AKTUELNOSTI KRIMINAL POLITIKA SVIJET 

Hemijsko oružje u jagnjećoj koži

Vi mislite da će sada uzeti pojedinačne sastojke iz vakcina da ih proučavaju, kako utiču na djecu da bi bili sigurni da su svi sastojci bezbjedni…

Oni to nisu uradili, nikad nisu uzeli pojedinačne sastojke da bi uradili testiranje bezbjednosti i da bi potvrdili da je svaki sastojak bezbjedan.
Izvršili smo jednostavan eksperiment i uzeli aluminijum hidroksid iz vakcina i ubrizgali ga miševima da bismo vidjeli šta se dešava ako kopiramo raspored vakcinacije djece.
Iznenadili smo se kada smo vidjeli, kojom brzinom su počeli da se javljaju problemi u ponašanju i to nisu samo zastoj u motorici već su imali i kognitivni deficit.
A kada smo pogledali šta se dešavalo u njihovim mozgovima i kičmenom stubu, vidjeli smo ogromnu štetu kod motoričkih neurona, što odgovara kreiranju Parkinsonove bolesti, Lu Geringove bolesti i Alchajmerove bolesti, možda ne istog časa ali za nekoliko godina kasnije.
Kod djece vidimo da su mnogi zdravstveni problemi počeli, nakon primljenih vakcina.
Poslije svake revakcinacije, stanje je sve gore i gore.
Poznati su slučajevi kod nekih lijekova koji su odobreni kao bezbjedni da su se pokazali opasnim poslije korištenja od strane miliona ljudi a ipak kad su u pitanju vakcine, koje su zakonski obavezne tu se kao ne sumnja, jer navodno nije moguće da su vakcine isto kao i lijekovi.
Za vrijeme ispitivanja u kongresu postavljeno je pitanje :

Da li vjerujete da bilo koja osoba koja dobija novčana sredstva od farmaceutske kompanije, treba da bude u odborima koji savjetuju i donosi odluke o farmaceutskim proizvodima.
Mislite li da je to sukob interesa.

Na to je doktor Kolin Bojl, odvratila da je teško odgovoriti na takvo pitanje.

I naravno, kongresmen je iznenađen time što se izbjegava odgovor o sukobu interesa, da li neko ko dobiva novac od farmaceutske kompanije, može sjediti u savjetodavnom odboru koji daje odobrenje za nove farmaceutske droge, koje trebaju izaći na tržište.
Mi danas govorimo o autizmu ali ima nešto što je jednako važno a to je da li MMR vakcina i druge vakcine izazivaju autizam, odnosno dopuštamo li farmaceutskim kompanijama da imaju previše uticaja na proces gdje se donose odluke koje utječu na naše živote.
Želimo li djetetu dati 9 vakcina u istom danu, odnosno 33 vakcine u periodu od rođenja do napunjenih 6 godina – je li to pretjerano.
Imamo slučaj roditelja, kod kojih je njihovo dijete dobilo autistični poremećaj te im je saopšteno da je otrovano živom i oni su danima testirali sve prostorije ne bi li otkrili, odakle dolazi živa a na kraju im je doktor rekao da nema potrebe to da rade, jer oni znaju odakle, odnosno da je živa bila u vakcinama, koje njihovo dijete primilo.
Država po pravilu odgovara na to sa navodnim objašnjenjima da su sve neželjene posljedice samo slučajnost.
Samo od 2010. godine do trenutka snimanja ovog vodea, primljeno je 85 prijava o smrtnim slučajevima, nakon primljene Gardasil vakcine.
Nas čeka budućnost gdje ćemo imati 30, 40, 50 ili više vakcina, koje će biti obavezne a da se niko za njih nije odgovoran.
To je recept za katastrofu jer nemate nikoga da je odgovoran pred zakonom, kada sve loše krene sa vakcinama.

Related posts

Leave a Comment