AKTUELNOSTI KRIMINAL POLITIKA SVIJET 

Napad farmako mafije na ljude

Ranije smo čuli da nema zabrinutosti oko aluminijuma u vakcinama, jer je jako mala količina i da to ne smeta…

 

Ali, vrsta aluminijuma koji stavljamo u vakcine je drugačija od one koju imamo u okruženju.
To su nanočestice a nanočestice se čvrsto vežu za antigene bakterije, viruse, antigene proteina influenci i sve druge zagađivače u vakcinama za koje ne znamo.
Mi znamo da je biohemijsko svojstvo nanočestica, sposobnost da uđu u mozak a nismo procijenili sigurnost aluminijskih nanočestica i ubrizgavanja istih te gdje idu kada se ubrizgaju u tijelo i da li ulaze u mozak.
Da li sastojci vakcina, treba da završe u mozgu… naravno da ne a da li završe u mozgu to niko nije istraživao ali u životinjskim studijima, gdje se koriste iste hemikalije, koje ubrizgavamo djeci pokazuje se da sadržaj vakcina ulazi u mozak.
Ova informacija se ignoriš. U Evropi imamo naučnike, koji su uradili studije o nanočesticama aluminijuma i pokazale su da to može da ostane u mozgu godinama i decenijama i sad imamo epidemiju neuro razvojnih poremećaja kod odraslih uključujući Alchajmerovu bolest.
Jedan od glavnih faktora koji su pronađeni u mozgovima ljudi sa Alchamerom, je nanočestica aluminijuma, koja je povezana sa vakcinama, koje se daju a mi nikad nismo istraživali da li aluminijum koji ubrizgavamo u vakcinama, završi u mozgu u nikad nismo mjerili da li ostaje u mozgu i šta radi ako ostane u mozgu.
Ali znamo da su vakcine napravljene kako bi uzrokovale inflamaciju u tijelu i zato imamo više od polovine naše djece sa hroničnim inflamatornim stanjima a nikad nismo postavili pitanje da ukoliko vakcine akutno uzrokuju inflamaciju da li nastavljaju uzrokovati hroničnu inflamaciju.
Imamo jednu od 5 osoba sa neuro razvojnim poremećajem, jednu od 10 sa ADD ili ADHD, jednu od 35 sa autizmom, jednu od 11 sa astmom i jednu od 20, mlađih od 5 godina sa epilepsijom.
Autoimune bolesti eksponencijalno rastu i mi smo otkrili da virusi i bakterije, koje ubrizgavaju u tijelo zajedno sa aduvantima, kreiraju nešto što se zove molekularna mimikrija, što znači da tijelo vidi ove viruse i misli da su strana tijela ali pronalazi dijelove virusa, koji se podudaraju sa dijelovima tijela domaćina i imuni sistem ne vidi razliku između onoga što mu je posao da odbaci i sopstvenih ćelija.
Zato kada imuni sistem krene protiv sebe, dolazi do autoimunih bolesti. Za ovo znamo kod hepatitis B vakcine, Gardasil vakcine i vakcine protiv gripa a onda nedvosmisleno nastavljamo da govorimo da su vakcine efikasno istražene i bezbedne a to jednostavno nije istina…

Related posts

Leave a Comment