AKTUELNOSTI KRIMINAL POLITIKA REGION 

DRŽAVA OKOVANA KRIMINALOM

Ovo je država okovana kriminalom…

Pravosuđe i zakonodavna vlast su jedan od najvažnijih temelja, preko kojih mafija upravlja državom.
Korumpirani sudovi i tužilaštva u sadejstvu sa advokatskom branšom, odaju utisak da je cijeli sistem isključivo u zaštiti kriminala.
Vrlo su rijetke situacije da se preostale nekorumpirane sudije, drznu da presude u skladu sa zakonima i pravdom.
Tužioci i tužilaštva su još veći problem i njima u potpunosti upravlja mafija, preko glavnih tužilaca i republičkog tužilaštva.
Korumpirani političari, koji su prvi šraf mafije su se potrudili u godinama nakon rata da se zakonska regulativa toliko izmijeni da često nema nikakve veze ni sa zakonom ni sa pravdom.
Kako rade tužilaštva, može se najbolje vidjeti na primeru svirepog ubistva Davida Dragičevića, kada je Okružno tužilaštvo u Banjaluci, uradilo sve što u njihovoj moći da se ni na koji način ne dođe do onih koji su izvršili ovaj zločin.
Očigledno je da su moćnici koji stoje iza ovog ubistva, odabrali postupajućeg tužioca sa samo jednim ciljem a to je zaštita ubica.
Nešto slično je i u slučaju ubistva Dženana Memića u Sarajevu, gdje su tužilaštvo i policija činile sve što njihovoj moći da se prikriju izvršioci ovog zločina.
Zanimljivosti u oba ova slučaja su da policija i tužilaštvo, žele istragu usmjeriti na nepostojeću saobraćajnu nesreću, kod ubistva Memića i nepostojeće samoubistvo kod ubistva Dragičevića.
Političke vrhuške koje predstavljaju vrh mafijaških piramida su prije pravosuđa, prvo ovladale izvršnom a onda zakonodavnom vlašću.
Sudije i tužioci u ovom korumpiranom sistemu, uzimaju novac ili dobijaju bolje plaćena mjesta a otpplaćuju ih tako što izriču kaznene presude nevinim ljudima u montiranim postupcima.
Poznata pravna postavka da je bolje jedan kriminalac na slobodi, nego jedan nevin u zatvoru je u banana državicama izvrnuta ruglu i pretvorena u to da je bolje 100 nevinih u zatvoru, nego jedan krupni kriminalac.

Related posts

Leave a Comment