AKTUELNOSTI KRIMINAL POLITIKA REGION 

UPOZORENJE I ZAHTJEV KOMANDI SUDSKE POLICIJE

NIJE MI BITNO I NEĆU INSISTIRATI NA ODGOVORNOSTI PRIPADNIKA SUDSKE POLICIJE NEGO ŽELIM RAZOTKRITI KRIMINALNI KLAN KOJI JE UBIO OSMOGODIŠNJU DJEVOJČICU IVONU BAJO, NO AKO SP NASTAVI DA IM PRUŽA PODRŠKU, UPOZORAVAM SVE DA JE SAUČESNIK U PRIKRIVANJU UBISTVA JEDNAKO ODGOVORAN KAO I UBICA…

Veza predmeti : KTA 246/10, 12 0 K 001162 10 Kpp, T15 0 KT 0002365 10, T17 0 KT 0006630 15 i 89 0 K 058509 17 KPS, 80 0 Pr 100636 18 Pr, T13-KTN 00 14576 12 i T14 0 KTA 0007449 12…

Na osnovu člana “Jednakost u postupanju” ZKP-u, prava garantovanih ustavom RS, članovi 23 “Zajamčena je zaštita tajnosti podataka o ličnosti. Prikupljanje, obrada i svrha korištenja ličnih podataka, uređuje se zakonom. Zabranjeno je korištenje podataka o ličnosti koje je suprotno utvrđenoj svrsi njihovog prikupljanja. Građani imaju pravo da traže i dobijaju sve podatke o sebi, sadržane u aktima državnih organa i u drugim službenim evidencijama.”, te Zakona o krivičnom postupku i Zakona o slobudi pristupa informacijama.
U skladu sa navedenim članovima i pravima iz zakona i ustava tražim od Sudske policije RS da mi uruči sve informacije i kopije dokumentacije i materijala te podnosim :

UPOZORENJE I ZAHTJEV KOMANDI SUDSKE POLICIJE

Napomena: Osim navedenih članova vezanih za temu, prilažem i dio dokumentacije, (iz koje se vidi djelovanje pripadnika terorističke organizacije) koja je takođe i važan dokazni materijal a popis priloga je na dnu. S obzirom na aktuelno stanje i eventualnu opasnost od širenja zaraze, ovaj zahtjev ću poslati u elektronskom obliku i tražim da mi odgovori i eventualni propratni dokumenti takođe budu poslati na navedeni mejl. Takođe ističem da je proteklih godina bilo angažovano više kriminalnih grupa kojima su dirigovali pripadnici terorističke grupe instalirani unutar MUP-a i tužilašatva i sudske policije, koji su pokušavali više puta da me ubiju a nastavljaju sa prijetnjama i dalje, te s obzirom da se trenutno veliki broj lica kreće maskiran, time je opasnost po moju sigurnost i život utoliko veća a za to odgovornost snosi i Sudska policija Republike Srpske koji godinama falsifikuje dokumentaciju, lažno svjedoči pred sudom, prikriva dokaze krivičnih djela i izvršioce zločina, krši zakone, ustav i garantovana prava a pomaže kriminalce u svojim redovima.


1) Zahtjevam da mi se na navedeni mejl pošalju kopije svih zabilješki i drugih dokumenata koje je Sudka policija RS sačinila, vezano za mene, od 01.06.2015. kada je pripadnik mafije Čolović Rajko, formirao predmet protiv mene i pokrenuo “posebne istražne radnje” lažirajući nadležnost tužilaštva u Istočnom Sarajevu a zbog čega mu je prije godinu dana, VSTV prekinulo mandat.
2) Zahtjevam da mi odgovorite, da li su službenici sudske policije, Jelačić Srebrenko, Petričević Dragiša i Radić Dragan, obavjestili komandu SP, odnosno načelnika ili osobu koja je 27.09.2018. vršila komandnu funkciju, da sam više puta zahtijevao hitnu pomoć zbog tegoba sa disanjem uzrokovanih alergijom na polen ambrozije.
3) Ukoliko to nisu učinili, izvršili su krivično djelo koje sam dokazao pred sudom i dio je zapisnika, predmeta 80 0 Pr 100636 18 Pr a ako jesu, odgovorite mi da li je odluku da se ne pozove hitna pomoć i izložim opasnosti po život, doneo neko iz komande SP ili je taj kriminal izvršen pod uticajem Čolović Rajka ili neke druge osobe.

OBRAZLOŽENJE
Ukoliko Sudska policija Republike Srpske ne odgovori na ove zahtjeve, time neće postati saučesnik u teškim krivičnim djelima, jer je već sad učesnik i saučesnik u svemu navedenom i mnogim drugim zločinima a eventualna nova kršenja zakona i krivična djela, prikrivanje pripadnika mafije u uslovima vanrednog stanja, bila bi utoliko teža. Ovo je samo prilika da se časni i profesionalni pripadnici SPRS, odvoje od pripadnika terorističke organizacije i prestanu da im pružaju pomoć i podršku te će kopija ovog zahtjeva biti istovremeno dostavljena Predsjedniku Vrhvnog suda RS, Sipi i Tužilaštvu Bosne i Hercegovine, koje je već dobilo više prijava i dokaza o ovom kriminalu te se o tome vode istrage.
Napominjem da je jedan od pripadnika terorističke organizacije, glavni okružni tužilac Rajko Čolović, poslije mojih dopisa na više adresa smijenjen sa te pozicije, odnosno kako sam obavješten dopisom “UDT DI 009312 19 od 27.01.2020.” od Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, njihovom odlukom mu je prestao mandat još prije godinu dana, (imenovana Vukadin Anica) a Čolović je inače 2013-te, bio imenovan do decembra 2019 te je potpuno jasno da je smjenjen da ne bi uticao na događeje i da bi tužilaštvo moglo bez pristrasnosti voditi istragu o njegovim zločinima. Veoma je bitno ustanoviti kakva je njegova uloga u svim radnjama koje sam pomenuo i da li je on ili neko drugi tražio od pripadnika SPRS i MUP-a da čine teška krivična djela.
Podsjećam da sam još u oktobru 2018-te, tražio od komande sudske policije, kopiju zabilješke sačinjene 27.09.2018. a što ste odbili da mi dostavite sa lažnim izgovorom da je ta zabilješka sastavni dio krivičnog spisa i da samo sud može narediti njenu dostavu.
To je naravno i ponavljam, bila obična laž, jer prije svega ta zabilješka nije sastavni dio nijednog krivičnog spisa a osim toga je sud sačinio dokument u kome jasno stoji da imam pravo uvida u sve dokumente, koji mi mogu ići u prilog a što nije ništa specijalno nego je pravo garantovano i predviđeno zakonom.
Pravi razlog zbog čega ste prekršili zakon je to što je sudska policija, smišljeno lažirala činjenični opis i što je najvažnije u svom dokumentu “Zabilješka SP 1774/18 od 27.09.2018.” prikrila činjenicu da me je presrela i lažima pokušala ugurati u vozilo, iako uz sebe uopšte nisu imali naredbu za moje dovođenje.

To je očigledno dokazano pred sudom a vidljivo i iz dokaza “Zabilješka 15-01-3-052.7-2045-18 od 27.09.2018.” gdje se pokušalo sa sakrivanjem imena pripadnika MUP-a ali su svi razotkriveni pred sudom.

Svjedok Jelačić je čak pred sudom, (80 0 Pr 100636 18 Pr) izjavio da naredba koja mu je predočena nije uopšte ona po kojoj su postupali, što izaziva osnovanu sumnju da je pojedinim pripadnicima sudske policije pokazivan nekakav falsifikat a sve u pokušaju da se prikrije činjenica da je kriminalac Rajko Čolović, lažirao nadležnost Tužilaštva u Istočnom Sarajevu sa namjerom da pripremi moju likvidaciju.

Osim toga sam pred sudom u Bijeljini, razotkrio i druge smišljene laži pripadnika sudske policije, kao i krivična djela, uključujući falsifikovanje potpisa drugih osoba te što je u ovom slučaju najbitnije, smišljeno zločinačko odbijanje ukazivanja Hitne pomoći, koju sam tražio više puta, zbog teških tegoba uzrokovanim polenom ambrozije.
Pripadnik sudske policije je čak priznao i taj detalj, odnosno da je čuo kako tražim hitnu pomoć u policijskoj stanici a onda je slagao da nije čuo kako to tražim kasnije i od sudske policije u njihovom vozilu, cjelo vrijeme dok su stajali pred zgradom suda u Bijeljini.
Pošto sam vrlo jasno pitao, jesu li prenijeli moj zahtjev načelniku Borovčanin Danku a oni su ćutali, bilo je potpuno jasno da jesu a ostaje samo da se ustanovi je li načelnik Borovčanin Danko, samoinicijativno odlučio i naredio da mi se ne ukazuje hitna pomoć i time ugrozio moj život, želeći da što prije budem odveden kao meta timu plaćenih ubica ili je njemu takav nalog došao od nekog kriminalca iz Istočnog Sarajeva.
Na kraju podvlačim ponovo da ukoliko mi ne bude odgovoreno na jasno postavljena pitanja, komanda sudske policije neće postati saučesnik u krivičnim djelima jer je sudska policija već odavno učesnik i saučesnik ne samo u ovim nego i u drugim brojnim zločinima a o svemu će biti obaviješteno i tužilaštvo Bosne i Hercegovine, odnosno Sipa ali na robiju neće i ne može ići SP, nego krivično i komandno odgovorna lica.
Ovo je samo prilika da se časni i profesionalni pripadnici sudske policije, ako takvih uopšte ima u komandi, distanciraju od kriminalaca koji su izvršili više teških krivičnih dijela uz želju da me ubiju a pošto već godinama pokušavaju prikriti ubistvo osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, koje se desilo prilikom šverca narkotika mafijaške mreže sa područja Istočnog Sarajeva u zločinačku Bobar grupu.
Da nije sve kriminalno u sudskoj policiji, pokazuje način da koji su reagovala sva tri službenika 27.09.2018. jer ne samo da im je očito bilo neprijatno izvršavati nezakonite i nehumane radnje, nego je gospodin Radić Dragan, na moju molbu da uzme moj novac i da mi kupi bocu vode, to učinio, plativši svojim novcem a što mi je pomoglo da olakšam tegobe i preživim transport.
NIJE MI BITNO I NEĆU INSISTIRATI NA ODGOVORNOSTI PRIPADNIKA SUDSKE POLICIJE NEGO ŽELIM RAZOTKRITI KRIMINALNI KLAN KOJI JE UBIO OSMOGODIŠNJU DJEVOJČICU IVONU BAJO, NO AKO SP NASTAVI DA IM PRUŽA PODRŠKU, UPOZORAVAM SVE DA JE SAUČESNIK U PRIKRIVANJU UBISTVA JEDNAKO ODGOVORAN KAO I UBICA…

PRILOZI

Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
Ručni rad policije i tužilaštva – dokaz ubistva
Ručni rad republike srpske – ubijena djevojčica
RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15
Ministarstvo sigurnosti od 22.11.2019.
Zabilješka 15-01-3-052.7-2045-18 od 27.09.2018.
Zabilješka SP 1774-18 od 27.09.2018.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Zdenkobajo@gmail.com
065831902

Related posts

Leave a Comment