AKTUELNOSTI KRIMINAL POLITIKA REGION 

UPOZORENJE O OZBILJNOM UGROŽAVANJU DRŽAVNIH TUŽILACA I SUDIJA

Na prijetnje vješanjem pripadnika pravosudnih organa ni nakon pismenog saopštenja VSTV-a niko nije maknuo ni malim prstom da razotkrije planere i nalogodavce što pokazuje da Tužilaštva saučestvuju u ovim gestapovskim metodama koje primjenjuju paraobavještajni i parapolicijski klanovi…


Veza : Rješenje A-I-ZSPI-92-22 od 14.12.2022.; Rješenje A-I-ZSPI-92-22 od 09.02.2023.; VSTV rješenje 01-07-10-91-8-2023, VSTV – saopštenje 14.08.2017. te više podnesenih krivičnih prijava.

VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU BIH / TUŽILAŠTVU BIH

Što se tiče VSTV, odnosno UDT, ostaje na vama da procjenite treba li sada djelovati i po pitanju bilo čije disciplinske odgovornost a vezano za krivičnu odgovornost, podsjećam da sam dostavio više krivičnih prijava za “Terorizam” i više drugih krivičnih djela sa obiljem priloga te ih sada neću ponovo slati osim važnijih. Materijal se dostavlja u identičnom obliku za obe navedene institucije pod nazivom :

UPOZORENJE O OZBILJNOM UGROŽAVANJU DRŽAVNIH TUŽILACA I SUDIJA

UVOD
Vezano za navedene dokumente i tematiku, nedavno je u medijima prenesena izjava osobe S.V. koja je na jednoj od najviših pozicija unutar njene stranke te poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH. Od više sličnih tekstova, prilažem “Da li je udar na Kajganića, probni balon preko Sanje Vulić” od 12.01.2024. te “Kukalo ti srpsko pleme” potom “Kajganić je Juda 21. vijeka, samo za žaljenje” i “Sanja Vulić napala Kajganića – ti si taj koga treba hapsiti a ne Dodika” objavljeni isti, odnosno naredni dan. Iako je sadržaj ovih tekstova skoro isti, priložio sam ih sve zbog naslova koje su autori odabrali i prezentovali javnosti a citiraću djelove iz prvog od njih :
“To što moj pravni zastupnik smatra da još nije vrijeme za krivičnu prijavu protiv Milanka Kajganića nikako ne znači da ću ćutati na ovu bruku i izdaju. Vuče Brankoviću, pardon Milanko Kajganiću, po kom zakonu si formirao predmet Milorad Dodik i drugi ? Ti si taj koji ruši ustavni poredak BiH. Ti si taj koga treba hapsiti. Ti osporavaš odluke Narodne skupšine Republike Srpske, kukalo ti srpsko pleme. Proći će i ovo i da znaš – pobijedićemo. Pobijedićemo i tebe, izdajniče i tvoje poslodavce. A tebe, “Vuče” Kajganiću, tebe će pominjati kao Judu, Srbina koji legitimno izabranog predsjednika Republike Srpske pokušava politički likvidirati i strpati u ‘Silos’. Ti si Judo 21. vijeka samo za žaljenje – rekla je Vulićeva Srni, povodom odluke Kajganića da odbaci zahtjev odbrane za izuzeće četiri tužioca u procesu protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika.”
Moguće da glavni tužilac ne obraća pažnju na izraze koji se mogu okarakterisati kao uvredljivi i mi kao džentlmeni nećemo zbog toga podnositi prijave pritiv jedne žene no mogao bi neko od drugih tužilaca, procjeniti da li ovde ima elemenata i po članovima o takozvanoj kriminalizaciji klevete i uvrede, koje su izglasali pripadnici iste stranke koji neprekidno vrijeđaju i prijete. Konkretno, tužiteljica Jolović bi bila najstručnija da procjeni sa koje pozicije nastupa S.V. te da li ima realnu moć i silu pod kontrolom kao i šta bi sve moglo da se otkrije na njenim telefonima.
U nastavku ću zato skrenuti pažnju samo na detalje koji su vezani za ugrožavanje života ne samo jednog nego svakog državnog tužioca i sudije, koji uradi bilo šta što se ne dopada, pripadnicima njene stranke a koje sam opisao i okarakterisao adekvatno u krivičnoj prijavi “Razotkrivanje nacističke terorističke bande” poslate 13.02.2023. gdje sam priložio dokaz da je grb stranke SNSD sastavljen od 2 nacistička kukasta krsta priheftana prstenom a nezavisni dokaz djelovanja je čuvena “crna knjiga” koju primjenjuju. Osim toga imam i više dokaza nacističkog djelovanja prema svim srodnicima djevojčice Ivone Bajo koju su ubili švercujući narkotike u Bobar grupu.

Prvo ću prezentovati neke dokumente kao uvod a što se tiče citirane izjave osobe S.V. u nastavku ću posebno ukazati na izraze “Ti si taj koga treba hapsiti” te “kukalo ti srpsko pleme” koje vidim ne samo kao pritiske i ugrožavanje sigurnosti nego i kao prijetnje po život.
U sklopu priloga “Da li je udar na Kajganića, probni balon preko Sanje Vulić” osim citiranog sadržaja teksta sa prve strane, ostalih 9 strana su komentari čitalaca i svi – njih preko 100 osim jednog su reagovali negativno na njene izjave što ne ukazuje samo na činjenicu da se ne slažu sa time nego i da glasovi koje se “izbroje” nakon izbora nisu odraz volje naroda nego brutalno falsifikovanje što mnoge ministre, poslanike itd čini nelegalnim. Konkretno legalni su isto toliko kao što bi recimo bio neki sudija koji je priložio falsifikovanu diplomu te na osnovu nje bio imenovan. Kada se prevara otkrije nesumnjivo bi bio razriješen te iz te perspektive treba gledati i na osobu S.V. njenog šefa, kojeg naziva “bogom” i mnoge druge iz njihovog tabora.
Vjerujem da je i VSTV-u i Tužilaštvu BIH poznato da godinama ukazujem na opasnosti kao i da je stradalo više svjedoka u tom periodu a ništa nije urađeno da se procesuiraju odgovorni za prijetnje, ubistva i druge povezane zločine iz mojih prijava.
U uvodu citiram tekst iz dokumenta “Rješenje A-I-ZSPI-92-22 od 14.12.2022.” koji je diktirao i potpisao pripadnik Tužilaštva BIH H.P. a sa čime je kasnije upoznat i postupao glavni tužilac M.K. Od tada je prošlo oko godinu dana a koliko su ozbiljne teme u pitanju može se vidjeti iz sadržaja tog dokumenta – posebno jer su povezane sa aktuelnim događajima. Kompletan opis iz sadržaja dokumenta Tužilaštva BIH ću citirati na kraju a sad izdvajam samo uvodni dio :
“Da li glavnom tužiocu Tužilaštva BIH ili nekom od tužilaca, odnosno službenika – svjedoka krivičnih djela, prijeti opasnost od strane mafijaškog kartela, kako ucjenama, pritiscima i prijetnjama, tako i eventualna opasnost po život; da li su nakon nastanka priloga “VSTV – saopštenje 14.08.2017.” kada je VSTV, pozvalo da se otkrije i sankcionira nedopustivo djelovanje, (prijetnje vješanjem) nadležne institucije, konkretno Tužilaštvo BIH, poslije više od 5 godina, uradilo išta u razotkrivanju i procesuiranju – izvršilaca i nalogodavaca, ovih ne samo kriminalnih nego i – terorističkih radnji.”
Iz priloga “Rješenje A-I-ZSPI-92-22 od 09.02.2023.” izdvajam opis glavnog tužioca koji je sada došao pod intenzivniji udar mafijaškog kartela, koji se pominje u prethodnom navodu :
`Protiv navedenog rješenja, podnosilac zahtjeva podnio je blagovremenu Žalbu u kojoj se sugeriše da : … Glavni tuzilac TBiH, lično otvori predmet i pokrene istragu protiv odgovornih lica koje sam dijelom i imenovao u tekstu zahtjeva ili alternativno da materijal dodijeli tužiocu koji ima hrabrosti i nije korumpiran ako takva kombinacija uopšte postoji.”. Nadalje u izjavljenoj Žalbi iznosi se konstatacija – “Iz samog teksta rješenja je vidljivo da je moj primarni cilj postignut jer su pripadnici Tužilaštva BiH, doslovno citirali sve teme – pitanja, koja sam istakao te bi trebalo i da je shvaćena ozbiljnost problema.”. Također, Žalbom se ponovno ukazuje na jedno od pitanja, odnosno: ,,… da li sam ikad bio angažovan kao saradnik – informator neke policijske agencije, Tužilaštva, bilo kog drugog organa ili kako to opisuje inspektor Radovanović Borislav, (prilog “Komentari na članak”) kao “jeftini doušnik”, “sitni policijski doušnik,”, “smeće”, te “policijska drukara” te konstacijom da biste morali znati jesam li ikada bio informator Tužilaštva BiH…”. Na kraju izjavljene Žalbe ponovno se postavlja pitanje: ,, Da li će Glavni tužilac Tužilaštva BiH, odnosno Tužilaštvo BiH, sarađivati sa građanima i konkretno sa mnom u razotkrivanju pripadnika mafijaškog kartela unutar MUP-a i saučesnika na drugim nivoima te u redovima građana?”.`
VSTV je na podneseni zahtjev donelo “VSTV rješenje 01-07-10-91-8-2023” koje prilažem “cenzurisano” u većem dijelu pošto taj dio nije bitan za temu a citiram samo dio koji se odnosi na iznesene prijetnje i upute iznesene u prilogu “VSTV – saopštenje 14.08.2017.” :
`U odnosu na tačku II izreke rješenja pod b), utvrđeno je da VSTV BiH ne posjeduje informacije da li su nadležna tijela postupala u vezi sa konkretnim navodima iz saopštenja za javnost VSTV-a BiH od 14.8.2017. godine, odnosno da VSTV-u BiH nisu upućeni izvještaji o provođenju istraga u vezi sa djelima koja se navode u predmetnom saopštenju za javnost.”
Dakle na prijetnje vješanjem pripadnika pravosudnih organa ni nakon pismenog saopštenja VSTV-a niko nije maknuo ni malim prstom da razotkrije planere i nalogodavce što pokazuje da Tužilaštva saučestvuju u ovim gestapovskim metodama koje primjenjuju paraobavještajni i parapolicijski klanovi. Ciljeve toga sam pojašnjavao više puta a sada prilažem dokument iz sudskog predmeta “80 0 P 097102 18” pisanog 18.03.2019. pod nazivom “Treći zahtjev za primjenu člana 23 Ustava RS i 131 – 135 ZPP-u” gdje sam napisao :
“Tom prilikom se pokušalo pronaći, odnosno inscenirati i napakovati neko drugo mnogo teže krivično djelo, korištenjem provokatora i doušnika koji su me ubjeđivali i nagovarali da sudije čak treba ubijati i vješati, da treba kidnapovati političke vođe sa ciljem da i ja nešto slično izgovorim ili napišem što bi se snimilo kao dokaz protiv mene a sa druge strane angažovani su plaćenici koji su prikupljali podatke o meni i pokušali me namamiti na udaljenu lokaciju kako bi me tamo likvidirali.”
Pomenuo sam i drugi metod kada me policijski saradnik lažno opisuje kao “cinkaroša” dilerima narkotika stvarajući motiv da me ubiju no te osobe izbjegavam da pominjem kako i njih ne bi ubili nego sam u prijavama potencirao samo ulogu inspektor blogera Radovanović Borislava, koji je kao i bivši ministar Mektić odmah izašao u javnost da se ismijava i minimizira pomenute prijetnje vješanjem.

Sa druge strane mene od marta 2010-e, drže konstantno pod “posebnim istražnim radnjama” sa polaznim izgovorom da sam uputio “ozbiljne prijetnje” jer sam napisao da će svi koji prikrivaju ubistvo osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo završiti u zatvoru a “dokaz” prijetnji je između ostalog bila i moja pritužba za VSTV-e. Naravno nigdje se nisu navodile te “prijeteće riječi” a istraga je okončana nakon 2 i po godine donošenjem odluke o nesprovođenju istrage, istog dana 14.12.2012. kada su mi oca doveli u komu u trovačnici UKC Banjaluka, nakon čega je preminuo a majka je stradala još 2011 na sličan način. Paralelne savjete “prijatelja” da bih i ja trebao u bolnicu jer sam nešto “blijed” nisam poslušao pa sam ostao živ.
Ovo je samo dio primjera kakvi se mogu primjeniti i na sudijama ili tužiocima ne računajući crtanje meta “patriotama” iz narko kartela, koji su spremni ubiti svakog “izdajnika” čije je ime zapisano u “crnoj knjizi” koji je javno objelodanio šef kartela Dodik Milorad.
Dakle, imam ogromno iskustvo sa gestapovskim metodama Dodikovog terorističkog režima i znao sam na šta su sve spremni, tako da me ne čude ni ovakve izjave u javnosti kao što nisam bio iznenađen time da se prikrivaju nalogodavci prijetnji vješanjem itd… brojni su događaji koje sam opisivao što se može vidjeti u prilogu “Razotkrivanje mafijaškog režima” koji sadrži linkove za skoro 1300 tekstova. U nekoliko njih sam obradio primjene tih metoda i razotkrivanje parapolicijskih provokatora kao što je recimo Adam Šukalo, preko čije mreže sam podmetnuo policiji izmišljene podatke – opisano u tekstu broj 1155 “KAKO SU NASAMARENE POLICIJSKE OBAVJEŠTAJNE SLUŽBE”.

NOVE PRIJETNJE I UGROŽAVANJA ŽIVOTA

Kako sam i istakao na početku, između brojnih uvreda osobe S.V. koje su sporedne, posebno se ističu izrazi “Ti si taj koga treba hapsiti” te “kukalo ti srpsko pleme”. Prvo – vezano za “Ti si taj koga treba hapsiti” podsjećam da je nedavno slično izjavio i ministar Siniša Karan što sam i potencirao u krivičnoj prijavi protiv njega uz prilog “Ministar policije poručio – nema hapšenja Dodika” gdje se kaže :
“Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Siniša Karan rekao je da će ministarstvo koje predvodi zaštititi predsjednika Srpske Milorada Dodika, jer je napadnut ustavni poredak. Branićemo i štititi predsjednika Republike i institucije koje su napadnute neustavnim djelovanjem Suda i Tužilaštva BiH i Kristijana Šmita. Nema hapšenja Dodika, nego će biti uhapšeni oni koji ruše ustavni poredak a da je normalna država sad bi Sud i Tužilaštvo BiH, odnosno oni koji vode postupak protiv Dodika bili pohapšeni.”
I onda nakon ovakvih izjava te mojih krivičnih prijava o kojima su nesumnjivo obavješteni jer imaju svoje ljude u svim takozvanim `državnim` organima, “hrabri” Dodik i Karan su se pritajili kao prethodno Kostrešević i Radovanović a isturili su ženu ispod čije suknje se kriju da prijeti i proklinje.
Oni jesu spremni da ubiju bilo koga ali naravno, prethodno se služe svakojakim mahinacijama a ubrzo nakon ove izjave je uhapšen predsjednik suda BIH što je uvjeren sam djelo parapolicijskih službi. Koliko su neki pripadnici Tužilaštva BIH saučestvovali ili su izmanipulisani, nemam dovoljno podataka da procjenjujem ali su nesporno izvršili napad na kompletan pravosudni sistem i istovremeno pogodovali Dodiku.
Prije svega se iz saopštenih podataka vidi da ne postoji nijedan dokaz – u sudu ih nema a u agenciji “su bili” pa “uništeni” za šta je “dokaz” svjedočenje pripadnika jedne od agencija koje sve odreda dilaju tone narkotika. Još gore je povod za hapšenje a to je “prisluškivanje” sudija i državnih tužilaca, kojima se tako direktno poručuje da neko ima sve podatke o njima a uvijeno da bi po potrebi neki od tih snimanih razgovora mogao procuriti do “nezavisnih” medija, kao što je pušten razgovor bivšeg predsjednika VSTV ili razgovor bivše glavne tužiteljice sa “Osmicom” i kolegicom koja se hvalila da neće raditi visoku korupciju.
Dakle – sve sudije i tužioci su obavješteni da postoje snimci o njima te svako od njih može očekivati hapšenje nakon eventualne nepoželjne odluke. Možda su baš zbog toga sva 4 pripadnika Tužilaštva BIH bila nespremna da iznesu uvodne riječi. Ostaje nam samo da zamišljamo da li bi bili nespremni da prethodnog dana nije pritvoren predsjednik suda u kome su postupali.
Vezano za to se u prilogu “Zloupotreba položaja ili zloupotreba pravosuđa” od 18.12.2023. navodi :
“Dva sata nakon što je Sud BiH odbio prijedlog odbrane Milorada Dodika za odgodu suđenja predsjedniku Republike Srpske, državna tužiteljica Bojana Jolović naredila je pripadnicima SIPA-e da liše slobode predsjednika Suda BiH Ranka Debeveca. Predsjednika Suda BiH Ranka Debeveca uhapsili su u restoranu Luka. Bio je na ručku sa aktualnim direktorom OSA-e Almirom Džuvom.”
Ovde se vidi i to da je hapšenje savršeno tempirano kao krajnja mjera ako ne bude odgode kao i to ko je korišten kao provokator – mamac da izvede na čistinu “nepodobnog” predsjednika. Da li je tužilac bio “nepristrasan” i “samostalan” u radu možemo zaključiti iz toga ko je o ovoj akciji nastupao u javnosti te je moguće napad osobe S.V. obična “false flag” operacija no i da jeste to ne znaju oni koji čitaju a pri tome posebno mislim na brojne patri(j)ote među narko klanovima.
Šef kartela, Dodik Milorad je davno izdao javni nalog svim njihovim ljudima da se bore protiv imena koja su im nanijela štetu a sada je targetiran glavni tužilac. Ako bilo ko misli da nema ko narediti njegovo hapšenje – vara se.
Ne mora to učiniti državni tužilac nego bilo koji iz bilo kog tužilaštva u RS pa moguće i “nepristrasnog” iz Federacije. No uzmimo samo za primjer nekog tužioca u RS, kome će “časni” inspektor svjedočiti uz “dokaze” da je glavni tužilac prilikom prolaska kroz neko mjesto u RS, imao direktan kontakt sa narko dilerom koga nadzire te da je izvršio “XX” radnju i počinio “YY” krivično djelo.
Napominjem da je inspektor bloger Radovanović Borisalav koji je davno ranije prijetio i meni, nakon toga prijetio i glavnom tužiocu – objavljivanjem nekih dokaza kao i njegovom bratu hapšenjem te najavio “UDAR POLICIJE NA PRAVOSUĐE” što sam takođe detaljno obrazlagao.
Drugi izraz korišten u izjavi S.V. je “kukalo ti srpsko pleme” što je bukvalno prijetnja ubistvom. Riječ “pleme” se ranije kroz istoriju koristilo kao sinonim za porodicu – zajedničko prezime a danas mnogo manje i to najviše u Crnoj Gori. Do kuknjave u porodici – plemenu dolazi nakon smrti nekog od pripadnika plemena te je ovde u pitanju prilično jasna prijetnja ubistvom.
Što se tiče “publike” kojoj se šalje poruka ima ih mnogo pogodnih na slobodi a i onih koje policija može pustiti iz zatvora za neke “istorijske” zadatke kao u slučaju ubistva načelnika Bašića a samo iz priloga “Vozač Sanje Vulić, Dodikove miljenice kojoj je on Bog, presuđeni je ubica” se vidi o kakvim profilima likova se radi.
U ranijim prijavama sam navodio – osim laži da sam “cinkaroš” koje se plasiraju narko dilerima, koriste se i druge laži tipa da sam “Bakirovac”, “ustaša”, “četnik”, “balija” – zavisno od grupa kojima se to servira ali i da se koriste opisi poput “izdajnik”, “strani plaćenik”, “rušitelj RS” i slično, što je daleko bliže onome što je koristila osoba S.V.
Za ovakve karakteristike su nesumnjio spremni ubiti, posebno ako im se obeća oslobađanje od nekog krivičnog progona a uvjerio sam se nekoliko puta da je provokatorima koji su angažovani da me špijuniraju plasirana laž o izdajstvu i da citiram jedan od izraza “TI SI PROTIV DODIKA ZATO ŠTO MRZIŠ SRBE”.
Uz odgovor da što se tiče Dodika govorim i pišem samo o njegovom kriminalu nevezano za pol, vjeru ili narodnost, da me niko ne plaća a da kompletna RS, prikriva ubistvo ćerke moje sestre te da sam recimo dobio “Odlikovanje” zbog iskazane hrabrosti prilikom pomoći pripadnicima srpske vojske koji su bili u smrtnoj opasnosti dok je Dodik za to vrijeme bio poslanik u Parlamentu tadašnjeg ratnog protivnika, pa dezerter i švercer za šta postoji više dokaza od kojih prilažem “Dodik izjava o švercu”.
I sada takva individua i njegovi ortaci opisuju mene, (i glavnog tužioca) kao “cinkaroša”, “plaćenika” ili “izdajnika” a Dodik i oni su “branioci” RS. Bilo bi to i glupo i komično kad se ne bi znao cilj svega a to je stvaranja motiva kod manipulisanih ljudi da likvidiraju onoga ko je opisan kao “neprijatelj”.
No sa druge strane se može i razumjeti zašto je osoba S.V. razočarana i kivna kada se prethodno nije podigla optužnica za prometovanje ukradenim umjetninama – ikonama, za kupovinu vile novcem od mita, za brojne pljačke i ubistva ali i za izborne mahinacije, kakve se opisuju u prilogu “Ponovljeni izbori dokazali krađu” gdje autor piše – citiram ga :
“U februaru su poniženi, uprkos pobjedi, jer se pokazalo o kakvoj bagri se radi a najponiženija je Sanja Vulić, koja je osvojila čak 17.000 direktnih glasova manje na ponovljenim, nego na pokradenim novembarskim izborima.”
Što se aktuelnog postupka tiče, Dodik ni sada nije optužen za ono što je učinio a to je “Napad na ustavni poredak” te “Neizvršavanje sudske odluke” pošto je isključivo na njegovu inicijativu i njegovim pritiscima, ukinuto djelovanje i odluke Ustavnog suda BIH – citiram iz teksta :
“Djelovanje establišmenta RS protiv Ustavnog suda kulminiralo je 27. juna ove godine, kada je u Narodnoj skupštini RS usvojen Zakon o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH na teritoriji RS. Bio je to do sada najjači udar Dodikovog režima na ustavno-pravni poredak BiH, zbog činjenice da je Ustavni sud BiH sastavni dio Ustava BiH, koji je Aneks četiri Dejtonskog mirovnog sporazuma. Odredbe Dejtonskog sporazuma vrlo su precizne – entiteti u BiH moraju se u potpunosti pridržavati odluka institucija BiH, što uključuje konačne i obvezujuće odluke Ustavnog suda BiH. I ranije je bilo slučajeva da su vlasti RS, kao i Federacije BiH, odbijale da sprovedu odluke tog suda, smatrajući ih politički motivisanim i štetnim po srpske, bošnjačke ili hrvatske interese, ali se nikada do tada nije desilo da najviše zakonodavno tijelo jednog od entiteta odluke Ustavnog suda zakonski stavi van snage.”
Ovo sam i sam ranije opisao u krivičnoj prijavi protiv Dodik Milorada a djelovanje njegovog mafijaškog kartela u brojnim prethodnim kao što je “Otvoreni fizički napadi zločinačke organizacije i prijetnje ubistvom na javnom mjestu” poslato 07.07.2019. na adrese i Tužilaštva BIH i VSTV, što se vidi iz priloga “Otvoreni fizički napadi zločinačke organizacije i prijetnje ubistvom na javnom mjestu – mejl” nakon čega nisu pritvoreni ni izvršioci ni nalogodavci nego je stradalo više direktnih svjedoka među kojima sudija, državni tužioci i inspektori.
Reagovali su jedino predstavnici stranih zemalja nakon mog dopisa “Mafijaški klan nakon objelodanjivanja `crne knjige` organizuje likvidacije građana” poslatog 22.07.2020. uz dokazni materijal što se vidi iz priloga “Mafijaški klan nakon objelodanjivanja `crne knjige` organizuje likvidacije građana – mejl” tako što su poslali materijal o komunikacijama kriminalaca iz BIH preko “sigurnih” aplikacija.
Materijal je kako se vidi dostavljen i Tužilaštvu BIH, koje opet ništa nije uradilo, osim što se pokušavaju ukloniti iz istraga sve “krupne ribe” kako ih je ranije opisivao bivši glavni tužilac u RS, odnosno “visoka korupcija” iz vizure pripadnika Tužilaštva BIH.
Takozvane “obavještajne” agencije i komanda policije uopšte nije u službi naroda nego su ispostave internacionalne mafije ili posredno da kažem stranih špijunskih centara a osim prometovanja narkoticima, rade i na uništavanju pravosuđa jer u novom svjetskom poretku, uz vještačku inteligenciju, 5G mrežu, robote, digitalni novac, neći biti potrebne ni sudije ni tužioci a ni sama policija, samo što oni to ne shvataju.
U prilogu “Roboti postaju advokati” se opisuje prelazni korak ka tome a naredni je predvidiv nakon serije udara na pravosuđe, ukazivanja na korumpiranost i sve u odnosu na “nepristrasnu” i “nepotkupljivu” takozvanu “vještačku inteligenciju”.
To sam opisao 20.09.2020. u tekstu 1125 pod nazivom “KO ĆE BITI PRVE METE U TERORISTIČKOM NAPADU NA NAROD” još u prvim mjesecima lažne “pandemije” kao katalizatora za uklanjanje brojnih firmi i “nepotrebnih” radnih mjesta za čije je uvođenje kao preduslov, podsjećam u RS bio obješen glavni zdravstveno sanitarni inspektor g. Desimir Miljić, između dva zasjedanja vlade nakon čega nije bilo prepreka da Dodik postane “glavni epidemiolog” o čemu sam takođe podneo krivičnu prijavu.

Ovaj dopis – upozorenje završavam podsjećanjem da sam osim u zahtjevima po kojima su nastala rješenja koja sam citirao, više puta pismeno tražio od VSTV i Tužilaštva BIH da zaštite službenike od udara političko policijske mafije a sada je ostalo jedino da pokušate zaštititi sami sebe jer oni neće oklijevati da ubiju bilo koga.
Na kraju slijedi kompletan opis iz priloga “Rješenje A-I-ZSPI-92-22 od 14.12.2022” :


“Dana 01. decembra 2022. godine, Zdenko Bajo, nastanjen na adresi Majke Jevrosime 20, 76300 Bijeljina, podnio je Tužilaštvu Bosne i Hercegovine zahtjev za pristup informacijama kojim traži da mu se dozvoli pristup informacijama pod kontrolom Tužilaštva Bosne i Hercegovine, odnosno: da li glavnom tužiocu Tužilaštva BIH ili nekom od tužilaca, odnosno službenika – svjedoka krivičnih djela, prijeti opasnost od strane mafijaškog kartela, kako ucjenama, pritiscima i prijetnjama, tako i eventualna opasnost po život; da li su nakon nastanka priloga “VSTV – saopštenje 14.08.2017.” kada je VSTV, pozvalo da se otkrije i sankcionira nedopustivo djelovanje, (prijetnje vješanjem) nadležne institucije, konkretno Tužilaštvo BIH, poslije više od 5 godina, uradilo išta u razotkrivanju i procesuiranju – izvršilaca i nalogodavaca, ovih ne samo kriminalnih nego i – terorističkih radnji; da li je Tužilaštvo BIH upoznato sa činjenicom da je inspektor bloger Radovanović Borislav, 2 dana prije objavljivanja prethodno pomenutog saopštenja, napisao na ličnom blogu tekst, koji sam zbog zaštite žrtve prijetnji dostavljao pod alternativnim nazivom “‘False flag’ operacija” a u kome podržava i opravdava prijetnje riječima citiram : “Treba ih hapsiti a može se neke i vješati javno, što da ne. Je li neko u međuvremenu obješen? Da li je ijednom vlastodršcu, računajući i XX i YY, pofalila dlaka sa glave.”; da li Tužilaštvo BIH, primjećuje povezanost inspektor blogera Radovanović Borislava sa osobom koja je uputila prijetnje; da li je VSTV-e upoznato sa činjenicom da je isti – inspektor bloger Radovanović Borislav, (ortak direktora policije koji ga sada štiti) tokom 2022-e napisao više tekstova u kojima podstiče i opravdava prijetnje pripadnicima pravosuđa a što sam prijavio Tužilaštvu BIH; da li je Tužilaštvu BIH, poznato da je vezano za ovo i druga krivična djela, nastao “Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13,05.2020.” na koji takozvani MUPRS nije reagovao, iako je obavezan ZOPIUP-a nego je nastavljeno sa prikrivanjem pripadnika mafije; da li je Tužilaštvu BIH, poznato da je umjesto zakonom obavezujuće reakcije MUP-a, došlo do stradanja više svjedoka krivičnih djela, (opisanim u prilozima dopisa i drugim dokumentima) od kojih ističem nasilnu smrt okružnog tužica g. Dragana Ninovića 30.06,2020. sudije Luke Borovčanina krajem marta 2021. načelnika Radenka Bašića 21.03.2021. te zamjenika glavnog tužioca OJT Bijeljina g. Debeljević Milorada, početkom jula 2022-e; da li je Tužilaštvu BIH, poznato da sam 20.06.2020. poslao pismeni “Javni poziv tužilaštvu na saradnju sa građanima – mejl” u OJTIS na koji nije bilo reakcije, odnosno odgovora niti na jedno pitanje a umjesto toga je nekoliko dana kasnije, objavljena vijest “Saopštenje za javnost 30.06.2020.” o nasilnoj smrti pripadnika tog tužilaštva g. Dragana Ninkovića a koji je bio važan svjedok krivičnih djela opisanih u pomenutom javnom pozivu; da li je Tužilaštvu BIH, poznato daje sudija Luka Borovčanin, stradao – nađen obješen, (prilog “Sahranjen L.B.” od 27.03.2021.) samo nekoliko dana nakon slanja krivičnih prijava, (“Zahtjev i krivična prijava direktoru sudske policije – mejl” od 12.03.2021. i “Zahtjev i krivična prijava direktoru policije i načelniku – mejl” od 17.03.2021.)” a u kojim prijavama sam ga pominjao kao aktera i svjedoka; da li je Tužilašttvo BIH, upoznato sa činjenicom da je ubijeni načelnik Radenko Basic, bio zaposlen u PU Prijedor kao i inspektor Radovanović i dobro znao čime se isti bavio prethodnih godina; da li je Tužilaštvo BIH, upoznato sa činjenicom da sam pismeno zatražio od glavnog tužioca OJT Bijeljina da zaštiti tužioce i druge službenike, upozorenjem “Sve je veća opasnost za svjedoke organizovanog kriminala” poslato na dan vidljiv iz priloga “Sve je veća opasnost za svjedoke organizovanog kriminala – mejl od 11.06.2022.” a da je manje od mjesec dana kasnije objavljena smrt jedne od osoba koje sam pomenuo u dopisu – g. Debeljević Milorada; uviđa li Tužilaštvo BIH da je MUPRS, odgovoran u najmanju ruku nepostupanjem, (a ja tvrdim i planiranjem) za smrt više svjedoka od kojih su najmanje 3 stradali nasilno uz osnovanu sumnju da se u svim slucajevima radi o ubistvu; da li Tužilaštvo BIH ima saznanja da sam ja Zdenko Bajo, nastanjen na adresi navedenoj na dnu zahtjeva, bilo kada bio angažovan kao saradnik – informator neke policijske agencije, Tužilaštva, bilo kog drugog organa ili kako to opisuje inspektor Radovanović Borislav, (prilog “Komentari na članak”) kao “jeftini doušnik”, “sitni policijski doušnik”, “smeće” te “policijska drukara”; da li je Tužilaštvo BIH, ustanovilo koji me je službenik MUP RS-e, fizički napao u zgradi PU Bijeljina 22.05.2019. te uz vrijeđanje i psovke, prijetio da će me policija ubiti ako ne prekinem sa razotkrivanjem kriminala u MUP-u a koji napad sam prijavio istog dana usmeno dežurnom tužiocu te pismeno što je i evidentirano pečatom u prilogu “Prijava protiv više lica i NN lica za više krivičnih dijela” a vezano i za pomenuti “Dopis službe predsjednika 01-2-059- 1414-120 od 13.05.2020. sa prilozima” – te ako jeste, obavjestite me o imenu napadača; da li je Tužilaštvo BIH, ustanovilo koji su službenici PU Bijeljina odgovorni za skrivanje materijalnog dokaza ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo po čemu se okružni tužilac pismeno oglašava u dokumentu “Izjašnjenje po 80 0 K 065167 17 Kpp 2 od 16.01.2017.” iako je stanje dokaza sudski konstatovano u dokumentu “Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128) od 15.04.2015.” vidljivo iz fotografija “Snimci dječjeg ruksaka” a koji su dokazi sastavni dio pdf fajla “Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020. sa prilozima”; da li je Tužilaštvo BIH, upoznato sa činjenicom da Direktor policije RS, (Zahtjev za informacije direktoru policije) i PU Banjaluka, prikrivaju činjenice i krivična djela inspektor blogera Radovanović Borislava sa kojim godinama glume da su u sukobu a samo PU Prijedor se pismeno izjasnilo, (Odgovor PU Prijedor od 20.10.2022.) da ne može – NEĆE odgovoriti na postavljena pitanja a konkretno da li sam ja “cinkaroš” policije kojim su me lažima predstavili kao opasnost za brojne kriminalne grupe te ih podstiču da me ubiju; da li će Glavni tužilac Tužilaštva BIH, odnosno Tužilaštvo BIH, sarađivati sa građanima i konkretno sa mnom u razotkrivanju pripadnika mafijaškog kartela unutar MUP-a i saučesnika na drugim nivioma te u redovima građana?”

PRILOZI

Da li je udar na Kajganića, probni balon preko Sanje Vulić, Kukalo ti srpsko pleme, Kajganić je Juda 21. vijeka, samo za žaljenje, Sanja Vulić napala Kajganića – ti si taj koga treba hapsiti a ne Dodika, Razotkrivanje nacističke terorističke bande, Rješenje A-I-ZSPI-92-22 od 14.12.2022.; Rješenje A-I-ZSPI-92-22 od 09.02.2023.; VSTV rješenje 01-07-10-91-8-2023, VSTV – saopštenje 14.08.2017.; Treći zahtjev za primjenu člana 23 Ustava RS i 131 – 135 ZPP-u, Razotkrivanje mafijaškog režima, Ministar policije poručio – nema hapšenja Dodika, Zloupotreba položaja ili zloupotreba pravosuđa, Vozač Sanje Vulić, Dodikove miljenice kojoj je on Bog, presuđeni je ubica, Odlikovanje, Dodik izjava o švercu, Ponovljeni izbori dokazali krađu, Dodikove ucjene za spas od zatvora, Otvoreni fizički napadi zločinačke organizacije i prijetnje ubistvom na javnom mjestu, Otvoreni fizički napadi zločinačke organizacije i prijetnje ubistvom na javnom mjestu – mejl, Mafijaški klan nakon objelodanjivanja `crne knjige` organizuje likvidacije građana, Mafijaški klan nakon objelodanjivanja `crne knjige` organizuje likvidacije građana – mejl, Roboti postaju advokati

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Bajozdenko@gmail.com
Zdenkobajo@gmail.com
065831902

Related posts

Leave a Comment