AKTUELNOSTI KRIMINAL POLITIKA REGION 

MOTIVI MAFIJAŠKOG KLANA ZA LAŽIRANJE NADLEŽNOSTI I POKUŠAJE LIKVIDACIJE

Imajući u vidu važeće zakone Republike Srpske, OJTIS i sud u Sokocu imaju u događajima koje sam opisao u krivičnoj prijavi status terorističke organizacije i to je najblaži izraz, dok je stvarna uloga mnogo teža. Suštinski RS je izvela razbojnički teroristički napad na mene, kršeći sve zakone u želji da me ubije u sadejstvu sa saučesnicima iz tima za likvidaciju a zbog toga što sam razotkrio ulogu MUP-a, komande sudske policije i saučesnika iz Istočnog Sarajeve u ubistvu osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo prilikom šverca narkotika koji je Republika Srpska vršila sa teritorije Istočnog Sarajeva u zločinačku Bobar grupu preko koje je RS istovremeno pljačkala stotine miliona maraka svake godine…

TUŽILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE / UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA

Napomena : Dostavlja se Visokom sudskom i tužilačkom vijeću te Tužilaštvu BIH, vezano za njihove nadležnosti a informativno prijavljenima i javnosti putem interneta. Za početak, dovoljno je samo pogledati prilog “Skenirani dokumenti RJT” sa pratećim dopisom “RJT IT-05-21 od 21.01.2021.” i moj prethodni “Zahtjev za informacije posebnom odjeljenju RJT” da bi se vidjelo na koji način je teroristička grupa pokušala lažirati nadležnost uz više pratećih krivičnih djela uključujući pokušaje ubistva. Detaljniji opis je u nastavku.
Na osnovu Krivičnog zakona BIH, član “Terorizam” i više drugih te Zakona o VSITV-u, članovi “Disciplinski prekršaji sudija”, “Disciplinski prekršaji tužilaca” i “Imunitet sudija i tužilaca” stav “(2) Posjedovanje imuniteta neće spriječiti ili odgoditi istragu u krivičnom ili građanskom postupku, koja se o nekoj stvari u skladu sa zakonom vodi protiv sudije ili tužioca” a vezano za postupanje u predmetu T12 1 KTAO 0001341 20 i lažiranje nadležnosti u predmetima T17 0 KT 0006630 15 i 89 0 K 058509 17 KPS.

MOTIVI MAFIJAŠKOG KLANA ZA LAŽIRANJE NADLEŽNOSTI I POKUŠAJE LIKVIDACIJE

Skrećem pažnju da je mafijaški režim dodik milorada, pokrenuo akciju za uklanjanje i likvidaciju bivše tužiteljice Dijane Milić iz KT u Tuzli, na osnovu usmene izjave prostitutke, koja čak priznaje da je lagala, bez ijednog pisanog dokumenta te je pomenuta tužiteljica ekspresno uklonjena, optužena i otrovana a sve sa ciljem da se zaštite režimski tajkuni saučesnika kriminalaca iz Federacije BIH sa kojim ortački diluju i narkotike upravo preko teritorije Istočnog Sarajeva i Tuzle kao dodirnih važnih tačaka između entiteta a glavni dileri su pripadnici MUP-a, nastanjeni u jednom a zaposleni u drugom entitetu. Zamjenik ministra, Jozo Leutar je takođe likvidiran od strane narko mafije koja je ubila Ivonu Bajo a pokušava ubiti i mene.
Podsjećam da sam uz prijavu priložio 9 dokaza od kojih je jedan disk sa audio i drugim digitalnim dokazima a neki od dokumenata su iz VSTV-a, RJT, kao i iz OJTIS iz kojih se jasno vidi da prijavljeni Čalović Rajko, odbija obrazložiti zakonitost dobijanja nadležnosti i uručiti mi kao ravnopravnoj stranki u postupku dokument o tome. Jasno je sada i zbog čega, jer bih odmah imao nesporan dokaz falsifikovanja i time bi u startu propao plan za likvidaciju. Uprkos tome RJT Glušac, lažno tvrdi da nisam priložio dokaze te je očito da je “obrazloženje” prepisala iz nekog drugog predmeta po standardnoj “COPY-PASTE” proceduri.
To što su prijavljeni kao potpuno NENADLEŽNI, izvršili napad na mene, moja prava i život, te me kidnapovali i u teškom zdravstenom stanju odvukli na teritoriju Istočnog Sarajeva i onda ostavili na ulici, gdje je čekao tim za likvidaciju, očito za gospođu Glušac ne predstavlja šikaniranje, što je jasan znak o ogromnoj pristrasnosti prema počinioca, kolegama saučesnicima u kriminalu.
Razbojnički, teroristički napad na mene se desio 27. septembra 2018. godine i kako sam naveo, samo mjesec dana kasnije su ubijeni policajci u Sarajevu a izvršioci su očito neki od ubica angažovanih i za pokušaje mog ubistva.
Veliki je broj likvidacija na teritoriji Istočnog Sarajeva od kojih su mnoge još uvijek neriješene, što je logično, pošto su plaćene ubice bile pod zaštitom Čolovića i Borovčanina.
U međuvremenu, pred sudom u Bijeljini, vođen je postupak “80 0 Pr 100636 18 Pr” u kome je sud konstatovao “Rješenja 80 0 Pr 100636 18 Pr” da kritičnog dana, nisam prekršio zakon ni na koji način, nego da su zakon kršili službenici Republike Srpske a koji su radili po nalozima nenadležnih lica, Rajka Čolovića i Luke Borovčanina, odnosno pripadnika nenadležnih tužilaštva u Istočnom Sarajevu i suda u Sokocu.

Tokom postupka, zatraženo je od MUP-a, sudske policije, OJTIS i suda u Sokocu da dostave u predmet materijal na kome eventualno zasnivaju zakonitost svoga djelovanja dana 27.09.2018. što niko od navedenih nije učinio, jer su pokušali obmanuti i mene i neke službenike, lažima da je Vrhovni sud na zahtjev suda u Bijeljini, preneo nadležnost na Sokolac, kao i RJTRS na OJTIS.
Prilikom pokušaja da dođem do dokumentacije vezano za to, RS je 22.05.2019. poslala službenika u civilu da me vrijeđa i fizički napadne objema rukama i prijeti da ću biti ubijen ako ikada više dođem tražiti neka prava. Sve to su nepomično gledali prisutni uniformisani službenici a kad napadač nije uspio da me uplaši i otjera, zbunio se pa pobjegao na sprat te je zaštićen od strane RS a njegovo ime MUP skriva sve do danas, uprkos dopisu Predsjednika RS od 13.05.2020. Takođe se kriju i podaci za dan 27.09.2018. i pruža pomoć prijavljenima u ovom predmetu gdje je NEPOSTUPALA, osoba Glušac Dragica.
Prilažem kao pdf fajl “Zahtjev i obavještenje za OJTIS” te “Potvrde pošte o prijemu 11.09.2019.” iz kojih se vidi da su identični zahtjevi poslati u OJTIS, Sudu u Sokocu, MUP-u, sudskoj policiji ali i informativno Vrhovnom sudu RS, kome su poznati detalji ove razbojničke akcije i koji je nakon dopisa “Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018.” inicirao istražne radnje o kojima neću sada iznositi detalje, osim činjenice da je Borovčanin Luka, spriječen 2019-te, da preuzme kontrolu nad OJTIS, nakon smjenjivanja Čolović Rajka i pošto je “svojevoljno” povukao kandidaturu, na mjesto glavne tužiteljice u OJTIS je imenovana gospođa Vukadin Anica.

S druge strane, ja sam u predmet “80 0 Pr 100636 18 Pr” priložio dokaze iz Vrhovnog suda i RJTRS, čime sam dokazao nezakonitost postupanja, koju je suštinski utvrdio i sud. Dakle, imajući u vidu važeće zakone Republike Srpske, OJTIS i sud u Sokocu imaju u događajima koje sam opisao u krivičnoj prijavi status terorističke organizacije i to je najblaži izraz, dok je stvarna uloga mnogo teža. Suštinski RS je izvela razbojnički teroristički napad na mene, kršeći sve zakone u želji da me ubije u sadejstvu sa saučesnicima iz tima za likvidaciju a zbog toga što sam razotkrio ulogu MUP-a, komande sudske policije i saučesnika iz Istočnog Sarajeve u ubistvu osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo prilikom šverca narkotika koji je Republika Srpska vršila sa teritorije Istočnog Sarajeva u zločinačku Bobar grupu preko koje je RS istovremeno pljačkala stotine miliona maraka svake godine.
To je jasno propisano zakonom i da bi njihove radnje bile legalne, morali su predhodno dobiti rješenja o dodjeli nadležnosti za konkretni predmet od Republičkog tužilaštva, odnosno od Vrhovnog suda Republike Srpske. Umjesto toga Čolović je kao na buvljoj pijaci pokušao na najadniji način montirati nadležnost i pomoći prijavljenima da izbjegnu odgovornost i pripreme moje ubistvo.
Na dnu odgovora “RJT IT-05-21 od 21.01.2021.” na moj “Zahtjev za informacije posebnom odjeljenju RJT” koji je potpisala sekretar tužilaštva ali je za sadržaj nesporno odgovorna, postupajući tužilac Glušac Dragica, piše da za skeniranu kopiju odluke kojom je osnovnom sudu u Sokocu dodijeljen u radu predmet protiv mene za krivično djelo “povreda ugleda suda” treba da se obratim osnovnom sudu u Sokocu.
Iz toga je dodatno vidljivo da republički javni tužilac Glušac Dragica, nije izvršila nijednu radnju, niti je pribavila bilo kakav dokument, kojim se sudu u Sokocu daje nadležnost za konkretni predmet a iz dopisa Vrhovnog suda “118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018.” koji i sad prilažem, vidi se da ne postoji nijedan predmet u kome sam ja stranka, odnosno da Vrhovni sud nikada nije prenio nadležnost sudu u Sokolac, te je jasno da se radi o brutalnom pokušaju lažiranja nadležnosti od strane predsjednika tog suda Luke Borovčanina.
Pomenuti pripadnik mafijaškog klana ne samo da me pokušao obmanuti da postoji rješenje o prenosu nadležnosti i lažirao sadržaj skoro kompletnog zapisnika, nego je lažirao i prisustvo okružnog tužioca Stanka Nuića, koji uopšte nije bio prisutan, što se i vidi na prilogu “Zapisnik o izjašnjenju 12.03.2018. po 89 0 K 058509 17 KPS” gdje nema njegovog potpisa.
Na samom početku odgovora tužilaštva “IT-05-21” napisane su laži da sam tražio odluku o prenosu nadležnosti sa Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini na Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu i kao prvi dokument se dostavlja prijedlog za određivanje nadležnosti drugog Okružnog tužilaštva, dostavljen od strane tužilaštva u Bijeljini a koji uopšte nisam tražio.
To se jasno vidi iz mog zahtjeva za pristup informacijama, gdje pod A, tačke 1 i 2, tražim konkretno, odluke o prenosu nadležnosti u Tužilaštvo u Istočnom Sarajevu i prenosu nadležnosti na sud u Sokolac za “povredu ugleda suda” uopšte ne tražeći nikakve prijedloge ni tužilaštva u Bijeljini niti suda u Bijeljini. Postavlja se pitanje… ako su mi poslali prijedlog OJT Bijeljina za prenos nadležnosti, koji nisam tražio, zbog čega mi nije dostavljen i “prijedlog Osnovnog suda u Bijeljini za prenos nadležnosti” jer ga takođe nisam tražio.
I što je posebno važno, bilo je potrebno da se radi konkretno o krivičnoj prijavi protiv mene za “povredu ugleda suda”, međutim u dokumentaciji koja mi je poslata a kojom se pokušava opravdavati postupanje Tužilaštva u Istočnom Sarajevu, vidljivo je da im se dodjeljuje moja krivična prijava protiv više lica a to su, pripadnici sudske policije, pravobranilaštva i suda, koji su sačinili falsifikat sudskog rješenja, pokušali ga koristiti na moju štetu a onda ga uklonili iz sudskog spisa, pokušavajući zaštititi počinioce. Potom kada sam predao dokument koji prilažem, (Ko su falsifikatori sa prijemnim pečatom Osnovnog suda u Bijeljini 16.01.2015. uz koju je priložena “Prijava za falsifikat” sa prijemnim pečatom PU Bijeljina 20.10.2014.) odlučili su da montiraju ovaj postupak protiv mene i između ostalog me pokušali ubiti. Detaljan opis kriminalnih radnji oko uklanjanja falsifikata iz sudskog spisa, (primjerak je ostao samo kod mene) je opisan u dokumentu Osnovnog suda “Osnovni sud 080-0-Su-15-000027(-13) od 29.10.2015.” u kome je sud provjerio i konstatovao sve radnje navedene u mom prethodnom dopisu.
Skrećem pažnju i Uredu disciplinskog tužioca i Tužilaštvu Bosne i Hercegovine na koji se bezočni i šibicarski način, pokušava opravdati montiranje nadležnosti, spajanjem nekog prijedloga tužilaštva u Bijeljini sa odlukom Republičkog tužilaštva, koje nemaju nikakve veze jedno sa drugom.
Naime u prijedlogu tužilaštva u Bijeljini se pominje materijal, dostavljen od strane pravobranilaštva, (koje je saučesnik u pokušaju uklanjanja falsifikata) i pominje se krivično djelo “povreda ugleda suda” dok se u odluci Republičkog tužilaštva o dodjeli nadležnosti, očigledno ne radi o tome nego o mojoj krivičnoj prijavi protiv više lica.
To je neviđena bahatost i bezobrazluk i kada bi se uspostavila takva praksa, mogla je recimo i republički tužilac Glušac Dragica, umjesto da se ne miješa u svoj posao i donese odluku nesprovođenju istrage, mogla je otvoriti predmet i podići optužnicu protiv mene za bilo koje krivično djelo koje joj padne na pamet, koristeći između ostalog isti onaj prijedlog tužilaštva u Bijeljini, koji nema nikakve veze sa prethodnim odlukama o dodjeli nadležnosti.
Očito je da republički tužilac, Glušac Dragica nije smišljeno htjela učiniti ni jednu radnju u ovom predmetu, upravo zbog imena osoba koje su prijavljene ali sugerišem i Uredu disciplinskog tužioca i Tužilaštvu Bosne i Hercegovine da imaju u vidu i to da bi pomenuta tužilac, bila u životnoj opasnosti da se usudila zatražiti dokumentaciju od prijavljenih ili ne daj bože da zatraži njihovu izjavu i objašnjenje za izvršene nezakonite radnje.
Podsjećam da sam od samog početka, čim sam dobio prvi poziv iz Tužilaštva u Istočnom Sarajevu, pismeno zatražio odluku o prenosu nadležnosti ako postoji, (“Zahtjev za informacije za OTIS od 27.06.2017.” i “Obavjest po predmetu T17 0 KT 0006630 15 od 05.07.2017.”) što prijavljeni Rajko Čolović nikada nije učinio, kao ni predsjenik suda u Sokocu Borovčanin Luka uprkos pismenim nalozima Visokog sudskog i tužilačkog vijeća u dva navrata, (“Vstv 01-07-10-28-121-2018 od 30.07.2018.” i “Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018.”) koje i sada prilažem.

Osim dopisa Vrhovnog suda Republike Srpske iz koga se vidi da ne postoji predmet u kome sam stranka u postupku, sudija Malović Branka je nekoliko dana poslije pokušaja mog ubistva poslala “Sokolac sud odgovor od 03.10.2018.” u kome kaže da nema u spisu nikakvo rješenje o prenosu nadležnosti.
Dakle, odluka Vrhovnog suda koja je morala biti donesena da bi postupanje suda u Sokocu bilo zakonito ne postoji uopšte, nego svoju nadležnost pokušavaju zasnovati na izmišljenom rješenju o dodjeli nadležnosti Tužilaštvu i Istočnom Sarajevu koje sudija Malović nikada nije ni vidjela. Prema do sada dostupnim podacima koje imam, OJT Jovana Tomaš i sudija Branka Malović su obmanute od strane Čolovića i Borovčanina te su kao takve svjedoci krivičnih djela ali na žalost istovremeno i u životnoj opasnosti jer mogu u budućnosti ispričati važna saznanja o krivičnim djelima šefova mafije čim oni izgube trenutnu moć a što isti veoma dobro znaju.
Napominjem da postoji osnovana sumnja da je Čolović Rajko osim nadležnosti, falsifikovao i potpis OJT Jovane Tomaš na “optužnici” što se može zaključiti poređenjem potpisa i razlike u fontu u prilogu “Potpisi i pečati”.

Za prave profesionalce u Uredu disciplinskog tužioca i Tužilaštvu Bosne i Hercegovine ovi izneseni detalji i opisani dokumenti su više nego dovoljni da ustanove odgovornost republičkog tužioca Glušac Dragice, osoba iz nenadležnih organa u Istočnom Sarajevu i drugih saučesnika, koje pokušava zaštititi a za ostale detalje mogu po potrebi zatražiti dodatni materijal od mene i obavezno koristiti sudski spis suda u Bijeljini iz predmeta “80 0 Pr 100636 18 Pr” u kome je u dokaznom postupku obrazloženo i dokazano nezakonito postupanje kako policajaca, tako i onih koji su im izdavali naloge.
Posebno skrećem pažnju na to da su u tom predmetu morali i imali priliku dostaviti dokaze o zakonitosti svog postupanja i sudska policija i MUP i Tužilaštvo i Istočnom Sarajevu i sud u Sokocu, što niko od njih nije uradio jer naravno rješenja o prenosu nadležnosti za krivično djelo “povreda ugleda suda” protiv Zdenka Baje ne postoje.


MOTIVI MAFIJAŠKOG KLANA ZA LAŽIRANJE NADLEŽNOSTI I POKUŠAJE LIKVIDACIJE


Iz priloženih dokaza se može uočiti da montiranje predmeta pred nenadležnim organima, kreće nakon što sam otkrio falsifikovanje sudskog rješenja od strane Načelnika sudske policije Borovčanin Danka, koji sa svojim rođakom Borovčanin Lukom, Rajkom Čolovićem i inspektorom Marković Dragoslavom čine osovinu Sokolačkog mafijaškog klana. Marković Dragoslav je kriminalac koji je sa saučesnicima, uklonio materijalni dokaz ubistva sa djevojčice Ivone Bajo te su ga oprali benzinom i sakrili iz svih istražnih radnji.
Dječji ruksak, skinut sa smrtno ranjene djevojčice je dvostruko presječenog kaiša, dio nedostaje a ostatak je opran jakim hemijskim sredstvom, što je konstatovano u dokumentu suda “Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128) od 15.04.2015.”
MOŽE SE UOČITI DA JE MONTIRANJE PREDMETA PRED NENADLEŽNIM ORGANIMA, USLIJEDILO ODMAH NAKON NASTANKA OVOG DOKUMENTA.
Da je policija sakrila taj dokaz od tužilaštva, porodice i javnosti, dokaz je “Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.” u kome tužilac navodi da NEMA SAZNANJA o oštećenjima opisanim u dokumentu suda.
NAKON OVOG IZJAŠNJENJA I MOJIH PREDUZETIH PRAVNIH AKTIVNOSTI, INTENZIVIRAJU SE POKUŠAJI MAFIJAŠKOG KLANA DA ME UBIJE A KADA TO NIJE USPJELO NA PODRUČJU BJELJINE, KLAN PRAVI PLAN DA ME PREKO MONTIRANOG PREDMETA U OJTIS-O, DOVUČE U ISTOČNO SARAJEVO GDJE BIH BIO MNOGO LAKŠA META UBICAMA, KOJE BI ME ČEKALE NA IZLASKU IZ TUŽILAŠTVA, POSLIJE DOJAVE SVOG ŠEFA ČOLOVIĆ RAJKA.
Izgled pomenutog materijalnog dokaza se može vidjeti u prilogu “Ručni rad policije – dokaz ubistva” gdje su u gornjem djelu snimci MUP-a, načinjeni na dan ubistva djevojčice a ispod su snimci po preuzimanju iz sudskog depoa.

Da je mafijaška, zločinačka i teroristička organizacija RS, švercovala narkotike sa područja Sarajeva u Bobar grupu, vidljivo je iz priloga “Izjave aktera šverca i ubistva” u kome vozači izjavljuju da su dovezli 4 paketa robe a direktor ujutru zatekao SAMO PAKET.
DA SU PREKO NOĆI NESTALA 3 PAKETE POD NADZOROM PORTIRA I IZGLEDA AGENTA KOGA SU MI POSLIJE SLALI, NIKO “NIJE PRIMJETIO” NI IZ MUP-A NI IZ TUŽILAŠTVA.
I na kraju “Ručni rad republike srpske – ubijena djevojčica” pokazuje fotografije djevojčice koju je mafijaški klan dodikove terorističke razbojničke bande ubio, pokušava godinama prikriti taj zločin i ubiti i mene na sve moguće načine, angažujući kriminalce najgore vrste iz policije, tužilaštava i suda.
Na sreću u tim organima ima i časnih profesionalaca uz čiju sam pomoć došao do ovih neoborivih dokaza, dovoljnih da ih otjera na doživotnu robiju, čim se kako je da podsjetim, izjavio g. Mahmut Švraka, pojavi “POLITIČKA VOLJA” da se pohapse “krupne ribe” a koje volje kako je rekao glavni republički tužilac NEMA. Da li se pojavila, otkriće nam naredni potezi VSTV i Tužilaštva BIH po prijemu ove prijave i dokaza…

PRILOZI


Naredba T12 1 KTAO 0001341 20 od 23.12.2020.
Tužioci u rs-u gori od kriminalca
Skenirani dokumenti RJT
RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15
Dopis OJT Bijeljina za RJT po T14 0 KT 0014420 15 od 07.05.2015.
Rješenja 80 0 Pr 100636 18 Pr
Zahtjev i obavještenje za OJTIS
Potvrde pošte o prijemu 11.09.2019.


Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018.
RJT IT-05-21 od 21.01.2021.
Zahtjev za informacije posebnom odjeljenju RJT
Zapisnik o izjašnjenju 12.03.2018. po 89 0 K 058509 17 KPS
Ko su falsifikatori
Osnovni sud 080-0-Su-15-000027(-13) od 29.10.2015.
Zahtjev za informacije za OTIS od 27.06.2017.
Obavjest po predmetu T17 0 KT 0006630 15 od 05.07.2017.


Vstv 01-07-10-28-121-2018 od 30.07.2018.
Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018.
Potpisi i pečati
Sokolac sud odgovor od 03.10.2018.
Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128) od 15.04.2015.
Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
Ručni rad policije – dokaz ubistva
Izjave aktera šverca i ubistva
Ručni rad republike srpske – ubijena djevojčica

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Zdenkobajo@gmail.com
065831902

Related posts

Leave a Comment