AKTUELNOSTI KRIMINAL POLITIKA SVIJET 

Ovaj video je jako važan da biste shvatili što su vakcine

Na osnovu iznesenih stavova Gejtsa i doktora medicine, moći ćete zaključiti šta su u stvari vakcine i zbog čega se trenutno cijela planeta nalazi u ovakvom haotičnom stanju…

 

Bil Gejts :
Treba li brinuti u vezi nečega u lijekovima, jer neki od njih mogu imati neželjene posljedice i da li su nam potrebni bezbednosni testovi.
Mi uzimamo nešto što su genetski modifikovani organizmi i ubrizgavamo ih u ruke male djece – samo im to ubrizgamo, pravo u venu.


Da li neke vakcine iz rasporeda vakcinacije za djecu, sadrži ćelije bubrega majmuna.

Polio vakcina sadrži.

Da li znate da “Simian virusi” majmuna, znači virusi koje nalazimo kod primata su kontaminirali polio vakcine i tako se inficiraju osobe, koje prime polio vakcinu.

Da, SV 40 a to je skraćenica za Simian virus 40.
To znači da je to 40. po redu Simian virus koji je otkriven.

Da li znate za neke druge životinjske viruse pored Simiana i goveđih virusa koje imamo u vakcinama.

Da imamo virus svinje, koji se nalazi u Rotavirus vakcini.

Da li neke vakcine u rasporedu vakcinacije za djecu, sadrže krvni serum teladi ili drugih goveda.

Teleći sirum se uklanja prije korištenja vakcine, zato što ne želite da izazovete senzitivnosti kod vakcinisanih na krave.

Na ovom dokumentu je rezime neaktivnih supstanci i medijuma vakcinama gdje u 3. redu piše teleći serum.
Da li u rasporedu vakcinacije za djecu, imamo vakcine koje sadrže embrionske ćelije zamorčića.

Vakcina protiv Varicele je tokom pravljenja, imala dodir sa tim ćelijama.

Koje vakcine sadrže kravlje mlijeko u sebi.

Neke sadrže kazein i dijete može postati osjetljivo na to.

Da li neke vakcine sadrže protein jaja i želatin od svinja.

Da vakcina za grip, sadrži.

Da li neke vakcine sadrže humani albumin.

Ooo da, to je dio ljudskog seruma, dio krvi.
To može stvoriti probleme ako osoba nije zdrava i onda tijelo stvara antitijela protiv sebe.
Ako napravi antitijela protiv sastojaka seruma to nije dobro.

Koje vakcine iz rasporeda za djecu sadrže MRC5 ljudske diploidne ćelije.

To su vakcina protiv rubeole, varicela i hepatitis A vakcina.

Da li neke od vakcina iz rasporeda vakcinacije za djecu sadrže Wi38, humani diploidni fibroblast pluća.

Nekad su sadržavale ali mislim da se te ćelije više ne koriste.

Okrenite 3. stranu sa podacima o MMR i MMRV vakcinama i vidite li u listi sastojaka da piše da sadrže Wi38 humani diploidni fibroblast pluća.

Da to vidim.

Da li je istina da je ljudski DNK u vakcinama namjerno fragmentiran.

Jeste, mislim da je to zbog teoretskih razloga. Ne žele da stave cio DNK u vakcine.

Da li vam je poznata `insertna mutageneza` i imate li studiju koja pokazuje da ubrizgavanje miliona djelića ljudskog DNK u bebe i djecu nije opasno.

Jedine studije su urađene studije o bezbjednosti vakcina.

Zar cilj ove studije nije bio da se razvije ljudska ćelijska linija ili da se podrži upotreba ljudskih ćelijskih linija u pravljanju vakcina.

Ideja je bila da se istražuju ćelijski sojevi iz fetusa da bi se vidjelo, mogu li se uopšte koristiti u pravljenju vakcina.

U ovoj studiji, korišteno je 76 fetusa ovi fetusi su svi bili stariji od 3 mjeseca, kada su abortirani, zar ne.

Da

Koje organe ste koristili od tih fetusa.

Ja lično nisam uzimao nijedan ali se uzimao veći broj tkiva od strane saradnika i onda su ti dijelovi sjeckani u manje djeliće pa kultivisani.
Neki djelići fetusa su bili hipofiza koja je isječena na djeliće.
Tu bila i pluća fetusa a takođe i koža, bubrezi, slezina, srce, jezik.

Da li znate da je jedan od prigovora vakcinama, upravo uključivanje abortiranih ljudski fetusa za spravljanje vakcina i što je to jedan od sastojaka vakcina.

Svjestan sam tih prigovora. Katolička crkva je objavila dokument u kojem piše da osobe kojima su neophodne vakcine, treba da prime vakcine.
Uprkos toj činjenici, mislim da se time podrazumijeva da sam ja osoba koja će ići u pakao, zbog korištenja tkiva abortiranih fetusa, zbog kojih mi je drago da sam koristio.

Mislite li da neko može imati validni religiozni prigovor i odbiti vakcinu i uzimate li u obzir religiozna uvjerenja.

Ne mislim da može postojati validni prigovor za obijanje vakcina a religiozna uvjerenja uzimamo u obzir.

Izjavili ste da je vakcinacija uvijek pod napadom religioznih fanatika, koji vjeruju da su smrt i bolest, božija volja – je li i dalje to tvrdite i jeste li ateista.

Da jesam ateista i dalje to tvrdim.

Prihvatate li da se neki ljudi drže religioznih vjerovanja, koja su suštinski neprovjerljiva.

Siguran sam da se toga drže.

Kada ste bili dijete koju ste vakcinu primili.

Primio sam samo vakcinu protiv difterije.

Related posts

Leave a Comment