AKTUELNOSTI KRIMINAL POLITIKA SVIJET 

ISTINA SE PROGLAŠAVA LAŽI, A LAŽ ISTINOM

Mislav Kolakušić u govoru na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta…

Poštovane kolege, prethodnih skoro godinu dana svjedoci smo teškog kršenja osnovnih ljudskih prava…
Kako u državama, članicama Evropske Unije, tako i u cijelom svijetu.
Krše se prava, na rad, na slobodu kretanja, na idealnu i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu.
Krši se pravo na slobodu govora.
Uvedena su paradržavna tijela, parapolitička tijela, različiti nacionalni štabovi, koji su između ostalog i protiv ustavni.
I oni donose odluke, kojima se ukidaju osnovna ljudska prava.
Tako nešto je nedopustivo.
Krši se sloboda govora.
Imamo privatne kompanije, koje sprovode cenzuru.
Šutljiva većina jednostavno nema pristupa glavnim medijima.
Istina postaje laž a laž postaje istina.
Šutljiva većina može to trpiti neko vrijeme ali neće vječno.

Related posts

Leave a Comment