AKTUELNOSTI KRIMINAL POLITIKA REGION 

KAKO SE KONSTRUIRALA LAŽNA OPTUŽNICA ZA UBISTVO DŽENANA MEMIĆA

Tako, negdje oko 21 sat sinoć, dopisivah se sa jednim tužiocem, koji mi u našoj konverzaciji reče, da sam „još uvijek jedan od rijetkih koji se bori za istinu na neki svoj način, a da mnogi šute“…

Da, to je točno! Mnogi šute od onih koji su pozvani, da gromkim glasom korupciju raskrinkavaju. Došlo je vrijeme, kada se tužioce mora moliti, da rade svoj posao.

Nakon sinoćnjeg našeg dopisivanja, „duša mi je sad potresena i ne znam što da kažem“, a da opet o slučaju ubojstva mladog studenta Dženana Memića ne progovorim. Kao što je javnosti poznato, u predmetu „Dženan Memić“ na Kantonu Sarajevu izvršena je destrukcija vladavine pravde i zakona, a što je u tome svijetlu više puta i Visoki predstavnik OHR-a u BiH dr. Valentin Inzko spomenuo u svome Izvještaju u Vijeću sigurnosti UN-a slučajeve ubistva dva mlada studenta Dženana Memića iz Sarajeva i Davida Dragičevića iz Banja Luke, ukazujući da još uvijek nema nikakvog napretka u istrazi, a kada su u pitanja ova dva slučaja, koja su potresla region, a pravosuđe BiH dekadentnim učinilo.

I tako dopisujući se sa tužiocem, saznah novih informacija.

Jedan inspektor kantonalnog MUP-a Sarajevo (ime poznato redakciji), koji je jako dobro upoznat sa predmetom „Dženan Memić“, tvrdi i kaže, da je bio prisutan, kada je informant i podobni advokat Kantonalnog tužiteljstva Sarajevo Omar Mehmedbašić osobno rekao Dalidi Burzić, tadašnjoj glavnoj kantonalnoj tužiteljici Kantona Sarajevo, kada se tražilo izmišljene krivce na koga da smrt Dženana Memića svale, da se našlo Rome – Ljubu i Bekriju Seferovića, koji su kasnije dva puta presudom Kantonalnog suda u Sarajevu oslobođeni od optužbi za smrt Dženana Memića.

Prema kazivanju inspektora Kantonalnog MUP-a Sarajevo, advokat Omar Mehmedbašić je pred njim, osobno Dalidi Burzić sugerirao, da Romi kažu, da su Dženana Memića motkom ili palicom po glavi udarili, jer se vidi da prometne nesreće nije ni bilo, te da mladić ni na koji način nije mogao navedene povrede u prometnoj nesreći zadobiti.

Međutim, prema kazivanju inspektora, Romi su prihvatili, da lažno u istrazi potpišu priznanje, da su odgovorni za smrt Dženana Memića iz nehata, tipa naleta vozila na pješaka, što je tada postignut kompromis sa njima, jer nisu htjeli da dugo robijaju, a za koje priznanje im je nuđena novčana nagrada, ali nisu pristali da potpišu gotovo priznaje, da su mladića motkom ili palicom po glavi udarili, jer bi se tada radilo o ubistvu sa umišljajem za što je zaprijećena mnogo teža kazna od kazne, da je mladić stradao samo u prometnoj nesreći tipa nalet vozila na pješaka.

Dženan Memić, ubijen je 08.02.2016. godine u Velikoj Aleji na Ilidži. S tim u vezi, Sarajevsko kantonalno tužiteljstvo, na čelu s Dalidom Burzić, dana 07.03.2016.godine, donijelo je Naredbu o sprovođenju istrage protiv N.N., osoba, zbog krivičnog djela „Ubistva“, na štetu Dženana Memića, koja istraga je vođena sve do 24.06.2016. godine, točnije sve do onoga momenta, dok Tužiteljstvo Kantona Sarajevo sprovodeći istragu, nije uvidjelo, da su za smrt Dženana Memića odgovorni oni, koji imaju sasvim dovoljno novaca i zlata, da podmite i Tužiteljstvo, policiju i vještake, da sačine i pred sudom prezentiraju lažne nalaze. U međuvremenu, Tužiteljstvo KS tražilo je izmušljne krivce! I Našlo ih je. Trebalo im je 100-inu dana!

Međutim, prethodno je glavna kantonalna tužiteljica Dalida Burzić u nekoliko navrata svojim dopisom, broj: A-429/16 od 19. 04. 2016. godine obavijestila roditelje ubijenog Dženana Memića o tome, kako “Tužiteljstvo KS radi intezivno poduzimajući sve mjere i radnje u okviru svoje nadležnosti, u cilju rasvjetljavanja okolnosti pod kojim je počinjeno krivično djelo ubojstva Dženana Memića, a sve s ciljem identifikacije izvršitelja krivičnog djela i krivičnog gonjenja”.

Nadalje je istakla Dalida Burzić, “ukoliko ovo Tužiteljstvo utvrdi da postoji nečija odgovornost za pogrešan smjer istrage, Tužiteljstvo će poduzeti sve mjere i radnje, u okviru svoje nadležnosti”! No, tu nije kraj: Burzićeva je otišla dalje, pa je pred Murizom Memićem i odvjetnikom Ifetom Feragetom tvrdila, kako „On njega nije htio namjerno ubiti, da je to bilo naguravanje koje je eskaliralo“. Kako god, upravo će vrijeme pokazati, da je Burzićeva ta, koja je najodgovornija za svjesni i namjerni pogrešan smjer istrage, u tom skandaloznom sudsko-tužiteljskom slučaju bez presedana u skrivanju i prikrivanju pravih ubojica mladića Dženana Memića, za koje prikrivanje se ista sumnjiči.

Kada je Kantonalnom tužiteljstvu Sarajevo u izvjesnom vremenu postalo jasno, ‘ko je i zašto ubio Dženana Memića, naprasno je istraga o ubistvu prekinuta, i nikada do kraja završena. Preko noći je Tužiteljstvo Kantona Sarajevo prekvalifikovalo krivično djelo: iz „Ubistva“ iz člana 166. KZ F BiH, na štetu Dženana Memića odjednom u teško krivično djelo „Ugrožavanja javnog saobraćaja“ iz člana 336. stav 2. u vezi sa članom 332. stav 1. KZ FBiH, na štetu Dženana Memića, tvrdeći sada, kako je Dženan Memić ipak stradao u prometnoj nesreći.

Samo nekoliko mjeseci od smrti Dženana Memića, Kantonalno tužiteljstvo Kantona Sarajevo optužilo je Ljubu i Bekriju Seferović za smrt Dženana Memića, te shodno lažnom priznanju Ljube Seferovića, optužbu konstruiralo, tvrdeći, da je „Ljubo Seferović nailaskom na pješake Dženana Memića i Alisu Mutap, koji su se kretali sredinom kolovoza u pravcu kretanja vozila, skrenuo pogled s kolovoza na muzički uređaj u vozilu, da bi promijenio muziku, i udario u pješake, usljed čega je lijevim čeono-bočnim dijelom svoga vozila na zaobljenju prednjeg branika s lijeve strane po vertikali u području lijevog fara vozila udario pješaka Memić Dženana koji je u tome momentu iskoračio ulijevo, s osloncem na lijevu nogu, a pri tome je zadnji donji dio pješaka ispod pojasa bio izložen naletu lijevoga fara i plastičnih dijelova oko ovoga ruba kao i prednjeg poklopca s lijeve strane, dok je usljed brzine kretanja vozila glava Memić Dženana inercijom snažno zamahnuta unazad i sa lijevim potiljačnim dijelom ostvarila kontakt sa ramom prednjeg vjetrobranskog stakla sa lijeve strane vozila…“.

Od samoga početka Muriz Memić i odvjetnik Ifet Feraget tvrdili su, da Dženan Memić nije stradao u prometnoj nesreći, već da je ubijen na jedan podmukao način. Nakon dvije godine suđenja u režiji „sklepanih“ epizoda pravosudno-policijske mafije na Kantonu Sarajevo, Kantonalni sud u Sarajevu dva je puta donio Presudu, kojom se Ljubo i Bekrija Seferović oslobađaju od optužbi za smrt Dženana Memića.

U zaključku presude stoji, da je „Sud došao do zaključka, da nema pouzdanih dokaza, da su optuženi Ljubo i Bekrija Seferović počinili krivičnopravnu radnju, koja im se stavlja na teret“. Svi vještaci koji su vještačili, zaključili su u svojim nalazima, da Dženan Memić nije nastradao u prometnoj nesreći!

Kritične noći, da ubijenim Dženanom Memićem bila je prisutna njegova djevojka Alisa Mutap zvana Mutava, koja se pred sudom pozivala, da je kritične noći, kada je Dženan ubijen pozivala na amneziju, tvrdeći da se ne sjeća ubojica Dženana Memića. Međutim, u presudi sud zauzima stav: „Sud je stekao dojam, da Mutap Alisa ne iznosi cijelu istinu, da prikriva određene činjenice, da je nesigurna u ono što izjavljuje, ona zna što se dogodilo, ali to svjesno prikriva i ne želi da kaže, ona nema amneziju, a samo njezino držanje pred Sudom je bilo popraćeno nesigurnošću, nervozom… Sud nije prihvatio iskaz Mutap Alise iz razloga, da je nesporna činjenica, koju je Sud utvrdio po nalazu vještaka dr. Kučukalića, da Alisa Mutap nema amneziju i da ako ju je i imala kratkotrajnu fragmentiranu amneziju, da bi se kod takve amnezije sjećanja brzo vratila, ovu činjenicu je dodatno potvrdilo i mišljenje istog vještaka, koji je izjavio, da Alisa Mutap nije imala takve povrede mozga, koje bi izazvale amneziju, što je potvrdio i vještak Karan, te medicinska dokumentacija na ime Mutap Alise u kojoj je vidljivo, da ista nema povrede mozga, kao i tvrdnja vještaka, da trauma koju je doživjela nije mogla izazvati trajnu amneziju. Sud na osnovu svega navedenog nije mogao prihvatiti iskaz svjedoka Mutap Alise, jer je očito, da ista zna što se zaista dogodilo, ali da to ne želi da kaže, samo njezino držanje pred Sudom je bilo popraćeno nesigurnošću, nervozom, te je u konačnici prihvaćen samo dio njezinog iskaza u kojem je izjavila, da se nalazila skupa sa preminulim u ulici Velika Aleja, jer je to nesporna činjenica, koju su potvrdili svjedoci Hrvat Džafer i Nebojša Veljović“ – zaključuje Sud.

Prethodno je, inspektorica MUP-a KS Sanela Hasanbegović sačinila službenu zabilješku broj: 02/2-2-1-97/16 od 22. 02. 2016. godine, samo nekoliko dana od ubojstva Dženana Memića prema kojoj je upravo Alisa Mutap sa sigurnošću prepoznala jednog od napadača, citiram dio: „Dana 21. 02. 2016. godine, na službeni telefon pozvao me Mutap Zijad, te je ponovio informaciju koju mi je priopćio dana 20. 02. 2016. godine, te kazao da je sa slike navedenih lica pokazao svojoj kćerci Alisi, koja je navela da jedno od lica sa spiska liči na izvršitelja kojeg se ona sjeća, a kojeg je opisala u svojoj izjavi policijskim službenicima, te je isti zamolio, da procijenimo sigurnost njegove kćerke o prepoznavanju navedenog lica sa slike“.

Josip Šimić-Đinđić

Related posts

Leave a Comment