AKTUELNOSTI KRIMINAL POLITIKA REGION 

KRIMINALISTIČKA POLICIJA JE MAFIJAŠKA TERORISTIČKA ORGANIZACIJA

KRIMINALISTIČKA POLICIJA U BIJELJINI JE FORMALNO PRIJAVLJENA TUŽILAŠTVU KAO TERORISTIČKA ORGANIZACIJA NO MNOGO PRECIZNIJE I JASNIJE JE DA IH GRAĐANI I ČASNI PROFESIONALCI U SLUŽBI, KOJIH MOGUĆE IMA ALI IH NIKAD NISAM SREO DO SADA, TRETIRAJU I DOŽIVLJAVAJU KAO NAJOBIČNIJU BANDU SA METODAMA U RAVNI SA GESTAPOOM, AL KAIDOM I SLIČNIM PRIMJERIMA IZ “BEZBJEDNOSNIH SLUŽBI” SVJETA POZNATIH PO “FALSE FLAG” PROJEKTIMA…

KRIMINALISTIČKA POLICIJA JE MAFIJAŠKA TERORISTIČKA ORGANIZACIJA

Napomena : S obzirom na opasnost od zaraze, odnosno mogućnost kontaminacije prilikom transporta, dostavljam ovaj materijal u digitalnom obliku na zvanične mejlove te tražim da mi na isti način bude odgovoreno… na mejl Zdenkobajo@gmail.com.

OBAVJEST I ZAHTJEV DIREKTORU POLICIJE I NAČELNIKU PU BIJELJINA

Tokom postupka 80 0 Pr 100636 18 Pr, pred sudom u Bijeljini, pismeno sam tražio i od MUP-a i od sudske policije i o tužilaštva u Istočnom Sarajevo, te od suda u Sokocu da dostave dokaze o pravnom osnovu za djelovanje konkretnog dana, (Zahtjev i obavještenje MUP-u po osnovu prava iz ustava i zakona) što niko od pomenutih nije učinio, čime su suštinski potvrdili svoju nelegalnost.
Zakonom je naime propisano da Okružno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu ima nadležnost na teritoriji Okružnog suda u Istočnom Sarajevu a osnovni sud u Sokocu na teritoriji nekoliko opština u tom kraju i za bilo kakvo djelovanje izvan tog područja moraju dobiti rješenja Republičkog tužilaštva. odnosno Vrhovnog suda Republike Srpske.
Jedini odgovor na moje dopise je dostavila sudija Malović Branka iz suda u Sokocu u kome kaže, (Sokolac sud odgovor od 03.10.2018.) da nema nikakvo rješenje o prenosu nadležnosti te da se oslanja na eventualno rješenje tužilaštva u Istočnom Sarajevu, koje niti ima u spisu, niti ga je ikada vidjela.
Na ovaj način, sudija Malović je praktično skinula sa sebe odgovornost, pred VSITV-em, UDT-om itd a MUP, sudska policija i tužilaštvo u Istočnom Sarajevu to nisu učinili.
No čak i da je tužilaštvo u Istočnom Sarajevu imalo regularno rješenje o prenosu nadležnosti, to još uvijek nije osnov za nadležnost suda u Sokocu jer o njihovoj nadležnosti izvan zakonom propisane, odluku može donijeti samo Vrhovni sud a dopis “Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018.” sam imao čak 3 mjeseca prije napada na mene, što naravno niko od njih nije znao.


I iz dokumenta vrhovnog suda se vidi da je nadležnost osnovnog suda u Sokocu lažirana, jer ne postoji nikakav krivični predmet u kome sam ja stranka.
Sudija Malović Branka je to a što je nebitno za ovaj dopis, veoma dobro znala, no nije se usudila suprostaviti tiraniji kriminalca Luke Borovčanina, predsjednika suda, koji je aktivno učestvovao u pripremi mog ubistva sa drugim pripadnicima klana.
Pripadnici MUP-a, koji su dana 27. septembra 2018. izvršavali naloge pomenutih kriminalaca i njihovih saučesnika, nastavljaju i dalje da im pomažu, prikrivajući dokaze i činjenice, koje su im poznate a što ću u nastavku djelimično opisati.
Naime, poslije dopisa Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Rajku Čoloviću i Luki Borovčaninu, isti nisu dostavili rješenja ni njima u Vijeće ni meni jer ih nemaju, nego su pokušali da me ubiju, nakon čega sam o tome dostavio dokaze vijeću te je kriminalac Rajko Čolović, razriješen dužnosti. Činiti krivično djelo u okviru službenih dužnosti sudije ili javnog tužioca je jedan nivo kriminala a lažirati nadležnost i djelovati izvan okvira, zakonom ograničenih dužnosti je nešto sasvim drugo i neuporedivo teži kriminal, skoro u ravno toga da se taksista ili konobar recimo, predstavljaju kao sudije i tužioci te falsifikovanim dokumentima traže asistenciju policije, kako bi organizovali likvidaciju nekog “nepodobnog” lica iz “crne knjige”” ili sličnih pamfleta mafijaškog klana.
Iz dokumenta “UDT DI 009312 19” koji sam dobio tek 2020-te, se to može vidjeti a sama smjena je obavljena znatno ranije, pošto je na mjesto glavnog tužioca imenovana Vukadin Anica, još u junu 2019. godine, (Imenovanje Vukadin Anice 21.06.2019) dok je Čolović smijenjen prije toga.


Važno je istaći i da je pripadnik mafijaškog klana, Luka Borovčanin, pokušao da preuzme poziciju glavnog okružnog tužioca u Istočnom Sarajevu, prijavivši se za upražnjeno mjesto sa osnovnim ciljem da prikrije dokaze o njihovim krivičnim djelima i sabotira istrage o tome, što je VSTV-e spriječilo pa je Borovčanin bio prisiljen povući kandidaturu neposredno pred izbor novog glavnog tužioca.
Čolović Rajko je inače prema zakonu, imao mandat do decembra 2019. godine, (Imenovanje Rajka Čolovića 17.12.2013.) te je očito da je smijenjen ranije, zbog teških krivičnih djela koje je počinio.
No, disciplinski postupak je jedno i smjena sa te pozicije takođe a nešto sasvim drugo i mnogo značajnije je krivična istraga, vezano za te teme i to opstruiše MUP, već dvije godine, prikrivajući činjenice i dokaze o tim događajima.
Veoma je važno ustanoviti, šta je radio i u ime koga, inspektor Dejan Minić u prostorijama Policijske stanice Bijeljina II, čineći krivična dijela na moju štetu i nagovarajući druge da rade isto.
Da li mu je instrukcije davao, možda inspektor Marković Dragoslav ili Rajko Čolović. Da li je to možda činio neki drugi tužilac iz Istočnog Sarajeva ili iz Bijeljine i možda opet po nalozima Rajka Čolovića.
Poslije mog dopisa MUP-u i Predsjedniku RS, te reakcije na to, (Odgovor službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020. sa prilozima) a potom i “Javne instrukcije policiji o pravilnom postupanju 29.07.2020.” u tv nastupu, ministar pojašnjava službenicima da nisu smjeli i ne smeju ubuduće izvršavati ničije nezakonite naredbe, nego ih moraju odbiti. Naprotiv 27.09.2018. ne samo da su izvršavane nazakonite naraedbe kriminalaca koji su se krili u pozadini, nego je dokumentacija falsifikovana i službenici nastavljaju slušati nezakonite naloge i prikrivati zločine, umjesto da postupe po zakonskim odredbama i razotkriju dokaze i počinioce.


Ja naravno vrlo dobro znam da su navedeni pripadnici Sokolačkog klana, planirali da me ubiju, no uz dosadašnju pomoć MUP-a, očito je da će pokušati negirati bilo kakvu odgovornost za kriminal u Policijskoj stanici Bijeljina II a nezakonito montiranje nelegalnih predmeta, predstaviti kao svoju ili grešku nekog drugog.
S tim u vezi, skrećem pažnju da je predmet u Istočnom Sarajevu bio dodijeljen Jovani Tomaš, koja je imenovana na tu dužnost tek u martu 2017-te, (Jovana Tomaš – imenovanje 09.03.2017.) dok je predmet otvoren još 2015. godine.
Potpuno je jasno da taj lažirani predmet, nije mogao biti formiran bez znanja Rajka Čolovića kao glavnog tužioca no da li ga je on vodio dvije godine ili neko drugi do preusmjeravanja ka Tomaš Jovani, tek pridošloj i neupućenoj u legitimitet otvaranja predmeta, još uvijek se ne zna a neki od onih koji su to mogli znati, više nisu među živima.
Naime, neposredno pošto sam prvi put pismeno zatražio kopiju rješenja o prenosu nadležnosti, smrtno je stradala tužilac Biljana Petrović, poslije saobraćajne nesreće u kojoj je ostalih 4 saputnika, ostalo praktično neozlijeđeno a tužilac je preminula poslije zadržavanja u bolnici.
Znajući kakve su metode i monstruoznost mafijaškog klana, zaista sam sumnjičav prema toj zvaničnoj verziji i sumnjam da je tužiteljka možda i otrovana a još je sumnjivija smrt tužioca Dragana Ninkovića 30.06.2020. za koga je zvanično objavljeno da je izvršio samoubistvo, opet samo nekoliko dana poslije mog dopisa u OJTIS gdje sam kao glavno postavio pitanje – koji je tužilac zadužio lažirani predmet protiv mene 2015-te i je li ikada vidio rješenje o prenosu nadležnosti.


To su dakle dva pripadnika Okružnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu, najbližih saradnika Rajka Čolovića, koji su znali praktično sve detalje o njegovim zločinima, počinjenim tokom više godina a da li se zaista radi o nesrećama i samoubistvima ili o smišljenim ubistvima, predstavljenim kao zadesi, neka svako sam procjenjuje a tužilaštvo će nadam se imati i ovo u vidu.
I na kraju, glavni motiv za sve prethodno navedeno je ubistvo i prikrivanje ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, izvršenog prilikom krijumčarenja mafijaškog klana sa područja Sarajeva, (Izjave aktera šverca i ubistva) u Bobar grupu, preko koje se kako znamo istovremeno pljačkalo stotine miliona maraka svake godine a možda se radi i o milijardama. Iz sadržaja izjava vozača koji su kako kažu dovezli 4 paketa robe a direktor sledećeg jutra zatekao samo paket, jasno se vidi da je u pitanju jedan od zaštićenih transporta narkotika, koji je pod kontrolom paradržavnih mafijaških struktura unutar MUP-a a poznato je da je droga, “državni posao” koji rade takozvane bezbjednosne službe, čime obezbjeđuju “crne fondove” za finansiranje svojih sluga i pripreme likvidacija.
PREMA TOME, KRIMINALISTIČKA POLICIJA U BIJELJINI JE FORMALNO PRIJAVLJENA TUŽILAŠTVU KAO TERORISTIČKA ORGANIZACIJA NO MNOGO PRECIZNIJE I JASNIJE JE DA IH GRAĐANI I ČASNI PROFESIONALCI U SLUŽBI, KOJIH MOGUĆE IMA ALI IH NIKAD NISAM SREO DO SADA, TRETIRAJU I DOŽIVLJAVAJU KAO NAJOBIČNIJU BANDU SA METODAMA U RAVNI SA GESTAPOOM, AL KAIDOM I SLIČNIM PRIMJERIMA IZ “BEZBJEDNOSNIH SLUŽBI” SVJETA POZNATIH PO “FALSE FLAG” PROJEKTIMA.
Zločinac Marković Dragoslav je kao pripadnik kriminalistike policije i u ime kriminalističke policije u sadejstvu sa saučesnicima, prvo omogućio kamionu koji je dovezao krijumčarenu robu da pobjegne sa mjesta zločina a onda su sa ubijene djevojčice, uklonili materijalni dokaz ubistva njen dječiji ruksak.
Kaiš tog ruksaka je dvostruko presječen prilikom smrtonosnog ranjavanja djevojčice, (Snimci dječjeg ruksaka) a onda su zločinci, pošto su ga uklonili, oprali ostatak kaiša hemijskim sredstvom da saperu tragove masti i ulja potekle od kamiona koji je pobjegao, te su predmet uklonili iz svih istražnih radnji i o tome nisu obavijestili tužilaštvo.


To se nesporno može vidjeti iz dokumenata suda i tužilaštva “Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128) od 15.04.2015.” te “Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.”.
Ono što se ne vidi odmah a veoma je bitno je to da sam po pribavljanju tih dokumenata odmah pokretao pravne radnje i reakcija na to je 2015-te, bilo montiranje nelegalnog predmeta u tužilaštvu u Istočnom Sarajevu a 2017-te, poslije izjašnjenja tužilaštva, intenziviraju se pokušaji da budem ubijen u okolini Bijeljine te onda pokreću radnje da se namamim ili odvučem na Sokolac i tamo likvidiram.
S obzirom da je kriminalistička policija pokazala veoma jasno svoj zločinački karakter od njih više ništa i ne može da se očekuje te o svemu obaviještavam Načelnika policijske uprave Bijeljina i Direktora policije te zahtijevam da oni preduzmu sve potrebne radnje da se pomenuti kriminalci suspenduju sa svojih pozicija kao što je to učinilo i Visoko sudsko i tužilačko vijeće sa zločincem Čolovićem.
Službenici Siniša Vrućinić i Stanko Stanišić se moraju hitno saslušati i odlučiti hoće li biti saučesnici u tom zločinu ili svjedoci a pošto tužilaštvo nije dobilo nikakve dokumente o stanju u kome se nalazi materijalni dokaz ubistva, MUP mora da istraži, zašto je inspektor Marković Dragoslav, uklonio taj materijalni dokaz i prikrio sve činjenice o njemu.
Ko je i zbog čega uklonio materijalni dokaz za ubijene djevojčice, ko je kaiš dječjeg ruksaka oprao benzinom i zbog čega je to učinio te zašto o tome nije obaviješteno tužilaštvo, porodica i javnost a u kakvom stanju se nalazi materijalni dokaz, može se vidjeti, (Snimci dječjeg ruksaka) na priloženim fotografijama.
Očekujem da me načelnik policijske uprave i direktor policije odmah obavijeste o preduzetim radnjama i zatraže da im dostavim materijalni dokaz ubistva te da se o svemu otkrivenom obavijesti javnost i tužilaštvo. U suprotnom, isti će postati saučesnici zločinaca i ubica, pripadnika terorističke organizacije…

PRILOZI

Rješenje po 80 0 Pr 100636 18 Pr od 29.10.2019.
Zabilješka SP 1774-18 od 27.09.2018.
Zabilješka 15-01-3-052.7-2045-18 od 27.09.2018.
Zahtjev za informacije 29.01.2018.
Sokolačka gimnazija – sokolački klan
Penzionerska kafica
UDT DI 009312 19 od 27.01.2020.
Vstv 01-07-10-28-121-2018 od 30.07.2018.
Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018.
RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.
Zahtjev i obavještenje MUP-u po osnovu prava iz ustava i zakona
Sokolac sud odgovor od 03.10.2018.
Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018.
Imenovanje Vukadin Anice 21.06.2019
Imenovanje Rajka Čolovića 17.12.2013.
Odgovor službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020. sa prilozima
Javne instrukcije policiji o pravilnom postupanju 29.07.2020.
Jovana Tomaš – imenovanje 09.03.2017.
Izjave aktera šverca i ubistva
Snimci dječjeg ruksaka
Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128) od 15.04.2015.
Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Zdenkobajo@gmail.com
065831902

Related posts

Leave a Comment