AKTUELNOSTI KRIMINAL POLITIKA REGION 

KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV ZIRAAT BANK

22.12.2020. Ustavni sud Bosne i Hercegovine, donio je obimno obrazloženu odluku po AP-3683/20, čija je suština da naredbe koje su donosili i ovlaštenja, koja su nezakonito sebi prisvajali takozvani križni štabovi, nisu u skladu sa Ustavom i zakonima, odnosno konkretno, naredbe o nošenju maski na licu i ograničavanjima kretanjima, predstavljaju kršenja ljudskih prava te da se stanje na terenu hitno usaglasi sa ovom odlukom. Jasno je i to da oni koji su donijeli ovakve nezakonite odluke, rade za interese mafije sa osnovnim ciljem da zarade u ovoj situaciji i ostvare profit, nelegalno na prodaji respiratora, takozvanih pokretnih bolnica, lijekova, vakcina pa i na prodaji maski, kako građanima, tako i državnim službama, pljačkajući budžete koji se pune porezima svih građana…

TUŽILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE

Napomena : Prijava će biti poslata i na zvanični mejl “Ziraat Bank” kao upozorenje te očekujem da odmah obustave dosadašnje aktivnosti i da mi o tome pošalju obavjest, kao u Tužilaštvu BIH, što ću provjeriti. Ukoliko se to ne desi sugerisao bih Tužilaštvu da dalje odbijanje poštovanja odluke Ustavnog suda, tretira kao otežavajuće okolnosti a u suprotnom ako se prekine sa maltretiranjem građana i prije svega službenika banke, tužilac može prema sopstvenoj procjeni, donijeti odluku o nesprovođenju istrage u kom slučaju ne bih podnosio pritužbu.

KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV ZIRAAT BANK

Nikole Tesle 8, 76300 Bijeljina / Zmaja od Bosne 47c, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, informacije@ziraatbank.ba.
Zbog krivičnih djela : “Neizvršenje sudske odluke : (1) Službeno ili odgovorno lice koje svjesno ne postupi po pravnosnažnoj sudskoj odluci, kazniće se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine. (2) Kaznom iz stava 1. ovog člana kazniće se i službeno lice ili odgovorno lice, koje odbije da izvrši odluku Ustavnog suda, koju je dužno da izvrši. (3) Ako su usljed djela iz prethodnih stavova nastale teže povrede prava drugoga ili značajna materijalna šteta, učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do pet godina.” i više drugih krivičnih djela povezanih sa kršenjem garantovanih ljudskih prava i pravom na nediskriminaciju.

OBRAZLOŽENJE
22.12.2020. Ustavni sud Bosne i Hercegovine, donio je obimno obrazloženu odluku po AP-3683/20, čija je suština da naredbe koje su donosili i ovlaštenja, koja su nezakonito sebi prisvajali takozvani križni štabovi, nisu u skladu sa Ustavom i zakonima, odnosno konkretno, naredbe o nošenju maski na licu i ograničavanjima kretanjima, predstavljaju kršenja ljudskih prava te da se stanje na terenu hitno usaglasi sa ovom odlukom.
Takođe je u više sudskih postupaka došlo do oslobađanja građanja od krivnje za navodne prekršaje zbog nenošenja maski.
S tim u vezi podsjećam da sam još 21.05.2020. poslao Tužilaštvu Bosne i Hercegovine, krivičnu prijavu vezano za ova kršenja ljudskih prava, (Javna krivična prijava za terorizam i više drugih krivičnih djela protiv organizirane grupe – mejl) i teroristički napad na građane od strane eksponenata internacionalne mafije, koja ovaj napad sinhronizovano sprovodi na teritoriji praktično kompletne planete.
Ova odluka Ustavnog suda samo potvrđuje osnovanost moje krivične prijave, posebno imajući u vidu da je mafijaški režim u Republici Srpskoj, neposredno pred uvođenje vanrednog stanja, ubio glavnog zdravstveno sanitarnog inspektora Desimira Miljića, objesivši ga pored rijeke a onda to isto jutro proglasio za samoubistvo bez ikakvih provedene istrage, čime je omogućeno da mjestu ubijenog u kriznom štabu i komandu zauzme Dodik Milorad, kad stigne u pauzama trgovanja ukradenim umjetninama, unošenjima imena u “crnu knjigu” i drugim razbojničkim aktivnostima.

Nije ovo prvi put da zločinci iz takozvanog MUP-a, čije su ruke krvave do ramena, prisvajaju sebi prava i ovlaštenja, koja im ne pripadaju a za šta je primjer zločinačka pres konferencija, nakon ubistva Davida Dragičevića na kojoj su iznesene gnusne laži i kriminalizacija žrtve ubistva.
Mjesec dana nakon pomenute odluke Ustavnog suda, poslao sam dopis, (Kršenje ljudskih prava organizovanim lažiranjem pandemije – mejl) na mejlove više značajnih institucija sa upozorenjem da su svi organi, obavezni poštovati i primijeniti tu odluku, te smjesta ukinuti naredbe o obaveznom nošenju maski, koje su sada je potpuno jasno neustavne i predstavljaju napad na ljudska prava.
Jasno je i to da oni koji su donijeli ovakve nezakonite odluke, rade za interese mafije sa osnovnim ciljem da zarade u ovoj situaciji i ostvare profit, nelegalno na prodaji respiratora, takozvanih pokretnih bolnica, lijekova, vakcina pa i na prodaji maski, kako građanima, tako i državnim službama, pljačkajući budžete koji se pune porezima svih građana.
25.02.2021. oko 15 sati. što je preko dva mjeseca od odluke Ustavnog suda, ušao sam u Ziraat bank, poslovnicu u Bijeljini, da platim račun od mobilnog operatera Telrad Net, kad me je na ulazu presrela uniformisana osoba sa zahtjevom da stavim masku.
Na to sam mirno saopštio da je Ustavni sud donio pomenutu odluku, upitao ga da li mu je to poznato i iz sveske koju sam nosio, izvadio odštampanu kopiju sa sajta Ustavnog suda, gdje je opisana ta odluka.
Uniformisani lik nije odgovorio na pitanje, ni da li mu je poznata ta odluka, ni da li je to kršenje ljudskih prava, nego je saopštio svoj lični stav, da je citiram : “napolju dozvoljeno ići bez maske a unutra se maske moraju staviti”.
Na to sam ga upitao, da li on uopšte zna šta je Ustavni sud i da se njihove odluke moraju sprovoditi od strane svih na teritoriji zemlje a isti je na to ostao bez teksta i umjesto da bilo šta kaže, uzeo je plastičnu bočicu sa nekom tečnošću i poprskao me po lijevoj ruci.
U desnoj je bila sveska sa računom, koji sam namjeravao platiti, što je vjerovatno razlog, zašto je prskao samo lijevu ruku.
Preciziram da ova krivična prijava, nije protiv te osobe, koja se prvo odbila predstaviti, pa onda saopštila da joj je ime Miljan, nego protiv uprave banke ali i protiv osoba u institucijama Republike Srpske, koji su doneli ove neustavne i nezakonite naredbe, pa ih održavaju i odbijaju javno povući uprkos tome, što je od pomenute odluke Ustavnog suda, prošlo preko dva mjeseca i sasvim svjesni da svaki građanin, ima puno pravo suprostaviti se bilo kakvim pokušajima, prisilnog nametanja takozvanih propisa, koji su već proglašeni neustavnim.
Nejasno je i u kom svojstvu je uniformisana osoba na ulaznim vratima banke, odnosno da li je u pitanju obezbeđenje same banke ili pripadnik sasvim druge – zaštitarske firme, koju je banka angažovala nekim ugovorom.
Kako god, veliko je pitanje da li su pripadnici takvih obezbjeđenja, sposobni čak i da zaštite banku od eventualnih pljačkaša, posebno ako je sasvim normalno da ulaze maskirani ali je potpuno jasno da nemaju nikakvo stručno znanje, niti su kompetentni za medicinske analize i intervencije na građanima u smislu navlačenja maski ili prskanja po tijelu.
Kao dokaz da se sve ovo desilo i da sam zaista bio u toj banci, prilažem “Račun i nalog za uplatu od 25.02.2021.” gdje se vidi datum a osim pomenutog radnika obezbeđenja, unutar banke bile su još dvije ženske osobe za šalterima, koje su čule naš razgovor.
Naknadno sam ustanovio da je pomenuta banka sa sjedištem u Turskoj no kako god, ne radi se o ambasadi niti konzulatu, gdje bi eventualno važili zakoni Turske, nego o pravnom licu, poslovnoj firmi, odnosno banci – javnom mjestu, gdje moraju važiti zakoni i odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

PRILOZI

Javna krivična prijava za terorizam i više drugih krivičnih djela protiv organizirane grupe – mejl
Kršenje ljudskih prava organizovanim lažiranjem pandemije – mejl
Račun i nalog za uplatu od 25.02.2021.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Zdenkobajo@gmail.com
065831902

Related posts

Leave a Comment