AKTUELNOSTI KRIMINAL POLITIKA REGION 

MAFIJAŠKI TERORISTIČKI KARTEL UNUTAR TAKOZVANIH INSTITUCIJA NA BALKANU

Znajući da organi u Istočnom Sarajevu nisu nadležni bez odgovarajućih odluka nadređenih organa, bilo mi je jasno da se ti postupci ne mogu voditi i da bi morali biti odmah prekinuti te da je logično jedini pravi cilj moje ubistvo, odnosno da ako budem transportovan tamo, biću i ostavljen kao laka meta za likvidaciju, što se na kraju i desilo. Toliko im je značajno da me likvidiraju, zbog toga što sam sakupio neoborive dokaze da je osmogodišnja djevojčica Ivona Bajo, ubijena prilikom šverca narkotika sa područja Sarajeva u Bobar grupu, preko koje je istovremeno pljačkano stotine miliona maraka svake godine u čemu su učestvovali i pripadnici MUP-a, sudske policije te pojedine sudije i okružni tužioci a prije svega Sokolački klan…

VRHOVNOM SUDU REPUBLIKE SRPSKE / MINISTARSTVU PRAVDE RS

PREDSJEDNIKU VRHOVNOG SUDA RS / vsud-rs.pravosudje.ba

MINISTRU PRAVDE RS / mpr@mpr.vladars.net

Uvodna napomena : Komanda sudske policije je sastavni dio Balkanske rute narko mafijaškog kartela iza koje su stotine likvidacija, pljački, falsifikata te drugih teških krivičnih djela a protiv načelnika u Bijeljini i centrale u Banjaluci sam podneo krivičnu prijavu “PRIJAVA PROTIV TERORISTA IZ KOMANDE SUDSKE POLICIJE” čiji tekst se može pročitati na web adresi “http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2020/12/10/4246129”. Materijal koji šaljem u prilozima nije bitan za sadržaj dopisa osim ako se ne želi provjeravati istinitost neke od iznesenih tvrdnji, odnosno sadržina dokumenta koji se pominje.

MAFIJAŠKI TERORISTIČKI KARTEL UNUTAR TAKOZVANIH INSTITUCIJA NA BALKANU

Veza : Dopis “Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018.” kome je prethodio moj “Zahtjev za Vrhovni sud RS od 09.06.2018.” i “Sudija Malović za MP 27.07.2018.”.


Potpuno nezakonito i samovlasno, predsjednik suda Borovčanin Luka prisvaja nadležnost pravdajući je navodnom odlukom Republičkog tužilaštva, kojom se neki predmet dodjeljuje tužilaštvu u Istočnom Sarajevu a ta odluka niti postoji u spisu, niti sudija Malović zna šta u njoj piše.
U svom odgovoru, nakon pokušaja mog ubistva, (Sokolac sud odgovor od 03.10.2018.) sudija Malović to i navodi da ta odluka nije u spisu i to je otprilike nešto kao “Bog”. Nikada ga nismo vidjeli i ne znamo kako izgleda ali trebamo vjerovati na riječ nekima koji ga opisuju.
Na moju tvrdnju da su predmeti pred organima u Istočnom Sarajevu lažirani i montirani te da je pravi cilj da budem odveden na udaljenom teritoriju i ostavljen, kako bi me bez problema likvidirala ekipa plaćenih ubica odgovara u julu 2018-te da su to fantaziranja nekog ludaka, doduše nešto blažim terminima.
Zabilješka SP 1774-18 od 27.09.2018., pokazuje da se dva mjeseca kasnije, upravo tako i desilo, gdje pišu da sam “pušten na slobodu” a u stvari ostavljen na ulici kao laka meta ubicama.

Siguran sam da se i sudija Malović šokirala kada joj je Borovčanin Luka naložio da me izbace na ulicu ali i neki pripadnici sudske policije, koji su pred sudom kasnije priznali da sam na to i upozoravao.
Pomenuto izjašnjenje suda u Sokocu uopšte nisam tražio, niti sam slao ikakav dopis Ministarstvu pravde, što znači da je to učinjeno nakon jednog drugog mog zahtjeva, koji sada neću konkretno pominjati a sa ciljem da se provjere moji navodi i namjere pripadnika mafijaškog klana.
To što se nekoliko mjeseci kasnije zaista tako i desilo ne znači naravno da sam vidovit, nego je naprosto logičan slijed događaja a to što su pripadnici mafijaškog klana uprkos dopisu ministarstva pravde na koji niti su dostavili rješenje o prenosu nadležnosti, niti naveli da ga imaju, ipak nastavili sa planom za pokušaje mog ubistva, samo pokazuje koliko im je važno da me likvidiraju.
Naime mjesecima ranije prije razotkrivanja postojanja, lažirano montiranog predmeta, angažovani su brojni doušnici, informatori i provokatori da me kontaktiraju te jedan dio njih da me sa nekim izgovorom, pokuša odvući na neku udaljenu lokaciju.
Dio tih ubjeđivanje sam dostavljao i objavio pod nazivom “Agent.mp3” a može se naći na nekim web stranicama na internetu, kao što je “ANGAŽOVANJE DOUŠNIKA I PRIPREME POKUŠAJA UBISTVA” na adresi “http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2019/07/20/4160315” gdje se, (nakon uvoda o najavi crne knjige, koji sam ubacio kao uzročnu vezu sa posljedicama) u video prilogu ispod teksta, vidi sa kakvom upornošću me pokušava odvesti na nepoznato mjesto ne navodeći ni kod koga ni zbog čega točno. Radi se o nekoliko minuta isječka od skoro 3 sata ubjeđivanja.
Na toj lokaciji je naravno čekao tim plaćenih ubica te kada takvi pokušaji nisu uspjeli, odlučeno je da me na prevaru namame u Istočno Sarajevo, preko montiranog predmeta, gdje bih bio laka meta egzekutorima.
Znajući da organi u Istočnom Sarajevu nisu nadležni bez odgovarajućih odluka nadređenih organa, bilo mi je jasno da se ti postupci ne mogu voditi i da bi morali biti odmah prekinuti te da je logično jedini pravi cilj moje ubistvo, odnosno da ako budem transportovan tamo, biću i ostavljen kao laka meta za likvidaciju, što se na kraju i desilo.
Toliko im je značajno da me likvidiraju, zbog toga što sam sakupio neoborive dokaze da je osmogodišnja djevojčica Ivona Bajo, ubijena prilikom šverca narkotika sa područja Sarajeva u Bobar grupu, preko koje je istovremeno pljačkano stotine miliona maraka svake godine u čemu su učestvovali i pripadnici MUP-a, sudske policije te pojedine sudije i okružni tužioci a prije svega Sokolački klan – inspektor Marković Dragoslav, glavni okružni tužilac Rajko Čolović, načelnik sudske policije Borovčanin Danko i njegov rođak, predsjednika suda u Sokocu Borovčanin Luka.
Predmet T17 0 KT 0006630 15, koji je montiran protiv mene 2015-te, nastao je poslije moje krivične prijave za falsifikovanje sudskog rješenja Osnovnog suda u Bijeljini “80 1 Pr 000670 10 Pr” što je izvršio upravo Borovčanin Danko sa saučesnicima a da bi sačinio “Dosije” o meni i opravdavao svoje fašističke metode o zabrani pristupa svim srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo.
U dokumentu “080-0-Su-15-000 027(13) od 29.10.2015.” Osnovni sud u Bijeljini je na osnovu mojih pitanja, precizno evidentirao kako je u sudski spis unesen falsifikat te ko ga je i kako uklonio, nakon što sam razotkrio ovo razbojništvo. Akteri uklanjanja falsifikata su pravobranilac Radujko Milan, sudija Vakičić Željka i naravno Borovčanin Danko, koji je uručio Pravobranilaštvu RS pomenuti falsifikat, zaboravivši kakve je sve kriminalne radnje radio i šta je sve slagao u životu.
Nije to naravno jedino razbojništvo Borovčanina jer je još u martu 2010-te, nakon što sam im doneo dokaze o prikrivanju ubistva na disku, umjesto da postupe savjesno i po obavezi iz zakona, naložio da se sačini službena “Zabilješka 401/10” u kojoj sam opisan kao rastrojena i labilna osoba, čiji se postupci ne mogu predvidjeti uz laži o “nasilnom” ulasku i “želji da se privuku mediji” i “zaboravljanju” da sam komandi predao disk sa dokazima te je takva zabilješka poslata saučesnicima iz mafijaškog klana u kriminalističkoj policiji, koji su i uklonili materijalni dokaz ubistva sa ubijene djevojčice te ga oprali benzinom.

Zabilješka sudske policije je kako se vidi u prilogu “Odluka po laznoj prijavi”, na drugoj strani, iskorištena da bi se formirao predmet protiv mene i da me lažno optuže za ugrožavanje sigurnosti te pokrenu posebne istražne radnje i zatraže pretres.
Moji dopisi koji su uostalom i javni, gdje sam navodio da će svi oni koji učestvuju u prikrivanju ubistva završiti u zatvoru, nisu naravno ugrožavanje sigurnosti, što su svi vrlo dobro znali te im je bio potreban opis sudske policije, gdje sam predstavljen kao nepredvidivi ludak, kako bi se izvršio pritisak na dežurnog tužioca i sudiju da odobre predloženi pretres i posebne istražne radnje.
Posebne istražne radnje su klasičan metod mafijaškog klana za prikupljanje podataka, koji se koriste za pripremu likvidacije a što je primijenjeno u bezbroj slučajeva, kao na primjer najpoznatijih likvidacija Milana Vukelića, Davida Dragičevića i Slaviše Krunića.
Sudska policija me je i u drugim zabilješkama, opisivala na sličan način, kao psihički poremećenu osobu ili pod uticajem droga a smišljeno izostavljajući fotografije materijalnog dokaza ubistva, koje sam im pokazivao i sve to naravno po nalozima pripadnika mafijaškog klana Danka Bovčanina, koga je konstantno podržavao Dragojević Željko.
Jedan od onih koji je sačinjavao takve zabilješke mi se poslije izvinuo zbog pomenutog opisa, (zbog čega ne navodim njegovo ime) no to ne znači da nije umiješan u kriminalne radnje a posebno ga ne opravdava to što nije pominjao materijalne dokaze ubistva koje sam donio.
Smišljena uloga Borovčanin Danka u pripremnim radnjama za moje ubistvo se vidi i u dokumentu “Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 26.08.2016.” u kome između gomile gluposti, traži da se “POBUDI” krivično djelo. Ovaj izraz ne postoji u krivičnom zakonu niti u ZKP-u ali otkriva stvarnu namjeru Borovčanina, prema čemu bi OJT Bijeljina, trebalo da samo “pobudi”, (pokrene) bilo kakav postupak a onda bi on u sadejstvu sa pripadnicima klana koristio “posebne istražne radnje” za pripremu likvidacije i montiranje postupaka pred nenadležnim organima iz svog rodnog kraja, gdje je obilje njegovih ortaka iz mafijaškog kartela.
Zbog kontinuiteta je bitno istaći da je taj dokument nastao, nakon što sam preuzeo predmete ubijene Ivone Bajo uz sudski konstatovano stanje u kome se nalazi materijalni dokaz ubistva i prikrivanja zločina, (Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128) od 15.04.2015.) odnosno kaiš dječjeg ruksaka je dvostruko presječen i taj dio nedostaje, dok je ostatak zamrljan nekim hemijskim sredstvom.

Na dan ubistva je ruksak skinut sa ubijene djevojčice u sadejstvu Bobar grupe i inspektora Marković Dragoslava te su tregovi masti i ulja sa kamiona koji je pobjegao čišćeni, vjerovatno benzinom a onda je taj dokaz sakriven.
Borovčanin Danko onda mjesecima gestapovskom metodama, nastoji da me spriječi u pravnoj borbi za dokazivanje, tražeći i moje psihijatrijsko vještačenje u svom dopisu, (što bi me valjda opet trebalo odvesti na Sokolac) no uz pomoć sudije Osnovnog suda, tužilaštvo je prisiljeno da se pismeno oglasi i sačini “Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.” u kome se ističe da “NEMA SAZNANJA” o oštećenjima pomenutog ruksaka.

Iz priloga “Snimci dječjeg ruksaka” se može vidjeti u vrhu da je policija fotografisala takvo stanje i uradila sve da to prikrije kako bi se ubistvo proglasilo za “zadesnu smrt” ili “samoubistvo” a ispod tih slika su snimci koje sam načinio nakon preuzimanja gdje se vide i sitniji detalji kao što je činjenica da je predmet koji je presjekao kaiš i ubio djevojčicu, istovremeno pokidao i vođicu rajfešlusa, što ukazuje na veliku snagu udara. Podsjećam da je obdukcijom utvrđeno da je probijena prsna kost ubijene djevojčice i napravljen kanal dimenzija 25×1 milimetar a mafijaški kartel je sve to objašnjavao i pripisivao žici od korpe sa bicikla, čiji je promjer 3 mm i fizički nedostupan jer se nalazi ispod ručica na biciklu.
Nakon pomenutog izjašnjenja tužilaštva, slijedi nekoliko mjeseci intenzivnih pokušaja provokatora da me namame u klopku na nepoznatu lokaciju te poslije više bezuspješnih pokušaja, mafijaški kartel aktivira svog člana Čolović Rajka, koji tek pristigloj tužiteljici Jovani Tomaš, podmeće montirani predmet kao “lak slučaj” a što me je trebalo dovesti u Istočno Sarajevo, gdje bih bio laka meta njihovim ekipama plaćenih ubica, kao što su nedavno pohapšeni pripadnici klana “Velje Nevolje” u Beogradu i njihovi pandani ovde, grupa Darka Eleza ili tim plaćenih ubica koji je pohapšen nakom pokušaja likvidacije Slobodana Vasiljevića u Šekovićima. To se desilo neposredno nakon smjene Čolović Rajka koji je te zločince godinama štitio i angažovao za potrebe klana.
22.05.2019. sam verbalno i fizički napadnut u zgradi PU Bijeljina, objema rukama od službenika u civilu, koji me je vrijeđao i prijetio da ću biti ubijen ako ikada više dođem da tražim neka svoja prava no kada nije uspio da me uplaši, zbunio se te pobjegao na sprat.
Službenik na ulazu i 3 pripadnika dežurne službe su sve to posmatrali i ne samo da nisu spriječili napad, nego su odbili sačiniti zabilješke o tome i prikrili ime napadača, što čine sve do danas.
Razloge svog dolaska sam nekih pola sata ranije, saopštio službeniku na ulazu i oni mogu otkriti motive tog napada i prijetnji ubistvom.
Prvo sam pomenuo i pokazao fotografije materijalnog dokaza prikrivanja ubistva djevojčici Ivone Bajo te naveo konkretno ime inspektora Marković Dragoslava odgovornog za to.
Potom sam naveo pripadnike MUP-a i konkretna imena Srećka Panića, Dejana Minića i Milana Neškovića, odgovorne za falsifikovanje dokumentacije i neukazivanje hitne pomoći 27.09.2018. odnosno lažno su napisali da se po tom pitanju nisam htio izjasniti.
I na kraju, naveo sam ime načelnika sudske policije Danka Borovčanina kao odgovornu osobu zbog neukazivanja hitne pomoći koju sam tražio i od pripadnika sudske policije.
Dok su me ostavili da čekam, navodno da se pronađu nadležni, pripadnici policije su obavijestili svoje kolege iz Policijske stanice Bijeljina II, koji su se pojavili desetak minuta kasnije u grupi od nekoliko njih i odmah sam prepoznao Srećka Panića.
Vjerovatno je to jedan od pokušaja zastrašivanja, koji kod mene nije upalio, nego sam se obratio Paniću i upitao ga kako ga nije sramota da falsifikuje dokumente, pošto je učinio krivično djelo, te pošto mu je bilo neprijatno isti je sa ostalima odmah pobjegao na izlazna vrata.
Logično je pretpostaviti da je neko od njih angažovao saučesnika koga ne poznajem da me napadne i ozbiljno zaprijeti, kako bi otklonio opasnost od njih no zanimljivo da se prije tog napada, pojavio i pripadnik Okružnog centra sudske policije u toj zgradi, te još jedna osoba zaposlena u objektu koji obezbjeđuje sudska policija.
Ubrzo poslije napada na mene, zločinac Marković Dragoslav iz kriminalističke policije, objavljuje na fejsbuk profilu da je penzionisan, što lako može biti i izgovor za suspenziju, zbog organizacije napada na mene i prijetnji ubistvom no možda je penzionisanje stvarno te postoji i osnovana sumnja da su u organizaciju napada na mene i prijetnje ubistvom umiješani i osobe iz PS Bijeljina II ili komade sudske policije. Suštinski je sasvim svejedno ko je je inicirao taj razbojnički napad jer su svi dio mafijaškog kartela i odgovorni za sve kriminalne radnje koje godinama čine.
U najkraćem, pripadnici tog mafijaškog kartela djeluju unutar policije i takozvanih tajnih, odnosno bezbjednosnih službi, imaju saradnike i među drugim državnim organima, uključujući sudove i tužilaštva i naravno političko tajkunsku mafiju a jedan od glavnih poslova kojim se bave je transport i rasturanje ogromnih količina narkotika.
Djevojčica Ivona Bajo je ubijena prilikom isporuke jedne od tih pošiljki, tehnički neispravnim kamionom u perionicu novca narko mafije, Bobar grupu, preko koje se kao što je danas opšte poznato godinama pljačkao novac kroz Bobar banku.
Svi naredni događaji a čiji sam dio opisao su posljedica dokaza, koje sam o tome otkrio a na žalost mafijaški kartel je tokom prethodnih godina od kraja rata do danas ubijao sve one koji su im se našli na putu, počev od doministra Joze Leutara u Federaciji, preko komandira policije u Istočnom Sarajevu do likvidacije dvojice policajaca, koja se desila samo mjesec dana nakon pokušaja mog ubistva.
I SVE OVE LIKVIDACIJE SU NA TERITORIJI ILI SU UBICE BJEŽALE U ZONU GDJE SU ZAKON “ŠTITILI” BOROVČANIN LUKA I ČOLOVIĆ RAJKO, SAUČESNICI TERORISTA IZ MUPA I KOMANDE SUDSKE POLICIJE, KOJI AKTIVNO GODINAMA POKUŠAVAJU DA ME “ZADESNO” UBIJU…

PRILOZI

Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018., Zahtjev za Vrhovni sud RS od 09.06.2018., Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 09.10.2018., Sudska policija SU-SP-623-18 od 11.10.2018., Sudska policija SU-SP-623-18 od 03.01.2019., Rješenja 80 0 Pr 100636 18 Pr, Zahtjev i obavještenje sudu u Sokocu i sudskoj policiji, Zabilješka SP 1774-18 od 27.09.2018., UDT DI 009312 19 od 27.01.2020., UDT 18065-18 od 30.12.2020., Poziv tužilaštvu na saradnju sa građanima, RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15, Grupni čat 27.09.2017., Grupni čat 27.09.2018., Sudija Malović za MP 27.07.2018., Sokolac sud odgovor od 03.10.2018., 080-0-Su-15-000 027(13) od 29.10.2015., Zabilješka 401/10, Odluka po lažnoj prijavi, Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 26.08.2016., Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128) od 15.04.2015., Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017., Snimci dječjeg ruksaka

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Related posts

Leave a Comment