AKTUELNOSTI KRIMINAL POLITIKA REGION 

Pravosudna mafija je na koljenima

Predsjedavajući Sudskog vijeća Kantonalnog suda u Sarajevu Igor Todorović danas je ponovno izrekao oslobađajuću presudu Ljubi i Bekriji Seferoviću kojima se sudilo za izazivanje saobraćajne nesreće i sprečavanje dokazivanja u slučaju smrti Dženana Memića…

 

Tužiteljstvo Kantona Sarajevo optužilo je Ljubu Seferovića za teško krivično djelo protiv sigurnosti javnog saobraćaja i krivično djelo neukazivanja pomoći osobi povrijeđenoj u prometnoj nesreći.

Bekrija Seferović optužen je bio za krivično djelo sprečavanja dokazivanja iz člana 349. stav 2. Krivičnog zakona FBiH.

Podsjećanja radi, Kantonalni sud u Sarajevu, dana 16.07.2018.godine, prvi je puta izrekao oslobađajuću presudu Ljubi i Bekriji Seferoviću, kojima se sudilo za smrt Dženana Memića. Sud je već tada utvrdio, da nema pouzdanih dokaza, da su Ljubo i Bekrija Seferović odgovorni za smrt Dženana Memića.

Vrhovni sud F BiH ukinuo je prvostepenu oslobađajuću presudu Kantonalnog suda u Sarajevu Ljubi i Bekriji Seferoviću i predmet vratio Kantonalnom sudu u Sarajevu na ponovljeni postupak, sa uputom da je u tome predmetu potrebno provesti vejštačenje po timu vještaka prometne struke. Kantonalni sud u Sarajevu postupio je po uputi Vrhovnog suda F BiH, te je sud izdao naredbu timu vještaka prometne struke u Banja Luci.

Novo vještačenje koje je prema naredbi Kantonalnog suda u Sarajevu provedeno u Banjoj Luci pokazalo je da Dženan Memić nije poginuo u prometnoj nesreći, kako je to opisano u spisima prvobitnog suđenja, odnosno u optužnici, nakon čega su Seferovići ponovno oslobođeni od optužbe za smrt Dženana Memića.

Prije završnih riječi, u ponovljenom suđenju, prezentiran je i dopunjeni nalaz vještaka medicinske struke. Vještak medicinske struke Vlado Marković je, obrazlažući svoj nalaz, više puta ponovio kako su povrede na tijelu Dženana Memića nastale zbog udarca tupim predmetom.Ukrtko Dženan Memić je ubijen na jedan podmukao način!

Nakon oslobađajuće presude u predmetu „Dženan Memić“, i nakon novoga vještačenja u predmetu „Memić“, postalo je evidentno i očigledno, da je od strane pravosudno – policijskih djelatnika predvođenih Dalidom Burzić izvršeno namjerno zataškavanje i prikrivanje dokaza u slučaju ubojstva Dženana Memića, s ciljem neotkrivanja pravih ubojica Dženana Memića, pri čemu su u toj namjeri prikrivanja pravih ubojica Dženana Memića, optužene lažno dvije osobe Ljubo i Bekrija Seferović, a koje sa kritičnim događajem nisu uopće povezane, što je presudom Kantonalnog suda u Sarajevu ponovno i utvrđeno.

Podsjećanja radi, već vještaci prometne i mašinske struke prof. dr. Mirsad Kulović i Jasmin Bijedić su također tijekom prvotnog suđenja, tijekom 2018. godine, u svojim nalazima isključili bilo kakvu mogućnost, da je Dženan Memić stradao u prometnoj nesreći, odnosno, da se u predmetu Dženan Memić ne radi o prometnoj nesreći.

Da Dženan Memić nije stradao u prometnoj nesreći potvrdio je opširno i temeljito u svome nalazu vještak dr. Mirsad Kulović, koji je imao zadatak, da sačini nalaz i mišljenje na okolnosti vjerovatnosti prometne nezgode, koja se dogodila 08.02.2016. godine oko 22,30 sati na kolovozu ulica Velika Aleja, te je iznio u svome zaključku, da postoji izrazito velika vjerojatnost, da predmetni događaj nije prometna nezgoda tipa suda vozila i pješaka, jer od ukupno analiziranih 9 elemenata, rezultati za 7 u cijelosti ne podržavaju tezu, a od navedenih 7 elemenata, 3 elementa imaju izuzetan značaj, 3 veliki značaj i 1 element manji značaj, da nepostojanje bilo kakvih materijalnih tragova na kolovozu koji bi određivali mjesto sudara, ili pak asocirali na mjesto kontakta vozila i pješaka, ne podržava tezu, da je predmetni događaj prometna nezgoda tipa sudara vozila i pješaka, da oštećenja na vozilu dominantno su locirana na lijevoj strani vozila, i to na prednjoj čeonoj strani, lijevi far, i na bočnoj lijevoj strani, prednji lijevi blatobran, da osim oštećenja na vozilu nisu nađeni nikakvi drugi tragovi, koji bi ukazivali na kontakt vozila sa pješacima.

Vještak Kulović je izjavio da ne postoji korelacija između nađenih oštećenja vozila i povreda pješaka koje bi odgovarale povredama nastalim u prometnoj nesreći tipa sudar vozila i pješaka, da rezultati analize ovog elementa i odsustvo korelacije između ovog elementa i elementa povrede pješaka, ne podržavaju tezu da je predmetni događaj prometna nezgoda tipa sudar vozila i pješaka.

Vještak Jasmin Bijedić, koji je analizirajući uzorke deformacije A stuba na vozilu izjavio, da je deformacija nastala djelovanjem vanjske mehaničke sile manifestirane kao udarna sila, da profil deformacije osnovni i srednji profil je oblika koji ne može potvrditi teoriju navoda vozila na pješaka pri čemu pješak udara glavom u A stub.

Nalazima vještaka prof. dr. Mirsada Kulovića i Jasmina Bijedića, Kantonalni sud u Sarajevu u cijelosti je poklonio vjeru! Novo vještačenje po vještacima prometne struke bilo je bespotrebno jer su vještaci dr. Mirsad Kulović i Jasmin Bijedić, veoma istinito i u skladu sa strukom utvrdili, da Dženan Memić nije stradao u prometnoj nesreći, ali je novo vještačenje samo potvrdilo njihova ranija vještačenja.

Ovo je drugi puta da Kantonalni sud u Sarajevu izriče oslobađajuću presudu Ljubi i Bekriji Seferoviću za smrt Dženana Memića.

Josip Šimić-Đinđić

Related posts

Leave a Comment