AKTUELNOSTI KRIMINAL POLITIKA REGION 

Dženan Memić nije stradao u prometnoj nesreći, već da je ubijen

Hladnokrvno ubojstvo sarajevskog mladića…

 

Dnevno.ba donosi sve argumente i na sudu provedene dokaze.

Dana 09. 07. 2021. godine, Tužilac Tužilaštva BiH podigao je optužnicu protiv :

Mutap Zijada, rođenog 1959. godine u Sarajevu; Ramić Alise (ranije Mutap), rođene 1996. godine u Njemačkoj; Dupovac Hasana, rođenog 1973. godine u Hadžićima; Barić Josipa, rođenog 1963. godine u Sarajevu; Ožegović Muamera, rođenog 1981. godine u Foči.

Optuženi se terete da su, u periodu od 8. februara 2016. godine, pa nadalje, pristupili grupi za organizirani kriminal, formiranoj od strane Zijada Mutapa i drugih, a koja je organizirana radi prikrivanja dokaza o načinu na koji je Dženan Memić sin Muriza, rođen 1994. godine, zadobio teške fizičke ozljede opasne po život dana 08.02.2016. godine u Velikoj Aleji, općina Ilidža, usljed kojih ozljeda je 15.02.2016. godine preminuo u Kliničkom centru Sarajevo.

U optužnici se navodi da su optuženi vršili prikrivanje dokaza i počinilaca fingiranjem dokaza, prikrivanjem njima poznatih činjenica, te preduzimali radnje sa ciljem prikrivanja stvarnog načina na koji je Memić Dženan zadobio teške fizičke ozljede opasne po život. Optuženi se terete za krivična djela: organizirani kriminal a u vezi sa krivičnim djelima: protivzakonito posredovanje, pomoć učiniocu nakon učinjenog krivičnog djela, sprečavanje dokazivanja i davanje lažnog iskaza, a u vezi sprečavanje otkrivanja i dokazivanja stradanja Dženana Memića.

Tužilaštvo BiH nastavlja intenzivan rad u ovom predmetu u odnosu na ostale prijavljene osobe.

Naime, u predmetu „Dženan Memić“ izvršeno je svjesno i namjerno zataškavanje i prikrivanje dokaza u slučaju smrti Dženana Memića, sa ciljem ne otkrivanja pravih ubojica Dženana Memića, pri čemu su u toj namjeri, slučaj smrti Dženana Memića procesuirali kao kazneno djelo iz „Ugrožavanja javnog prometa“, a ne kao kazneno djelo „Ubojstva“, te lažno za smrt Dženana Memića optužili dvije osobe Ljubu i Bekriju Seferovića, koji su dva puta Presudom Kantonalnog suda u Sarajevu oslobođeni krivice za smrt Dženana Memića, i koji sa kritičnim događajem u odnosu na smrt Dženana Memića nisu uopće povezane, onda je sasvim jasno da se radi o organiziranom pravosudnom kriminalu, kao i to da sud zaključuje, da nema uopće pouzdanih dokaza, da se uopće desila saobraćajna nesreća tipa nalet vozila na pješaka.

Jedina koja je kritične noći sa Dženanom bila prisutna jest Alisa Ramić ranije Mutap, koja je provela mjesec dana u pritvoru, i koja se još uvijek drži amnezije. Na posljednjem ročištu za produženje pritvora Alisa se obratila sudskom vijeću ističući, da ona ne zna ništa, ali je portal Dnevno.ba decidno objavio, da Mutap Alisa nema amneziju.

Portal Dnevno.ba donosi argumente stručnjaka, kao i nalaze vještaka, koji su u svojim nalazima potvrdili, da Dženan Memić nije stradao u prometnoj nesreći:

 • Vještak prof. dr. Abdulah Kučukalić na logičan i stručan način je objasnio Sudu, da Mutap Alisa nije imala takve povrede glave pa samim time ni potres mozga, koje bi mogle izazvati amneziju kod iste, a ovo je potvrdio i vještak medicinske struke dr. Željko Karan, koji je sačinio svoj nalaz i mišljenje o povredama Mutap Alise, te izjavio, da podatak o nesjećanju događaja, povraćanju itd., može ukazati na postojanje potresa mozga, jer osobe koje imaju amneziju za neki događaj koje osjećaju mučninu, nagon na povraćanje ili su povraćale…, takvi simptomi mogu ukazati na postojanje potresa mozga – ono što se zove prolazno funkcionalno oštećenje centralnog nervnog sistema, ali da u raspoloživim medicinskim dokumentima na ime Mutap Alisa nema neurološkog nalaza, kojim bi objektivno bio potvrđen potres mozga.
 • „Sud na osnovu svega navedenog nije mogao prihvatiti iskaz svjedoka Mutap Alise, jer je očito, da ista zna što se zaista dogodilo, ali da to ne želi da kaže, samo njezino držanje pred Sudom je bilo popraćeno nesigurnošću, nervozom, Sud je stekao dojam, da Mutap Alisa ne iznosi cijelu istinu, da prikriva određene činjenice, da je nesigurna u ono što izjavljuje, ona zna što se dogodilo, ali to svjesno prikriva i ne želi da kaže, ona nema amneziju, a samo njezino držanje pred Sudom je bilo popraćeno nesigurnošću, nervozom…“, te je u konačnici prihvaćen samo dio njezinog iskaza u kojem je izjavila, da se nalazila skupa sa preminulim u ulici Velika Aleja, jer je to nesporna činjenica, koju su potvrdili svjedoci Hrvat Džafer i Nebojša Veljović“, zaključuje Sud.
 • Vještaci prometne i mašinske struke prof. dr. Mirsad Kulović i mr. Jasmin Bijedić su u svojim nalazima isključili bilo kakvu mogućnost, da je Dženan Memić stradao u prometnoj nesreći, odnosno, da se u predmetu Dženan Memić ne radi o prometnoj nesreći.
  Da Dženan Memić nije stradao u prometnoj nesreći potvrdio je opširno i temeljito u svome nalazu vještak prof. dr. Mirsad Kulović, koji je imao zadatak, da sačini nalaz i mišljenje na okolnosti vjerovatnosti prometne nezgode, koja se dogodila 08.02.2016. godine oko 22,30 sati na kolovozu ulica Velika Aleja, te je iznio u svome zaključku, da postoji izrazito velika vjerojatnost, da predmetni događaj nije prometna nezgoda tipa suda vozila i pješaka, jer od ukupno analiziranih 9 elemenata, rezultati za 7 u cijelosti ne podržavaju tezu, a od navedenih 7 elemenata, 3 elementa imaju izuzetan značaj, 3 veliki značaj i 1 element manji značaj, da nepostojanje bilo kakvih materijalnih tragova na kolovozu koji bi određivali mjesto sudara, ili pak asocirali na mjesto kontakta vozila i pješaka, ne podržava tezu, da je predmetni događaj prometna nezgoda tipa sudara vozila i pješaka, da oštećenja na vozilu dominantno su locirana na lijevoj strani vozila, i to na prednjoj čeonoj strani, lijevi far, i na bočnoj lijevoj strani, prednji lijevi blatobran, da osim oštećenja na vozilu nisu nađeni nikakvi drugi tragovi, koji bi ukazivali na kontakt vozila sa pješacima.
 • Vještak Kulović je izjavio da ne postoji korelacija između nađenih oštećenja vozila i povreda pješaka koje bi odgovarale povredama nastalim u prometnoj nesreći tipa sudar vozila i pješaka, da rezultati analize ovog elementa i odsustvo korelacije između ovog elementa i elementa povrede pješaka, ne podržavaju tezu da je predmetni događaj prometna nezgoda tipa sudar vozila i pješaka.
 • Vještak Jasmin Bijedić, koji je analizirajući uzorke deformacije A stuba na vozilu izjavio, da je deformacija nastala djelovanjem vanjske mehaničke sile manifestirane kao udarna sila, da profil deformacije osnovni i srednji profil je oblika koji ne može potvrditi teoriju naleta vozila na pješaka pri čemu pješak udara glavom u A stub.
 • Nalazima vještaka prof. dr. Mirsada Kulovića i Jasmina Bijedića, Kantonalni sud u Sarajevu u cijelosti je poklonio vjeru.
 • U ponovljenom suđenju, Kantonalni sud u Sarajevu postupio je po uputama i Rješenju Vrhovnog suda, te u skladu sa rješenjem Vrhovnog suda FBiH broj: 09 0 K 025844 18 Kž 6 od 23.04.2019. godine, Kantonalni sud je 02.07.2019. godine naredio provođenje novog saobraćajnog vještačenja od strane Centra za vještačenje i procjenjivanje „Zenit” d.o.o. Banja Luka sa predmetom vještačenja vjerovatnosti događanja saobraćajne nesreće od 08.02.2016. godine, dok je dana 19.07.2019. godine Sud odobrio timu vještaka da mogu izaći na lice mjesta, a dana 18.07.2019. godine Sud je donio naredbu o dopuni naredbe za vještačenje od 02.07.2019. godine na način da se u skladu sa naredbom od 02.07.2019. godine može angažovati i vještak medicinske struke. Ovim nalazom Centra za vještačenje i procjenjivanje „Zenit” d.o.o. Banja Luka su potvrđeni raniji nalazi vještaka iz prvog postupka da se saobraćajna nesreća nije uopšte niti desila, odnosno na Dženan Memić nije nastradao u prometnoj nesreći tipa nalet vozila na pješaka.
 • Predsjedavajući sudija Igor Todorović, oslobađajući Seferoviće, rekao je kako Tužilaštvo Kantona Sarajevo nije dokazalo “van razumne sumnje da su optuženi krivi” navodeći i dijelove nalaza vještaka Centra za vještačenje Zenit iz Banjaluke, čiji su vještaci rekonstrukcijom utvrdili da optužnica ne odgovara činjeničnom stanju. Pozvao se i na vještaka medicinske struke koji je, kako je Todorović naveo u sudnici, rekao kako povrede na Dženanovom tijelu ne odgovaraju onima koje bi izazvala saobraćajna nesreća.
  Na tijelu ove osobe ne postoje tipične povrede kada je riječ o naletu vozila na pješaka, nema povreda koje se mogu vezati za nabacivanje na vozilo ili odbačaja tijela na podlogu“ – kazao je vještak dr. Karan.
 • Dr. Hamza Žujo, vještak sudske medicine jasno je u svome prvotnom nalazu utvrdio, da se radi o ubojstvu, da je smrt bila nasilna, i to udarcem tupim mehaničkim predmetom, najvjerojatnije kolcem.
 • Vahid Ćosić, bivši komesar MUP-a KS, Džafer Hrvat, šef sarajevske krim policije, te Hasan Dupovac, jasno su tada rekli, da se radi o svirepom ubojstvu, dok je Hasan Dupovac, bio šef prometnih istraga, kazao tada, da je ovo udarac drvenom palicom u glavu Dženana Memića, tj. Ubojstvo.
 • Dalida Burzić, tadašnja glavna tužiteljica Kantonalnog tužiteljstva Kantona Sarajevo, kada je Memića i odvjetnika gospodina Muriza Memića, zajedno primila u svoj Ured, jasno je tada rekla sljedeće: „Dženan Memić je ubijen. Ali nije on njega htio ubiti, to je bilo naguravanje, koje je eskaliralo. Meni je Alise žao, ona je morala ići hodžama, ja nju ne dam“, a to da je Dženan Memić ubijen, gospođa Burzić je potvrdila i u svojim dopisima roditeljima ubijenog Dženana Memića;
 • Olga Vuksan, koja je inspektorica krvnih delikata, opisivala je predmet, kojim je Dženan udaren;
 • Vještaci prometne i mašinske struke prof. dr. Mirsad Kulović i Jasmin Bijedić su u svojim nalazima isključili bilo kakvu mogućnost, da je Dženan Memić stradao u prometnoj nesreći, odnosno, da se u predmetu Dženan Memić ne radi o prometnoj nesreći;
 • Sefedin Škrijelj, koji je inspektor prometnih istraga ja kazao, da nema odlike prometne nesreće;
 • Ad hoc tijelo komisije za sigurnost ustanovilo je preko 600 prekršaja, a da nitko od pripadnika MUP-a KS nije odgovarao;
 • Dr. Alija Čeljo, koji je operirao Dženana Memića, jasno je u svome iskazu na zapisniku o saslušanju svjedoka u prostorijama MUP-a KS izjavio, da mu „povrede ne odgovaraju prometnoj nesreći; Bitno je naglasiti, da Tužiteljstvo KS nikada nije saslušalo dr. Aliju Čelju;
 • Šest liječnika, i to svjedoka Tužiteljstva utvrđuju, da Alisa Mutap nema amneziju;
 • Vještak dr. Željko Karan izjavio je i utvrdio, da su povrede na Dženanovim rukama obrambene povrede;
 • Elmira Karahasanović, koja je šefica odjela za biološka vještačenja u Federalnoj upravi policije utvrdila je, da tragovi krvi nisu izuzeti kako je trebalo, jer nedostaje trag između traga 7 i 8, te da Alisina majica nije izuzeta i dostavljena na vještačenje, dok tragovi krvi na Alisinoj jakni jasno ukazuju, da je od udarca pa nadalje bila u uspravnom položaju, što nesumnjivo govori, da je Alisa Mutap lagala, da je bila u nesvjesti, nego je zapravo cijelo vrijeme hodala.Alisa Mutap je tako bezočno i hladnokrvno lagala, kada je 10. 02. 2016. godine izjavila, da je „pogledala u Dženana i izgubila svijest i došla svijesti u hitnoj pomoći“, dok su upravo na glavnom pretresu 02. 11. 2016. godine pripadnici Direkcije za koordinaciju policijskih tijela u BiH, decidno izjavili, da je „Alisa Mutap cijelo vrijeme bila svjesna, komunikativna, da je ponudila sve podatke o sebi i da je u rukama držala i svoj i Dženanov mobitel“. Ovo su dvije dijametralno suprotne izjave. Pred Sudom je Alisa Mutap izjavila, da je „samo pogledala u Dženana i da se od tada ničega ne sjeća“. Ovakvo bezočno laganje dokaz je Alisine hladnokrvnosti!
 • Nadalje, Tužiteljstvo i MUP KS tvrdili su, kako nije bilo napada na Alisu, te da ona ima amneziju. Nasuprot tome Zijo Mutap, otac Alise Mutap putem mobitela pozvao je inspektoricu Hasanbegović u ožujku 2016. godine, koji joj je jasno kazao, da je Alisa prepoznala jednog od napadača sa slike, te da procjene sigurnost njegove kćerke. Postoji dokaz o ovome i to Službena zabilješka MUP-a KS;
 • Tužiteljica Amina Ruždić tvrdila je, kako nema osnova za svjedočenje inspektorice Sanele Hasanbegović, jer ona navodno nema nikakvih saznanja o slučaju Dženan Memić. Međutim, naknadno se pojavljuje službena zabilješka inspektorice Hasanbegović, koja upravo svjedoči o pozivu Zije Mutap, oca Alise Mutap.

Dnevno.ba

Related posts

Leave a Comment