AKTUELNOSTI POLITIKA SVIJET 

Agenda 2030 pametni gradovi – logori, za ljude

Jeste li spremni za “Agenda 2030” pametni grad…

Kanadska vlada nudi nagradu od 75 000 000 $ najboljem dizajnu pametnog grada.
Govorićemo o tome, šta pravi te pametne gradove, tako pametnim i o onom osnovnom a to je ko ima koristi od toga.
Guglova matična kompanija “Alfabet inc” ima još jednu kompaniju koja se zove “Sidewalk labs” i oni zajedno sa kanadskom Vladom želi napraviti novi pametan grad u Torontu sa nazivom Quaysid.
Predlaže se da centralizovani sistem upravljanja identitetima, koji će svaki rezident koristiti da bi imao pristup javnim servisima, kao što su biblioteke, zdravstvo, planiraju se kola bez vozača, mjesta za kombinovano korištenje, koja će se mijenjati po zahtevima tržišta, ulice sa grejanjem i senzorno odvajanje otpada.
Te inovacije bi se ostvarile prvo na 320 hektara u istočnom dijelu grada a onda prema planovima u cijelom svijetu.
Grad će kombinovati napredni urbani dizajn sa novom digitalnom tehnologijom da bi kreirao zajednice, koje će se fokusirati na ljude te postići utvrđeni nivo održivosti, priuštivosti, mobilnosti i ekonomije… mislim, ovo dobro zvuči, zar ne.
Ideja za ovo je došla od osnivača Gugla, koji su se uzbudili misleći citiram:
“Šta sve možemo da uradimo ako nam neko da grad i dozvoli nam da njime rukovodimo.”
To je rekao Erik Šmit, bivši izvršni direktor Gugla, kada je prvi put objavljen plan da Gugl, želi rukovoditi ovim novim pametnim gradom, zato što šire svoju državu nadzora van interneta, pravo u naš fizički svijet. A šta ćemo sa sakupljanjem podataka, koje vrši Gugl, kako će to raditi.
Kao odgovor na pritisak javnosti protiv projekta, objavili su prvi prijedlog za digitalno upravljanje skupljenih podataka. Najvažniji među ovim planom je predlog da se svi podaci stave u takozvani “nadzor građanskih podataka” a tim predloženim nadzorom, kao niko neće imati pravo da posjeduje informacije, koje su prikupljene iz okruženja pametnog grada, uključujući same osnivače.
Navodno bi to trebao prestavljati novi standard, koji štiti privatnost te omogućava kompanijama, istraživačima, inovatorima, državama, građanskim organizacijama da poboljšaju urbani život, koristeći urbane podatke.
Ali to obećanje smo i ranije čuli, sve dok nismo otkrili da su nas lagali kao u slučaju Fejsbuka i Cukerberga, kada nam je u početku obećavao da nikad ne bi prodao naše privatnie informacije trećem licu bez našeg pristanka a svi znamo šta se tu desilo.
Ako je loše, što u kući imate špijunski uređaj “Alexa” kako ćete se onda osjećati, kada infrastruktura u javnom vlasništvu, kao što su putevi, mostovi, ulice, trgovi… svi u kompletu postanu “Alexa”.
I baš kad ste pomislili da država nadzora velikog brata ne može da se pojača, vlada odluči da lansira ovij pametni grad, izazov.
Kako pišu to je takmičenje, koje je otvoreno za zajednice svih veličin,a gdje spadaju opštine, regionalne vlade i autohtone zajednice. Potiču zajednice da usvoje model pametnog grada da bi poboljšali život stanovnika, pomoću inovacija podataka i povezane tehnologije a nagrade su 50 000 000 $ i dostupne svim zajednicama bez obzira kolika je populacija. Dvije nagrade po 10 miliona svim zajednicama sa manje od 500 hiljada ljudi i jedna nagrada 5 000 000 $ za zajednice koji imaju manje od 30 hiljada ljudi.
Već su izabrali finaliste a pobjednici će biti objavljeni na proljeće, dakle ovo se stvarno dešava.
Svjedoci smo implementacije pametnih gradova, koji će se stopiti i miješati sa našim pametnim uređajima i pametnim aparatima, našim ličnim uređajima i internetom svega te ćemo imati orvelijansku noću moru, koju čak ni Džordž Orvel, nije mogao da zamisli.
Ali ovo se nije pojavilo niotkuda, tu se već duže vrijeme sprema. Pronalazio sam korijene, kad je sve započeto i ko je zadužen da to gura a to su Ujedinjene nacije.
Na konferenciji o životnoj sredini i razvoju održanoj od 3. do 14. juna 1992. usvojen je tada neobavezujući plan akcije sa nazivom “Agenda 21” o održivom razvoju.
To je plan za popis i kontrolu cijele zemlje, vode, minerala, biljaka i životinja, za totalnu kontrolu naše cjelokupne hrane, naših resursa i svih materija da bi se globalizovano pratio i regulisao svaki aspekt našeg života. Dosta toga se desilo poslije 1992. i taj početni plan je prerađen sa već određenim ciljanim datuma pod nazivom “Agenda 2030”.
Na sajtu UN, piše citiram :
“Transformišemo naš svijet – “Agenda 2030″ za održivi razvoj, mi šefovi država i vlada i visoki predstavnici, odlučili smo, koji su novi ciljevi za globalni održivi razvoj u ime ljudi kojima služimo i usvojili istorijsku odluku o sveobuhvatnim, dalekosežnim, univerzalnim i transformatornim ciljevima za ljudsku populaciju.
Obavezujemo se da ćemo neumorno radtii na punoj primjeni ove `Agende 2030`.
Potvrđujemo veliku posvećenost potpunoj implementaciji agende, shvatamo da nećemo moći da postignemo naše ambiciozne ciljeve bez revitaliziranog i pojačanog globalnog partnerstva i uporedo ambicioznih načina implementacije.
Revitalizovano globalno partnerstvo će omogućiti intenzivan globalni angažman u podršci implementacije svi ciljeva i okupljanja vlada civilnog društva, privatnog sektora, sistema i drugih učesnika u mobilizaciju svih raspoloživih resursa.”
Pokret za zaštitu životne sredine je kidnapovan i sada imamo plan za cijeli svijet da ga UN instalira odozgo za totalnu kontrolu.
Narode oni dolaze po vas i nemojte da vas prevare sa svojim popularnim pričama održivog razvoja., to je samo šifra za dobijanje saglasnosti. Za ovo je potreban kolektivizam na steroidima da bi uspjelo. Sada je pravo vrijeme da branimo individualne slobode i da odbijemo ideologiju kolektivizma. Sa globalizacijom mi gubimo našu individualnost, sa pametnim gradovima koji se grade i “Agendom 2030” iskustvo kulturnog šoka će uskoro biti davno zaboravljen fenomen.
Vi ne treba da budete vrsta sa umom košnice, ujedinjena pod zajedničkom, jedinstvenom svijesti. Ne, vas je napravio kreator svijeta, kao pojedinca i zato treba da odbijemo ove pametne gradove i UN planove za svijet sa jednom vladom prije nego što bude kasno.

Don Diks

Related posts

Leave a Comment