AKTUELNOSTI KRIMINAL SVIJET 

Farmaceutska industrija je organizovan kriminal

Prije dvije godine sam saznao da su farmaceutski lijekovi treći na listi kao uzročnici smrti, odmah poslije bolesti srca i raka…

 

Ovi lijekovi ubiju oko 200 hiljada ljudi godišnje, samo u Americi i polovina njih umre zato što rade ono što im ljekari kažu.
Jedan dio njih umire zbog kontraindikacija a ostatak zbog greški u liječenju. Ljekari često prave greške jer svaki farmaceutski lijek ima upozorenja na 20,30 ili čak 40 kontraindikacija i mogućih neželjenih efekata a nijedan ljekar na svijetu ne zna za sve te detalje, tako da oni svojim pacijentima daju lijekove, koje ne bi trebali da im daju, koji loše djeluju u kombinaciji sa drugim lijekovima ili hranom.
Takođe sam saznao da zbog većine stvari, koje farmaceutska industrija radi ona ispunjava uslov za organizovani kriminal, prema važećem zakonodavstvu a ponaša se identično, kako radi mafija. Oni su korumpirali sve oni koji mogu da se korumpiraju, kupovali mnoge ljude na utjecajnim položajima čak i ministre u zdravstvu. U nekim zemljama mi zaista imamo jako mnogo korupcije.
Za moju zemlju se smatra da u njoj ima veoma malo korupcije ali mi imamo na hiljade ljekara, koji primaju novac od farmaceutske industrije. Iako imamo samo 20 hiljada ljekara, ovo je vrlo efikasna vrsta korupcije. Farmaceutska industrija prvo kupuje profesore, zatim šefa odjeljenja, onda ostale na pozicijama i tako redom.
Upravo zbog toga sam i napisao knjigu pod nazivom “Smrtonosni lijekovi i organizovani kriminal” gdje objašnjavam na koji način je farmaceutska industrija korumpirala zdravstvo.
Nadam se da ću tako uspjeti, ubijediti pacijente da ne uzimaju toliko mnogo lijekova, jer veliki broj njih i umire od tih lijekova koje piju.
U mojoj zemlji na žalost, troši se mnogo lijekova, tako da svaki građanin uzima 1 i po lijek od rođenja pa do smrti. Ovo je zaista nevjerovatno, lijekovi u stvari ne pomažu u liječenju pa izazivaju smrt kod mnogih.
Ono što moramo da uradimo u slijedećih nekoliko godina je da koristimo mnogo manje lijekova od količine koju sada uzimmo. I ako to uradimo vrlo pažljivo, onda ćemo moći da živimo duže i da na taj način poboljšamo kvalitet života. Lijekovi imaju kontraindikacije i pacijenti često ne shvataju da kada im se pogorša stanje to je obično zbog lijeka i kontraindikacija a oni nastavljaju da piju jer im je ljekar to rekao da čine.
Kada sam radio kao specijalista interne medicine, često sam prestao davati lijekove pacijentima, posebno starijim ljudima i to je bilo pravo otkriće, vidjeti stariju osobu vezanu za krevet, koju dovode u vaše odjeljenje i kada prestanete da joj dajte lijekove, ta se osoba podmladi za više godina. Većina ovih lijekova utiče na mozak i stariji ljudi to vrlo loše podnose, oni recimo padnu i polome kuk a poslije toga ih četvrtina umire.
Na primjer, antidepresive koristi više od 10% starije populacije i izgleda da ti lijekovi ubiju svake godine 3% od tih pacijenata, što znači da ako 100 starijih ljudi pije antidepresive, njih 3 će umrijeti zbog pada i loma kuka. Ovo je velika stopa smrtnosti, tako da pored antidepresiva, mnogo drugih lijekova izazivaju kod starijih da padaju i umru.
Lijekovi mogu da utiču na vaše rezonovanje i memoriju i slične stvari, mogu da se upliću na načine o kojima ništa ne znamo. Veliki broj starijih ljudi pije više od 5 vrsta lijekova dnevno a mi u stvari ne znamo, kako ovi lijekovi uzajamno djeluju, jedan uz drugi. Ono što znamo je da ovi lijekovi imaju više uticaja na tijelo i neki se upliću u metabolizam, tako da ćete imati jaču koncentraciju lijeka u tijelu ako uzimate i neki drugi lijek u isto vrijeme. Mi ustvari činimo mnogo više štete i toga uopšte nismo svjesni.
Ponekad bi me novinari pitali, zašto uvijek tražim kontroverzne teme a ja bih odgovorio da ne tražim nego da kontroverze traže mene, jer nije popularno govoriti istinu u zdravstvu. Na taj način dobijate mnogo neprijatelja jer mnogo ljudi zarađuje na lažnim premisama, kao što su i ljekari i farmaceutska industrija koja misli isto, regulatorna tijela za lijekove, političari, svi oni rade skupa.
Ono što radi 10 najvećih farmaceutskih kompanija je klasičan primjer organizovanog kriminala a primjeri koje sam koristio u knjizi su iz prethodnih 10 – 15 godina. To nisu uopšte stari primjeri a kriminal se povećao, jer kada je kriminal isplativ, imaćete sve više kriminala… to je način na koji kapitalizam funcioniše…

Related posts

Leave a Comment