AKTUELNOSTI KRIMINAL POLITIKA REGION 

Javna preduzeća su pretvorena u poligon za pljačku

Haos u javnim preduzećima u Republici Srpskoj…

 

MMF je u oktobru 2019, zbog skandala sa nameštenim tenderom Državne Lutrije Republike Srpske uradio sveobuhvatnu analizu rada javnih preduzeća u Republici Srpskoj i došao do zaprepašćujućih saznanja. Kriminalni skandal koji se desio sa nezabeleženim nameštanjem tendera za strateškog partnera Drzavne lutrije ustvari nije usamljeni slučaj, već se radi o dobro organizovanoj matrici koja se sprovodi po gotovo svim javnim preduzećima u Republici Srpskoj. Glavni pokrovitelj nameštanja tendera u Javnim preduzećima Ministarka finansija Zora Vidović, koja je dovedena samo sa ciljem da se uništavanje Javnih preduzeća uradi temeljno i da se od javnosti sakriju svi dokazi.

Činjenice iz studije MMF koju zvaničnici Ministarstva finansija Republike Srpske žele da sakriju od javnosti:

-JP predstavljaju, samo 10% dodate vrednosti ekonomiji i dovode do distorzije tržišta rada zbog toga što su prosečne plate u njima 40% više nego u privatnim firmama, bez obzira na 8% nižu produktivnost. Zbirni dugovi JP iznose oko 26% BDP-a ili ukupno čak 4 milijarde EUR
-JP ne doprinosi dovoljno privredi. Od 2015. do 2017. godine, JP su u proseku imao povrat na kapital (ROE) od – 0,3%, što ukazuje na to da su vladine investicije u sektor donosile negativne povrate
-U oblasti vlasničke politike, FBiH je tek nedavno uspostavila centralizovanu listu JP, a RS nije ažurirala svoj registar JP od 2014. godine
-Iako manje profitabilna od firmi iz privatnog sektora, plate u JP predstavljaju 30,5% ukupnih operativnih troškova istih, u poređenju sa 12% u privatnom sektoru
-Skoro 50% JP nije likvidno i zahteva i eksplicitnu i implicitnu budžetsku podršku, zakasnele neizmirene obaveze za poreze i doprinose za socijalno osiguranje, što dodatno otežava finansijsku situaciju entitetskih fondova za penzijsko i zdravstveno osiguranje i vlada. Delom kao odgovor na nedostatke likvidnosti, vlade oba entiteta su u 2017. godini obezbijedile 0,9% BDP-a ili 2,2% rashoda, kroz budžetske transfere, grantove i subvencije
-Više od 78% JP su u kategorijama visokog ili veoma visokog rizika finansijske poluge. Prema kriterijumu indeksa upravljanja, JP u BiH i RS druga su najgora od svih bivših socijalističkih zemalja Evrope

Preporuke MMF koje se hitno moraju primeniti:
• Jasna vlasnička politika (postojanje registra JP, profesionalni menadžment u JP bez upliva politika, pogotovu u imenovanju članova nadzornih odbora itd.)
• Finansijski nadzor (obavezni završni godišnji finansijski izveštaji koji prolaze eksternu reviziju)
• Fiskalni kriterijumi (strogo definisani uslovi pod kojima se mogu odobravati dodatna zaduživanja)

Ministarstvo finansija Republike Srpske krije od javnosti da uskoro kreće nova runda razgovora sa MMF, gde će pljačka u javnim preduzećima biti osnovna tema. Na nedavno nameštenom tenderu za strateškog partnera Državne Lutrije Republike Srpske, za pobednika je izabrana firma koja je registrovana 40 dana pre raspisivanja tendera, bez prihoda, sa 2 zaposlena, i ne zadovoljava ni jedan uslov iz tendera.

Odbačene su prijave 2 najveće regionalne firme i najveće američke firme, koje su ponudile ravno 25x jeftnijiu uslugu od pomenute fantomske firme. Ministarstvo Finansija Republike Srpske je samo na ovom tenderu dobilo preko 10 tužbi sa odštetnim zahtevom od nekoliko desetina miliona eur, koji će doći na naplatu.

Sudjenje protiv BiH počinje sredinom Februara u Washingtonu i preko 60 najeminentnijih advokata iz zemlje, regiona i sveta je angažovano da brani brutalno oštećena preduuzeća. Ministarka Zora Vidović koja se godinama unazad bavi isključivo zataškivanjima poreskih utaja, sada se samo bavi osvetama protiv firmi koje ukazuju na nezakonje i brutalno gaženje ustava i zakona.

Šalju se inspekcije koje pišu izmišljene kazne, vrše se pritisci na sudove da donose nezakonite presude, preko sudije osnovnog suda Zorana L. iz Doboja. Angažuju se lokalni kriminalci da prete menadžmentu iz Srbije, pale se kladionice firmi iz Srbije, i policija pod pritiskom ne sme ni da pronadje počinioce.
Proteruju se strani investitori pre svega iz Srbije dok se u isto vreme glumi bratska ljubav, tražeći od pomoć iz Srbije za “ugroženu braću i sestre” koji ne rade ništa sem što proteruju strane investitore i nameštaju tendere za članove uze familije ostavljajući za sobom ekonomsku pustoš u Republici Sprskoj. Po nivou investicija Republika Srpska je rame uz rame sa Vanuatuom, dok u isto vreme Ministarstvo Finansija Republike Srpske falsifikuje budžet za 2020. lažno prikazujući stavke, kako bi izmislile suficite koji ne postoje, u isto vreme zadužujući se 6x više nego što je izmišljeni suficit. Prema zaključku MMF ni jedan završni račun ni jednoj javnog preduzeća u Republici Srpskoj nije urađen ni po jednom računovodstvenom standardu, koji bi mogao da prodje bilo koju eksternu reviziju. Svi završni računi su radjeni na nivou alhemije, pre nego bilo kakve računovodstvene procedure.

Alo

Related posts

Leave a Comment