AKTUELNOSTI KRIMINAL POLITIKA SVIJET 

Tajni ugovori vlada sa farmako mafijom

Kao što znate mi (u EU parlamentu) smo izabrani od strane građana ali smo ovdje i ZA građane…

Moramo imati na umu šta je najbolje za njih jer smo zbog toga izabrani.
Svi ovi službenici iz EU Parlamenta vole sebe hvaliti.
Svaki put na konferencijama govore da je ovo najdemokratskija institucije EU.
Pitam ih – da li je zaista tako ?
Jeste li rekli ljudima zašto ste im oduzeli osnovna prava.
Imamo sve te sporazume i pravila :
Da vam ne smiju nametati nikakav medicinski postupak, osim ako se za njega niste odlučili svojom slobodnom voljom i potpuno informisani.
A sada uslovljavaju pristup poslanicima u parlament.
Obaveza posjedovanja “zelene potvrde” je kršenje ljudskih sloboda na pravo odluke čime žele biti špricani ili testirani.
A tu je još jesan važan aspekt ne samo za nas nego za svakog građanina da postavi pitanje vladi.
Jeste li tačno i potpuno informisani o ovome što se dešava.
Imali smo mnogo rasprava ove godine kada smo zahtijevali pristup ugovorima koji su potpisani između proizvođača šprica i EU.
U saopštenju od 22.01.2021. se kaže da su ugovori potpisani sa farmaceutskim kompanijama – dostupni članovima EU parlamenta.
I to od prošlog utorka u CENZURISANOM obliku, nakon što je kompanija to dozvolila.
ŠTA ? šTA ?
Znači – namećete medicinski proizvod građanima a da oni i ne znaju šta piše u ugovorima.
I ne samo da ne znaju oni nego ne znamo ni mi parlamentarci.
Nakon mnogo pritisaka ti su ugovori “pokazani” javnosti – no da vam pokažem njihove stranice.
Pa mi recite da li je ovo normalno.
Kad su građani u situaciji da ne mogu na posao, ne mogu u trgovine, ni slati djecu u škole, slobodno se kretati.
Osim ako su špricani nekim od ovih proizvoda a za koje ugovori koji su nam dati na uvid sa odobrenjem kompanije – što je nečuveno, izgledaju ovako.
Od 80 do 100 % stranica su potpuno zacrnjene – na nekima se ne vidi nijedno slovo.
Znači oni ovo zovu “transparentno” i “javno”.
Osnovni princip demokratije – uvid u rad vlade, izgleda ovako.
Pitam vas, da li je ovo transparentnost ?
Vidite li ovdje nešto ?
Mi ovdje ne vidimo ništa.
Dali smo novac građana tim kompanijama na osnovu ovoga.
Za šta smo dali novac.
Šta smo to tačno dobili.
Zašto nisu iskreni prema građanima i zašto nisu transparentni.
Da bismo znali šta se tačno dešava.
Razlika između tiranije i demokratije je potpuno jasna.
Kad vlada zna sve o tebi – to je tiranija.
A ja dobro poznajem život u tiraniji.
Ali kad vi znate šta radi vlada – to je demokratrija.
I gdje smo danas.
Hvalimo ovaj EU Parlament, kao osnovu demokratije a čak ni mi poslanici ne znamo šta je napisano u ugovorima.
I kao što smo rekli.
Mi smo ovde zbog građana i za njih ćemo se boriti.
Znamo da su mnogi širom Evrope u problemima ali trebamo se podsjetiti.
Sloboda je samo jednu generaciju daleko od izumiranja.
U takvim se vremenima sada nalazimo.
I naša je dužnost – naša obaveza da se borimo za slobodu.

Related posts

Leave a Comment