AKTUELNOSTI POLITIKA SVIJET 

Interesni, korumpirani i kriminalni režim

Interesna i korumpirana kasta koja trenutno vrši vlast je i u ovoj krizi pokazala da će iskoristiti svaku i najmanju šansu, kako bi si prigrabila što više moći, vlasti i utjecaja na štetu građana…

Mjere kojima svjedočimo, njihova obrazloženja i pravna utemeljenja pokazuju da vlada donosi odluke isključivo argumentima sile, bez ikakvih znanstvenih i pravnih temelja.
Nažalost, zbog takvih okolnosti nisu moguće odluke sudova, koje bi se suprostavile samovolji, tiraniji i haosu izvršne vlasti jer je pravosuđe uz časne izuzetke u čvrstom stisku režima.
Primjer iz Portugala pokazuje što znači imati neovisno pravosuđe, granu vlasti koja je, ukoliko nije okupirana od strane politike, jedina zaštita građana od samovolje izvršne vlasti.

“Prvenstveno bih htio zahvaliti Portugalskom pravosuđu, koje je pokazalo neviđenu hrabrost i nezavisnost kada je nedavno donijelo odluke…

Dakle, portugalski sudovi su donijeli odluke kojim se utvrđuje da su svi PCR testovi iznad 25 ciklusa ponavljanja lažni, odnosno da daju lažno pozitivne rezultate.
Stoga se na osnovu takvih testova, ne smiju oduzimati građanska slobode, odnosno ne smiju stavljati ljudi u izolaciju i karantin.
Jer se time krši, kako ustav Portugala, tako i Evropska konvencija o ljudskim pravima i osnovnim slobodama.
Nadalje, sudovi su utvrdili ono što svi znamo ali zatvaramo oči a to je da bolest može proglasiti isključivo liječnik a ne može se pripisivati da je neko bolestan, na osnovu administrativne odluke.
O oduzimanju slobode, može odlučivati isključivo sud u sudskom postupku.
S obzirom da su portugalski sudovi pokazali ogromnu hrabrost i nezavisnost, molim vas da učinite sve da takav princip djelovanja uvedete i u druge države u kojima je tako nešto teško zamislivo.

Related posts

Leave a Comment