AKTUELNOSTI KRIMINAL POLITIKA REGION 

Opasne namjere sa pravosuđem

Onda bi sasvim logično i pravno utemeljeno bilo da Milan Tegeltija ignoriše najave političara Milorada Dodika o blokadi državnih institucija…

 

Protivustavna najava Milorada Dodika, predsjednika SNSD-a i člana Predsjedništva BiH o blokadi državnih institucija od strane predstavnika iz reda srpskog naroda, kojim povodom je Milan Tegeltija, predsjednik VSTV-a, rekao da će on i članovi VSTV-a iz Republike Srpske, taj eventualni zahtjev i sprovesti jer je on u VSTV-u predstavnik Republike Srpske, kao član Podvijeća Republike Srpske u VSTV, koje je formirano sporazumom o prenosu nadležnosti između entiteta, pokazuje da Milan Tegeltija ima opasne namjere da dovede u pitanje nezavisnost i samostalnost VSTV-a, kao državnog organa, smatra advokat Ifet Feraget.

“Prema Ustavu BiH Bosna i Hercegovina je demokratska država koja funkcioniše u skladu sa zakonom i na osnovu slobodnih i demokratskih izbora. Ako je tako onda ne bi trebalo biti sporno da država BiH mora zaštititi svoj ustavni poredak i bezbjednost, u čemu ima i podršku međunarodne zajednice.

U krivičnopravnom smislu zaštita države podrazumijeva zaštitu njenog ustavnog poretka, kao i funkcionisanja najviših institucija države. Ustavu BiH je nadređena Evropska konvencija o ljudskim pravima i osnovnim slobodama koja zabranjuje svaku zloupotrebu prava. Nikome se ne osporava pravo na slobodu izražavanja i slobodu mišljenja, kao i s tim povezano pravo na političko opredjeljenje, ali isto tako mora se stati ukraj zloupotrebi prava, ili, što bi se reklo, traženju razloga za činjenje zla. Politički sukobi u BiH već odavno rastaču njeno tkivo, bez bilo kakvih naznaka da će država ili međunarodna zajednica zaustaviti ovakve napade” pojašnjava Feraget.

Prema članu 3. stav 1. Zakona o VSTV-u VSTV funkcioniše kao nezavisni i samostalni organ i ima zadatak da osigura nezavisno, nepristrasno i profesionalno pravosuđe, kako je propisano u članu 17. ovog zakona.

“Dakle, za nešto što je nezavisno i još samostalno, što opet znači nezavisno, možemo reći da je zrelo, punoljetno i da funkcioniše bez utjecaja sa strane. Uostalom, i sam Milan Tegeltija je skoro na sjednici Predstavničkog doma Parlamenta BiH rekao da je pravosuđe “istinski nezavisno i da ga niko od političara ne doživljava kao nešto svoje s čim upravlja i ima potrebu da brani to što je njegovo”.

Onda bi sasvim logično i pravno utemeljeno bilo da Milan Tegeltija ignoriše najave političara Milorada Dodika o blokadi državnih institucija, odnosno o “upravljanju radom VSTV-a.

Da li bi se najave blokade rada državnih organa mogle posmatrati kao vid pripremne radnje za krivično djelo kojim se ugrožavaju Ustavom zaštićene vrijednosti, o tome bi se moralo razgovarati”, zaključuje Feraget za Patriju.

Patrija

Related posts

Leave a Comment