policije i režima seže daleko u prošlost a to se može vidjeti iz ovog članka gdje u naslovu piše “Vukeliću su prijetili u MUP-u ispred kojeg je i ubijen”.


Milan Vukelić je raznesen eksplozivom 2007. godine a neposredno prije toga je načinjen video snimak u kome opisuje kako je pozvan u policiju, gdje mu je prijećeno na najbrutalniji način.
I za kraj, podsjećanje na aktivnosti, zvanično vrhovnog vođe mafije, Dodik Milorada, koji je 30. oktobra, javno objelodanio formiranje crne knjige.
U tom javnom obraćanju za šta postoji i video snimak, Dodik u stilu šefova narko kartela, kaže da će uspostaviti “crnu knjigu” u kojoj će biti upisani svi oni, koji su im načinili štetu a onda će preko njihovih ljudi u institucijama da vode borbu protiv tih imena i na kraju dodaje svojim poslušnicima to moraju da urade.


Ono što je jasno je da im je Milan Vukelić smetao a smetao bi im i glavni zdravstveno – sanitarni inspektor da je ostao na toj poziciji i mnogi drugi koji su u prethodnim godinama izgubili život a da se nije razjasnilo, ko su ubice i nalogodavci, odnosno pokušalo se predstaviti da su u pitanju zadesne smrti ili samoubistva.
I to su osobe, odnosno neke od onih, koji danas žele da imaju potpunu kontrolu nad narodom, otimajući garantovana prava a sebi prisvajajući ovlaštenja za koja nemaju ustavnu i zakonsku osnovu.
Mi dakle, i ne samo mi, nego mnoge zemlje, nemaju državu, nego mafijaški kartel koji je godinama pljačka narod a sada želi od građana da napravi robove, dio da pobije ili da sami umru od gladi.
Ali neće to ići tako lako kako su zamislili a za kraj da vam kažem:
Koliko god da se neko od vas osjeća usamljen, ugrožen i da mu je teško, vjerujte da je većini političara mnogo teže nego vama, jer iako imaju ovdje vrijedne nekretnine i mnogo novca, većina onoga što su pokrali je u stranim bankama a sada ni oni ne mogu izvan države a kad bi i mogli, nemaju pristup tom novcu a vjerovatno nikada više neće ni doći do njega.
I to je po svoj prilici najveći razlog zbog čega sprovode ovakve mjere, jer se nadaju da će im njihovi gospodari dozvoliti da podignu ono što su opljačkali od naroda…

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Zdenkobajo@gmail.com
065831902

Related posts

Leave a Comment