AKTUELNOSTI KRIMINAL POLITIKA REGION 

RAZOTKRIVANJE MAHINACIJA PARADRŽAVNE MAFIJE

Tužilaštvu BiH sam podnio krivičnu prijavu protiv visokih funkcionera MUP RS Kostreševića, Marića, kao i NN Tužioca Tužilaštva BiH zbog teškog krivičnog djela povrede tajnosti istraga; Uputio sam i zahtjev VSTS da u skladu sa svojim ovlaštenjima, zahtijevaju od Tužilaštva BiH otkrivanje NN Tužioca i njegovo kažnjavanje…

Podnio sam, kao što sam i najavio krivičnu prijavu Tužilaštvu BiH protiv NN tužioca Tužilaštva BiH, direktora Policije RS Siniše Kostreševića i Mladena Marića, načelnika Uprave za organizovani kriminal MUP RS, zbog teškog krivičnog djela narušavanja tajnosti istraga koje se vode na osnovu dešifrovanih Skaj aplikacija, potom zbog zloupotrebe položaja koju su počinili navedeni, svjesno kršeći tajnost istraga, te zbog manipulacija sa podacima iz Skaj aplikacija.
Očekujem da Tužilaštvo BiH reaguje i otvori istragu, kako bi na taj način pokazalo da tužioci i visoki policijski funkcioneri nisu iznad zakona i ne smiju podatke koji su dio tajnih istraga koristiti u lične svrhe.
Takođe sam uputio zahtjev Visokom sudskom i tužilačkom savjetu da u skladu sa svojim ovlaštenjima zahtijeva od Tužilaštva BiH da otkrije NN tužioca Tužilaštva BiH koji je odobrio Kostreševiću i Mariću iznošenje informacija iz tajnih istraga i njihovu zloupotrebu čime je počinio krivično djelo.
Siniša Kostrešević je izgubio proces protiv mene uprkos činjenici da je počinio teška krivična djela kako bi pokušao da izdejstvuje presudu u svoju korist.

KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV DIREKTORA POLICIJE RS SINIŠE KOSTREŠEVIĆA, MLADENA MARIĆA, NAČELNIKA UPRAVE ZA BORBU PROTIV ORGANIZOVANOG KRIMINALA MUP RS, NN TUŽIOCA TUŽILAŠTVA BIH

Tužilaštvo BiH
Glavni tužilac Tužilaštva BiH Milanko Kajganić

Podnosim krivičnu prijavu protiv Siniše Kostreševića, direktora Policije Republike Srpske, načelnika Uprave za borbu protiv organizovanog kriminala MUP RS Mladena Marića i NN tužioca Tužilaštva BiH, jer su, organizovano i sa svjesnom namjerom, ugrozili istrage, čija je tajnost zagarantovana pozitivnim zakonskim propisima BiH, tako što su, koristeći svoje funkcije, nezakonito koristili podatke iz nekoliko istraga, koje se vode protiv brojnih lica na osnovu dešifrovanih Skaj aplikacija, kako bi omogućili Siniši Kostreševiću da ih iskoristi za svoje lične potrebe u procesu koji je vodio protiv Slobodana Vaskovića, blogera, pred Drugim osnovnim sudom u Beogradu a gdje ga je tužio za krivično djelo uvreda.
Krivično djelo su počinili tako što su dana 12.12.2022. godine, lažno se pozivajući na Zakon o slobodi pristupa informacijama, na memorandumu MUP-a RS, Uprave za borbu protiv organizovanog kriminala, naveli brojne informacije iz istraga koje su bile u toku a neke od njih još traju, te ih dali Siniši Kostreševiću da ih odnese u drugu državu, ovom slučaju Srbiju i iskoristi za lične potrebe u postupku u kojem je kao državljanin Srbije tužio Slobodana Vaskovića za krivično djelo uvreda.
Postupajući na ovaj način, Siniša Kostrešević, Mladen Marić, NN Tužilac Tužilaštva BiH, teško su zloupotrijebili svoje funkcije, jer su informacije iz tajnih istraga učinili javnim i jer su, pritom, lažno naveli da su informacije iz istraga dobili na osnovu Zakona o slobodi pristupa informacijama, što nije moguće.

Da bih potvrdio nemogućnost dobijanja informacija iz istraga Tužilaštva BiH, uputio sam 12.06.2023. godine dopis istom u kojem sam tražio da mi se dostave informacije iz Skaj komunikacija osoba koje su Kostrešević, Marić i NN tužilac Tužilaštva BiH naveli u dokumentu Uprave za organizovani kriminal. Nikakav odgovor iz Tužilaštva BiH nisam dobio, što jasno svjedoči da Tužilaštvo BiH nije moglo da mi da tražene informacije, kako se ne bi narušila tajnost istraga.
Sama činjenica da mi Tužilaštvo BiH nije dostavilo tražene informacija a da su iste informacije Kostrešević, Marić i NN Tužilac Tužilaštva BiH, koje je nadležno za Skaj istrage, uzeli iz istraga, svjedoči da su navedeni počinili teško krivično djelo ugrožavanja istraga protiv lica čija imena se pominju u dokumentu MUP-a RS, da su zloupotrijebili svoj položaj u MUP-u RS, odnosno Tužilaštvu BiH, tako što su informacije učinili javnim i ugrozili istrage, iako su morali biti svjesni šta čine, jer upravo oni rade na tim istragama a omogućili su Kostreševiću da ih koristi u sudskom postupku u drugoj državi, Srbiji, za svoje lične potrebe, jer je Slobodana Vaskovića tužio kao državljanin Srbije a ne kao direktor Policije RS.

Iako sam, zahtjevom da mi se dostave informacije, koji sam uputio Tužilaštvu BiH 12.06.2023. godine, već upoznao Tužilaštvo BiH o nezakonitim i krivičnim djelima Siniše Kostreševića, Mladena Marića i NN Tužioca Tužilaštva BiH, nisam ubijeđen da je protiv njih formiran predmet, što je Tužilaštvo BiH trebalo učiniti po službenoj dužnosti.
Stoga podnosim krivičnu prijavu protiv navedenih lica kako bi Tužilaštvo BiH istragom utvrdilo na koji način su zloupotrijebili informacije iz tajnih istraga, da li su, pritom, istim tim informacijama manipulisali na način da su htjeli svjesno da zataškaju, kako svoju, tako i odgovornost osumnjičenih lica, da li su brisali podatke, odnosno skrivali podatke iz dešifrovanih Skaj aplikacija koje su imali na raspolaganju, da li su krivična djela, koja su neki od lica protiv kojih sam podnio krivičnu prijavu, prikrili tako što su ih pripisali drugim licima koja su naveli u dokumentu Uprave za organizovani kriminal MUP RS.
Očekujem da Tužilaštvo BiH sprovede detaljnu istragu o teškim krivičnim djelima Kostreševića, Marića i NN Tužioca Tuilaštva BiH i zatraži njihovo kažnjavanje zbog teških zloupotreba službenog položaja u lične svrhe i svjesne namjere povrede tajnosti istraga kako bi ostvarili u ovom slučaju Kostrešević, lične interese.

Kao dokaze prilažem
– dokument MUP RS, Uprava za borbu protiv organizovanog kriminala
– dopis Tužilaštvu BiH sa zahtjevom da mi se dostave informacije koje su Kostrešević, Marić i NN Tužilac Tužilaštva BiH dali Kostreševiću
– broj predmeta pod kojim se u Drugom osnovnom sudu u Beogradu vodio postupak po tužbi za uvredu koju je Kostešević podnio protiv Slobodana Vaskovića i koju je izgubio.
Predmet je zaveden u Drugom osnovnom sudu u Beogradu pod brojem 18Kbr.148/22 i Tužilaštvo BiH može tražiti od navedene pravosudne institucije da im dostave podatke o tome da je Siniša Kostrešević podnio navedenom Sudu dokument MUP RS kao svoj dokaz.

Visoki sudski i tužilački savjet BiH
Halil Lagumdžija, predsjednik

Poštovani
Želim da Vas obavijestim da sam podnio krivičnu prijavu Tužilaštvu BiH protiv NN tužioca Tužilaštva BiH, direktora Policije RS Siniše Kostreševića i načelnika Uprave za organizovani kriminal MUP RS Mladena Marića zbog teškog krivičnog djela nezakokitog iznošenja informacija iz istraga koje su u toku a vode se na osnovu dešifrovanih Skaj komunikacija brojnih lica te teške zloupotrebe položaja i drugih nedjela.
Očekujem da kao predsjednik VSTS u skladu sa Vašim ovlaštenjima, insistirate kod nadležnih za ovaj slučaj, što jeste Tužilaštvo BiH, da sprovedu istragu i otkriju NN tužioca Tužilaštva BiH koji je učestvovao, zajedno sa Kostreševićem i Marićem u nezakonitim radnjama i da, nakon njegovog otkrivanja, preduzmete sve zakonom predviđene mjere kako bi se taj tužilac kaznio.

Dodatak :
Krivična prijava protiv navedenih lica
Dokument MUP RS, Uprave za organizovani kriminal MUP RS koji potvrđuje moje navode.

Slobodan Vasković

Related posts

Leave a Comment