AKTUELNOSTI KRIMINAL POLITIKA REGION 

PRITUŽBA ZA DISCIPLINSKE PREKRŠAJE I TERORIZAM

Ovde ne postoji nikakva veza sa zakonom i pravom nego mafija djeluje po javno iznesenim smjernicama za “borbu” koju moraju voditi protiv lica iz CRNE KNJIGE, odnosno to je suštinski poziv na likvidacije koji je lično objavio šef mafije dodik milorad a na žalost mnogo je više slučajeva kada su ubistva izvršena i sada se smišljeno prikrivaju…

VRHOVNOM SUDU RS – UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA – VSTV-U

PRITUŽBA ZA DISCIPLINSKE PREKRŠAJE I TERORIZAM

Napomena : Dopis će biti dostavljen na adrese navedenih organa te očekujem da će svaki od njih preduzeti potrebne mjere u skladu sa svojim ovlaštenjima i propisanim obavezama. Pritužba se odnosi na više lica iz OJTIS i suda u Sokocu koji su osim prekršaja izvršili više krivičnih djela, zloupotrijebili službeni položaj i formirali nezakonite predmete T17 0 KT 0006630 15 i 89 0 K 058509 17 KPS za koje su falsifikovali, odnosno lažirali nadležnost te mi 27.09.2018. smišljeno ozbiljno ugrozili zdravlje i život uz krajnji cilj da me po svaku cjenu odvuku na udaljenu lokaciju kao metu za likvidaciju, grupi plaćenih ubica koji su više puta ranije pokušavali ubistvo. Očekujem da ćete preduzeti i sve potrebno za krivično procesuiranje odgovornih kojih je mnogo i dio su terorističke organizacije a najdirektnije su umješani : Rajko Čolović, Borovčanin Luka, Malović Branka, Tomaš Jovana, Mirza Đozo, te Borovčanin Danko, Nešković Milan, Marković Jelena i drugi saučesnici iz policije, suda i tužilaštva. Napominjem da je Tomaš Jovana tek 2017-e imenovana za tužioca u OJTIS te očito nije mogla pokrenuti nelegalni predmet protiv mene 2015-te ali je potom skrivala krivce i nije reagovala na moja pismena upozorenja i zahtjeve, Generalno da li su ona, sudija Malović ili neko drugi svojevoljno pripadnici terorističke grupe ili su postupali nezakonito po naredbama šefova mafije neka objasne u postupku protiv njih. VEOMA JE VAŽNA ČINJENICA DA ORGANI IZA KOJIH SE KRIJU PRIPADNICI MAFIJE NEMAJU NADLEŽNOST DJELOVANJA IZVAN SVOG PODRUČJA I NIKADA JE NISU DOBILI ŠTO PRAKTIČNO ZNAČI DA SU SVE RADNJE POČINILACA IZVRŠENE ZA NJIHOVE PRIVATNE INTERESE I IMAJU LEGITIMITET PROVOĐENJA PRAVNIH RADNJI, RECIMO KAO DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO SA GRENLANDA…
Prvi dokument na koji ukazujem je “Zabilješka SP 1774/18 od 27.09.2018. Na početku se navodi da je veza, naredba osnovnog suda u Sokocu u predmetu 89 0 K 058509 17 KPS i “T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017.”, OJTIS od 29.11.2017.

U opisu zabilješke, odmah se tvrdi da su službenici postupali po navedenoj naredbi suda u Sokocu o mom dovođenju te me potom optužuju da sam narušavao javni red i mir i na kraju što je bitno za ovu pritužbu da im je sudija na Sokocu, USMENO naložila da me puste na slobodu što suštinski znači da su me izbacili na ulicu i na kraju se tvrdi da je sprovođenje lica “proteklo bezbjedno i bez problema” što je naravno, sve obična laž, pošto sam više puta ukazivao na kršenje zakona i tražio medicinsku pomoć zbog teških tegoba uzrokovanih polenom ambrozije.
Potpuno je jasno da je i ovakva službena zabilješka falsifikovana i to vjerovatno više puta mjenjana i falsifikovana ali dokazuje mnoge nezakonite postupke te prije svega skrećem pažnju na odgovornost suda u Sokocu, sudije Branke Malović i predsjednika Luke Borovčanina jer iako sam sud obavijestio o zdravstvenim problema, (direktno uzrokovanim nepotrebnim, grubim i nasilnim guranjem glave prema zemlji) o tome da MUP i sudska policija nisu htjeli da mi ukažu hitnu pomoć te tražio od suda da mi obezbijedi pomoć, umjesto da se to učini ne samo da ništa nije zavedeno u zapisniku nego su me kao što sam i najavljivao izbacili na ulicu kao metu timu za likvidaciju koji je čekao. Te detalje sam već ranije opisivao, odnosno da sam čekao oko sat i po prije nego što sam krenuo prema stanici kako bi se ekipa razišla i putem me presrela samo jedna osoba kod cafe bara “Iceberg” koja se predstavila kao inspektor.
Ovu službenu zabilješku sudske policije sam tražio više puta i objašnjenja, odnosno odgovore od suda u Sokocu i sudske policije ali to nikada nije učinjeno sve dok osnovni sud u Bijeljini nije izdao naredbu za njenu dostavu u Prekršajnom postupku 80 0 Pr 100636 18 Pr, protiv mene.
Da su u zabilješci navedene mnoge laži vidjelo se tokom prekršajnog postupka, kada su pripadnici sudske policije i MUP-a priznali i potvrdili da sudska policija uopšte nije imala kopiju naredbe za dovođenje uz sebe na šta su obavezni zakonom kao i da mi je odmah uruče a takođe je sudski policajac Jelačić Srebrenko potvrdio da je čuo kako tražim hitnu pomoć od MUP-a, (Zapisnik od 02.10.2019. sa pretresa 80 0 Pr 100636 18 Pr, na strani 11) koja mi nije omogućena. Prilikom svjedočenja se “ne sjeća” da sam to činio više puta i od njih i od MUP-a ali je i ovo više nego dovoljno da pokaže podmuklost i nehumanost onih koji su im komandovali.

Nisam ja dakle, tražio hitnu pomoć samo od MUP-a nego i od sudske policije i zahtijevao da se o tome obavijesti načelnik što su i učinili ali su se potom vratili šuteći i ne ukazujući mi pomoć, pošto im je načelnik naredio da me transportuju uprkos teškom zdravstvenom stanju. Sud u Sokocu, odnosno predsjednik i sudija Malović su nesumljivo obaviješteni o tome i za kranje nehuman i po život opasan tretman i transport su odgovorni kao i načelnik sudske policije.
Povodom tih događaja sam poslao više pismenih zahtjeva a sada prilažem “Zahtjev za informacije sudu i sudskoj policiji” u kome sam detaljno naveo činjenice, da sam presretnut bez naredbe, napadnut s leđa, da sam tražio hitnu pomoć i sve druge detalje sa na šta od suda u Sokocu nisam dobio nikakav odgovor, dok je sudska policija poslala dopis u kome krije sve informacije te lažno tvrdi “da samo sud može odobriti dostavu konkretnog dokumenta” iako sam već ranije dobio obavijest da imam pravo uvida u sve materijale koji mi mogu ići u prilog.
Sud u Sokocu nije dostavio nikakav odgovor kao ni tužilaštvo u Istočnom Sarajevu što očigledno znači da su čelni ljudi sudske policije i odgovorni u sudu i tužilaštvu za područja Istočnog Sarajeva, svjesno pokušavali da sakriju činjenično stanje, kako bi prikrili svoju odgovornost za ugrožavanje zdravlja i pokušaj ubistva. Ali na njihovu žalost, mnoge bitne činjenice sam razotkrio u prekršajnom postupku što je evidentirao i sud u Bijeljini a i svjedoci su davali izjave koje se bitno razlikuju od zabilješki koju su natjerani da potpišu.
Poslije ovakvog odgovora, (Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 09.10.2018.) načelnika sudske policije sam poslao “Zahtjev za izdavanje pismene naredbe suda” sudu u Sokocu u kome sam tražio da mi se omogući u skladu sa pravima iz Ustava i zakona uvid i kopiranje po potrebi svih spisa sačinjenih po krivčnim prijavama, tužbama ili bilo kojim drugim postupcima u kojima sam stranka u postupku a na koji naravno takođe nije bilo nikakve reakcije jer se sve kriminalne radnje želi sakriti od javnosti.
O planovima za pokušaj mogu ubistva i falsifikovanju nadležnosti organa u Istočnom Sarajevu sam pisao mnogo ranije a sada ističem samo “08.020-059-1550-18 za ministarstvo pravde” sudije Branke Malović preko predsjednika suda a koji je upućen i sačinjen po dopisu ministarstva pravde u kome se na drugoj strani tvrdi da su moji navodi o pokušajima da se namamim na udaljenu lokaciju i likvidiran neargumentovani, neosnovani, izmišljeni, te da predstavljaju samo plod mašte.
Kopija rješenja o nadležnosti naravno nije dostavljena kako za tužilaštvo u Istočnom Sarajevu tako ni za sud u Sokocu a posebno podvlačim da ja nikakve dopise nisam slao Ministarstvo pravde, te je očigledno neko drugi reagovao da bi došao do činjenica a moguće i Ured disciplinskog tužioca.
Ovaj dokument upućen od strane suda u Sokocu, sudije Branke Malović, preko predsjednika suda, Luke Borovčanina, koji je očito kontrolisao i diktirao sadržaj, nesumnjivo pokazuje da su najmanje dva mjeseca prije ovih događaja bili upoznati sa svim činjenicama i bili svjesni da nemaju nadležnost a ipak su sa saučesnicima nastavili da rade na planiranju mog ubistva, odnosno događaja od 27.09.2018. ONO ŠTO NISU ZNALI JE TO DA JE MENI PROSLIJEĐENA KOPIJA ODGOVORA KAO I DA IMAM DOKUMENTE RTRS I VRHOVNOG SUDA RS IZ KOJIH SE DOKAZUJE NJIHOVO FALSIFIKOVANJE NADLEŽNOSTI.

Radi se naravno o dokumentima “RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15” i Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018. a prema datumima nastanka, moguće je čak i da je predsjednik VSRS, poslije ovog odgovora, preko ministarstva pravde, pokušao provjeriti tvrdnje iz mog pismenog zahtjeva a uvjerivši se prethodno da nikakvo rješenje o prenosu nadležnosti u Sokolac nije doneseno.
Sudija Malović je u najvećem djelu falsifikovala i opis u dokumentu “Zapisnik 89 0 K 058509 18 KPS od 27.09.2018. u kome nema ni riječi o mojim upozorenjima da je nadležnost falsifikovana te tražio da mi se uruči rješenje o tome što je mnogo manje od onoga što je učinio predsjednik suda Borovčanin koji je 12.03.2018. lažirao prisustvo Stanka Nuića u sudnici i lažno navodio njegove riječe te da su mu “vraćeni” dokazi. Na žalost to očito nije izuzetak nego uobičajeni metod “rada” pojedinih osoba iz pravosuđa. Dokaze koji su traženi od mene sam poslao još u decembru 2017-te a nesporna je činjenica da prvo tužilaštvo mora predati svoje dokaze pa tek onda da optuženi pripremi odbranu po uvidu u sve dokumente, dok je ovde sva dokumentacija sakrivana od mene jer i nije bio cilj postupak nego moje ubistvo.
Da je sudija Malović svjesna odgovornosti i bezakonja pokazuje “Sokolac sud odgovor od 03.10.2018.” u kome priznaje da nema nikakvo rješenje o nadležnosti nego se oslanja na neki imaginarni dokument koji navodno postoji u OJTIS-u. Dakle sve radnje i naredba za dovođenje su izvršene bez ikakvog dokaza i rješenja o nadležnost a čak i da je OJTIS- imao regularno rješenje, time se ne daje nedležnost sudu u Sokocu za šta je prema zakonu o sudovima moguće da odlučuje isključivo Vrhovni sud RS. Na sve moje primjedbe koje nisu ušle u zapisnik sudija je komentarisala da citiram “POSTOJE RUPE U ZAKONU”, što takođe nije zapisano ali dodatno pokazuje da su u pitanju smišljene i svjesne kriminalne radnje.
Nikakvih rupa nema, nego pripadnici mafije žele da ih naprave i na prevaru obmanu građane kako bi ih uplašili, ucjenjivali, mučili i za one najhrabrije prema kojima inkvizitorske metode ne daju rezultate, koriste se institucije da se naprave “RUPE U ZAKONU” te da se raznim zlopotrebama dovedu na nišan plaćenim ubicama, protiv kojih stotine predmeta skuplja prašinu u fiokama. Sistem “RUPA U ZAKONU” je sasvim jasan – pripadnici mafije iz tužilaštva i suda opstruišu istrage i odugovlače predmete pritiv istinskih pljačkaša, dilera i ubica a oni zauzvrat daju procenat “zaštitnicima” i po potrebi ubijaju umjesto njih.
Skrećem pažnju da Rajko Čolović nije više na poziciji glavnog tužioca, iako je imao mandat do decembra 2019-te a njegovo mjesto je pokušao preuzeti upravo Borovčanin Luka, kako bi mogao prikrivati dokaze njihovih zločina i nastaviti sa kriminalom. Neposredno po imenovanju Vukadin Anice za glavnog tužioca, pokušana je likvidacija Slobodana Vasiljevića a kako plaćenici nisu više imali zaštitu šefova, Čolovića a ni Borovčanin nije uspio doći u tu priliku, isti su ubrzo pohapšeni te je OJTIS podigao optužnicu. U sve su umješani u pripadnici MUP-a na identičan način kako su i mene više puta pokušavali da ubiju.
Vjerovatno dokument sa najvećom težinom je “Rješenje po 80 0 Pr 100636 18 Pr od 29.10.2019. osnovnog suda u Bijeljini, kojim se oslobađam odgovornosti, jer djelo za koje se teretim nije prekršaj a i važnije od toga su činjenice utvrđene u dokaznom postupku.
Na drugoj strani tog rješenja sud navodi da sudska policija uopšte nije imala naredbu za dovođenje uz sebe te da su slagali kako žele da me vode u sud u Bijeljini a na moje zahtjeve da mi uruče naredbu to nisu učinili nego su mi spriječili kretanje i tjerali da krenem sa njima, zbog čega sam pozvao pripadnike MUP-a da intervenišu a što isti nisu htjeli da učine nego me nagovarali da pođem bez uručene naredbe. Sud je nesporno utvrdio da pripadnici sudske policije nisu imali naredbu uz sebe što se podmuklo pokušalo prikriti u sačinjenoj zabilješci sudske policije a naravno najveće razbojništvo je učinjeno neukazivanjem hitne pomoči i pokušajem da se moji zahtjevi prikriju jer naravno po planu nisam trebao preživjeti taj dan niti dokazivati izvršene kriminalne radnje.
Potpuno je jasno da nije u pitanju nikakva slučajnost, kako su pred sudom pokušali da predstave, nego organizovana akcija pripadnika MUP-a i sudske policije uz angažovanje doušnika, posebno imajući u vidu da je inspektor Dejan Minić iza mojih leđa davao znake policajcu Srećku Paniću te kada sam se okrenuo i ugledao ga, isti je pobjegao u drugu prostoriju.
Činjenica da mi nije ukazana hitna pomoć, nego je to prikriveno i lažno predstavljeno kako je nisam ni tražio, pokazuje da su za to odgovorni i pripadnici MUP-a iz sudske policije i suda u Sokocu. Nadalje, sud konstatuje da sam ja već tada imao dokaze o falsifikovanju nadležnosti s obzirom da sam dobio dopise od Vrhovnog suda i Republičkog tužilaštva koje i sada prilažem.
Sud takođe konstatuje da sam obavijestio pripadnike MUP-a da mi je ugrožen život no to uopšte nije navedeno nije u dokumentu “Zabilješka 15-01-3-052.7-2045-18 od 27.09.2018.” MUP-a, niti u zahtjevu za pokretanje prekršajnog postupka, što je nesumnjivo smišljeno urađeno. Tek sada, godinu dana kasnije, kada sam pred sudom dokazao laži i falsifikate pripadnika MUP-a, komandir policijske stanice Nešković Milan u dokazu “Žalba PS od 11.11.2019. na rješenje 80 0 Pr 100636 18 Pr” navodi da sam iznio optužbe o planiranju ubistva i ugroženosti za život, te je navodno moje zadržavanje u policiji, bilo zbog toga da bi se utvrdile činjenice vezano za to.
U pitanju je naravno obična laž, jer ništa od toga nije navedeno ni u jednom dokumentu MUP-a, niti su me o tome pitali, te se postavlja pitanje, kako sada Nešković Milan, odjednom zna za sve ovo ako to ne postoji u dokumentaciji a odgovor je jasan, tako što je bio prisutan u zgradi tog dana i krio se u drugoj prostoriji te davao naloge službenicima da mi ne ukažu hitnu pomoć i falsifikuju dokumentaciju a sve u sadejstvu saučesnicima iz Istočnog Sarajeva.
Razlog za to je odgovornost pripadnika terorističke organizacije za ubistvo osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo prilikom krijumčarenja narkotika u Bobar grupu i prikrivanje tog zločina a to se vidi iz činjenice da mi je u aprilu 2015. (Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128) od 15.04.2015.) uručen materijalni dokaz ubistva, koju su uklonili sa ubijene djevojčice, oprali benzinom i sakrili pripadnici MUP-a a već dva mjeseca kasnije se otvara predmet u Istočnom Sarajevu protiv mene sa osnovnim ciljem da se prikupljaju podaci, utvrdi moje kretanje te angažuju plaćene ubice koje bi izvršile likvidaciju.

Kada svi pokušaji odvođenja na udaljenu lokaciju uz angažovanje lokalnih kriminalaca i sa lažnim izgovorima, ovdje nisu uspjeli u sve se uključuju saučesnici iz Istočnog Sarajeva, prije svega Rajko Čolović, koji pokušava falsifikovanom nadležnošću i montiranom optužnicom da me dovuče na njihovu teritoriju gdje bi me mnogo lakše ubili.
Prema sopstvenom priznanju na dnu strane 11, zapisnika od 02.10.2019. sudski policajac Jelačić je na dokumentu “Potvrda o preuzimanju lica i predmeta od 27.09.2018.” potpisao sebe ali i ime kolege Radić Dragana što je praktično falsifikat. Taj dokument sadrži i dio na dnu u kome se moraju upisati povrede i zdravstvene tegobe a uneseno je LAŽNO, kako nema vidnih povreda. Moje zahtjeve za hitnu pomoć nisu htjeli upisati kao ni povredu ruke koju je priznao svjedok Srećko Panić na strani 6 priloga “Zapisnik po 80 0 Pr 100636 18 Pr od 28.10.2019.” dok se mojih zahtijeva za hitnu pomoć “ne sjeća” a potvrdio ih je svjedok Jelačić. ZA OVAJ KRIMINAL, FALSIFIKOVANJE DOKUMENTACIJE, POKUŠAJ LAGANJA I LAŽI PRED SUDOM SU DIREKTNO ODGOVORNI PRIPADNICI SUDA, TUŽILAŠTVA I KOMANDA SUDSKE POLICIJE KOJI SU OVO BEZAKONJE NALAGALI SLUŽBENICIMA DA IZVRŠE.
Ističem da mi je sud sprečavao brojna pitanja vezano za kriminalne radnje i kršenje ZKP-u, te čim sam dokazao ovaj jedan falsifikat, onemogućeno je pitanje za druge falsifikate kao što je “Potvrda o predaji lica od 27.09.2018.” gde je pripadnik MUP-a, falsifikovao potpis sudske policije nekom žvrljotinom a naknadno je Jelačić ispod linije upisao ime svog kolega Radića. Podaci o zdravstvenom stanju u tom dokumentu iako su predviđeni na dnu, takođe smišljeno nisu upisani.
Prijavljeni pripadnici OJTIS i suda su imali priliku da dokažu zakonitost svojih radnji i dostave sudu u Bijeljini dokumente poslije mojih pismenih zahtijeva a po sugestiji sudije. Prilog “Zahtjev i obavještenje sudu u Sokocu i sudskoj policiji” i “Zahtjev i obavještenje za OJTIS” a posebno pitanja koja sam postavio pokazuju razmjere izvršenog kriminala a to što ni sud ni tužilaštvo sa područja Istočnog Sarajeva a ni MUP nisu dostavili nikakav dokument o nadležnosti kao dokaz u predmet pošto su me poslije razbojničkog napada optužili za narušavanje reda i mira, sve to najbolje pokazuje kakav je mafijaški klan u pitanju. Dokaz da su ovi zahtjevi poslati je “Potvrde pošte o prijemu 11.09.2019.” a zahtjev upućen MUP-u ovom prilikom ne dostavljam jer nije direktno vezan za nezakonitost prijavljenih. Ovde ne postoji nikakva veza sa zakonom i pravom nego mafija djeluje po javno iznesenim smjernicama za “borbu” koju moraju voditi protiv lica iz CRNE KNJIGE, odnosno to je suštinski poziv na likvidacije koji je lično objavio šef mafije dodik milorad a na žalost mnogo je više slučajeva kada su ubistva izvršena i sada se smišljeno prikrivaju…

 

PRILOZI

Zabilješka SP 1774-18 od 27.09.2018.; T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017.; Zapisnik od 02.10.2019. sa pretresa 80 0 Pr 100636 18 Pr, Zahtjev za informacije sudu i sudskoj policiji, Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 09.10.2018.; Zahtjev za izdavanje pismene naredbe suda, 08.020-059-1550-18 za ministarstvo pravde, RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15, Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018.; Zapisnik 89 0 K 058509 18 KPS od 27.09.2018.; Sokolac sud odgovor od 03.10.2018.; Rješenje po 80 0 Pr 100636 18 Pr od 29.10.2019.; Zabilješka 15-01-3-052.7-2045-18 od 27.09.2018.; Žalba PS od 11.11.2019. na rješenje 80 0 Pr 100636 18 Pr.; Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128) od 15.04.2015.; Potvrda o preuzimanju lica i predmeta od 27.09.2018.; Potvrda o predaji lica od 27.09.2018.; Zapisnik po 80 0 Pr 100636 18 Pr od 28.10.2019.; Zahtjev i obavještenje sudu u Sokocu i sudskoj policiji, Zahtjev i obavještenje za OJTIS, Potvrde pošte o prijemu 11.09.2019.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902
Zdenkobajo@gmail.com

Related posts

Leave a Comment