AKTUELNOSTI KRIMINAL POLITIKA REGION 

KAKO ORGANIZOVATI NAROD I DRŽAVU

KAKO DALJE …

Živimo u vremenu brzog tehnološkog napredka koji stvara potrebu za društvenim promjenama koje bi trebale biti na dobrobit svih pripadnika jednog naroda.

U srednjem vijeku, kada se uglavnom živjelo na selu i vjekovima skoro pa ništa nije mijenjalo, za egzistenciju pojedinca, presudan uticaj je imala porodica.

Naslijeđena zemlja i stoka su bili osnov njegove egzistencije.

Danas, na početku 21 vijeka, kada većina stanovništva živi u gradovima, uloga rješavača naših egzistencijalnih problema pripada državi-društvu.

A kako nju organizovati?

U tehničkim naukama, kao pomoć za rješavanje složenih problema, koristimo pomoćne „alate“.

Jedan od njih, koji je često koristio Anjšajn, je misaoni eksperiment.

Prepustite mašti na volju, i zamislite da vam je neko dao RS sa njenim ljudskim i materijalnim resursima da je vodite tako da niko ne poželi da ode iz nje?

I kao što svako od nas nije birao svoj izgled, skoro da ni karakter nije mogo birati.

Kome onda u društvu povjeravati odgovorne poslove?

Onima koji kupuju diplome, lažu, kradu i nažalost i ubijaju ili onim drugima, koji ništa od tih nakaradnih sklonosti nemaju?

Ovi prvi, skoro pa redovno se udružuju, za njih je lični interes i religija i ideologija.

Slijedi, da za odgovorne društvene funcije treba postavljati moralne i stručne ali bez bjanko mjenice za odgovornost.

Kako naša obrazovna sposobnost nije univerzalna, već usko stručna, onima koji donose odluke, iste trebaju pripremati eksperti iz pojedinih oblasti.

Tako bi trebala nekako funcionisati nova politička nada RS-Pokret Pravde, ukoliko budemo imali potreban nivo društvene svijesti, pa da na dan izbora obavimo svoju građansku dužnost masovnije od onih kojima je lični, a ne opšti interes svetinja.

Pero Petrovic

Related posts

Leave a Comment