KRIMINAL POLITIKA REGION 

Evo kako se obogatila porodica Izetbegović

OD OVOGA OTKRIĆA SE LEDI KRV U ŽILAMA…

Svi smo svjedoci ogromnog bogatstva koje posjeduje Bakir Izetbegović a u to spada vila na Poljinama u vrijednosti od oko 3 miliuna eura, 2 stana u Istanbulu ukupne vrijednosti oko pola milijuna eura, BBI centar Sarajevo indirektni vlasnik preko posrednika.

Također preko raznih offshore kompanija vlasnik je i nekoliko firmi u BIH a nikada nije prijavio svoju pravu vrijednost imovine niti koliko novca ima u stranim bankama. Prema procjenama Bakir godišnje u BIH opere oko 10 milijuna svog vlastitog novca a neki analitičari imaju zaključak da je njegova ukupna vrijednost i sva imovina koju ima te novci u stranim bankama ide u rasponu između milijardu i milijardu i 100 milijuna konvertibilnih maraka.

Također dosta imovine je upisano i na Srbiju kako bi se umanjila Bakirova vrednost.

Odakle Bakiru ovoliki novac jer ga sigurno nije zaradio niti bi mogao za svoj životni vijek.

Novac je u toku rata skupljan po Arabiji i Europskim zemljama za pomoć narodu Bosne iako taj novac nikada nije stigao do tog istog naroda. Naime u Bosnu su dolazili deseti djelovi prikupljenog novca i za 4 godine rata u BIH je za obranu potrošeno oko 820 miliona DM, dok su za obranu prikupljena sredstva u vrijednosti 10 milijardi DM. Mnogi učesnici su svjedočili tim događajima a kada su nekoliko godina posle rata progovorili o tome bili su uklonjeni ili ubijeni.

U to je bila upetljana MOS (Muslimanska obaveštajna služba) pod direktnom komandom Bakira Izetbegovića a u njoj su bili najveći kriminalci i ubojice toga vremena a i današnjeg. Ova služba i danas radi tajno za Bakirove privatne potrebe uklanjanja i likvidacije nepodobnih osoba i osoba koje su prijetnja Bakirovom planu o stvaranju ‘Pašaluka’ u BIH.

Prikupljeni novac je na razne načine nakon rata počeo stizati u BiH a i dan danas stiže. Ono što je najveća ironija je da se taj novac ne koristi u obnovu privrede, pomoć žrtvama rata i slično nego se njime kupuju državna dobra i kompanije koje indirektno dolaze u vlasništvo Izetbegovića.

Sve ono što se napravilo na Poljinama i što je famozni Al shidi uložio u BiH je ustvari Bakirov novac ili novac sakupljen tokom rata. Isti taj Al shidi je bio sirotinja do početka sukoba u BIH kada je upoznao majku Bakira Izetbegovića a i samog Bakira te sa njim kovao planove o krađi i poslijeratnom ostvarenju cilja privatne države.

Prikupljeni novac je na razne načine nakon rata počeo stizati u BiH a i dan danas stiže. Ono što je najveća ironija je da se taj novac ne koristi u obnovu privrede, pomoć žrtvama rata i slično nego se njime kupuju državna dobra i kompanije koje indirektno dolaze u vlasništvo Izetbegovića.

Ekskluzivno.me

Related posts

Leave a Comment