AKTUELNOSTI KRIMINAL POLITIKA REGION 

KONSTRUISANJE AMNEZIJE U SVRHU PRIKRIVANJA UBISTVA OD STRANE TUŽILAŠTVA

U Zapisniku o saslušanju svjedoka koji je sačinjen od službenika Odsjeka za saobraćajne istrage MUP-a KS, broj:02/1-4-1-04-31-41/16, od 10.02.2016. godine svjedok Alisa Mutap izjavljuje:

 

– ” da sam kao veoma oprezan pješak sigurna da u tom momentu nisam začula kretanje automobila ili bilo kakvog drugog vozila ”

– ”ja lično sumnjam da nas je auto uopšte udarilo”;

– ”ostavljam i mogućnost da nas je neko napao pogodnim predmetom tako što je bio sakriven iza drveta.”
______________________________________________

U Zapisniku o saslušanju svjedoka koji je sačinjen od službenika Odsjeka za saobraćajne istrage MUP-a KS, broj: 02/1-4-1-04-31-41/16, od 13.02.2016. godine svjedok Zijad Mutap izjavljuje:

– ”Da bi dana 12.02.2016. godine kako sam već rekao, rekla, tata ja sam se sada sjetila da je u tom momentu nakon što je zadobila udarac vjerovatno bila u klečećem ili ležećem položaju, vidjela vozilo zelene boje, te njoj nepoznatog mladića, kako prilazi vozilu zelene boje i ulazi na mjesto suvozača, i tom prilikom je kroz prozor suvozačevih vrata vidjela da joj se on cinički smije. Dalje šta mi je rekla, da je kosa mladića koji joj se smijao bila ‘razbarušena’, dužine oko 5-7 cm, i da se zeleno vozilo nakon toga pokrenulo i velikom brzinom otišlo ulicom Velika Aleja prema Vrelu Bosne.”
______________________________________________

U Službenoj zabilješci koja je sačinjena od službenika Sektora kriminalističke policije Odjeljenja za opći kriminal MUP-a KS, broj: 02/2-2-1-97/16, od 22.02.2016. godine, stoji da je ista sačinjena u vezi telefonskog poziva i razgovora sa Mutap Zijadom iz Sarajeva, u vezi krivičnog djela Ubistva iz člana 166 KZ FBiH na štetu Memić Dženana iz Sarajeva. Zabilješku je sačinila Hasanbegović Sanela, i u njoj piše:

– ”Dana 21.02.2016. godine, na službeni telefon pozvao me je Mutap Zijad, te je ponovio informaciju koju mi je saopštio dana 20.02.2016. godine, te kazao da je slike navedenih lica pokazao svojoj kćerki Alisi, koja je navela da jedno od lica sa spiska liči na izvršioca kojeg se ona sjeća, a kojeg je opisala u svojoj izjavi policijskim službenicima, te je isti zamolio da mi procjenimo sigurnost njegove kćerke o prepoznavanju navedenog lica sa slike.”
______________________________________________

U Zapisniku o saslušanju svjedoka koji je sačinjen od službenika Sektora kriminalističke policije Odjeljenja za opći kriminal MUP-a KS, broj: 02/2-2-1-162/16, od 30.05.2016. godine, svjedok Mutap Esma izjavljuje:

– ”Dana 10.02.2016. godine, moja kćerka je na osnovu povreda zaključila da nije moguće da ih je vozilo udarilo…”

Dana 05.03.2016. godine na internet portalu Klix.ba u 19:26h javnosti se putem otvorenog pisma pod izdvojenim naslovom ”Oni koji su ubili Dženana, pokušali su ubiti i Alisu” obratila porodica Mutap Alise. U svome obraćanju su naveli:

– ”Javnosti je malo poznato, da je ona također pretučena te kobne noći.”

– ”Ubica/e rahmetli Dženana Memića je pokušao ubiti i Alisu. Ona nije bila nijemi svjedok koji je posmatrao, kako se nagađa u medijima, nego je pronađena krvava i pretučena. Zbog čega i zbog koga se kriju takve informacije?”

– ”…jer mi želimo saznati ko je ubica rahmetli Dženana Memića, i ko je pokušao ubiti Alisu. Koji bi otac štitio nekoga ko je brutalno pretukao njegovu kćerku i počinio ubistvo?”

– ”Porodica Alise Mutap je u stalnom kontaktu sa policijom i Tužilaštvom, insistiramo da se istraga privede kraju, i a se pronađe ubica rahmetli Dženana Memića i taj ili ti koji je pokušao ubiti Alisu.”

U svojim Izvještajima koje su radili po naredbi Kantonalnog tužilaštva KS, broj: T09 KT 0098711 16, od 06.07.2016. godine, a Izvještaji su rađeni dva puta i to 15.07.2016. godine, broj: 2261/2016 i 19.07.2016. godine, broj: 2276/2016, doktori, prof.dr. Kemal Dizdarević i prof.dr. Sandra Vegar-Zubović su utvrdili da nema potresa mozga NITI IMA AMNEZIJE.

Pravda za Dženana Memića

Related posts

Leave a Comment